De Ingenieur

Ingenieur van ASML onderscheiden

Eerste Martin van den Brink Award

vrijdag 22 juni 2012

Ir. Erik Loopstra, system engineer van ASML, is de eerste winnaar van de Martin van den Brink Award. De onderscheiding is ingesteld door de hightechindustrie in en rond Eindhoven.

Henk Tolsma

De 54-jarige Loopstra, eigenaar van zo’n 150 patenten, stond in de ruim twintig jaar dat hij voor ASML werkt, aan de basis van succesvolle innovaties als de Twinscan, immersie (het gebruik van een waterlaagje om kleinere onderdelen te kunnen afbeelden) en de – nog in ontwikkeling zijnde – extreme uv-machine.

Loopstra staat, aldus de jury, open voor onconventionele oplossingen en gaat daarmee door als anderen denken dat de grens is bereikt.

De onderscheiding draagt de naam van ir. Martin van den Brink, het technische brein achter het succes van ASML. Hij heeft zijn naam aan deze award verbonden, omdat de Veldhovense chipmachinefabrikant een tekort aan systeemarchitecten heeft.

De prijs, ook bedoeld voor niet-ASML’ers, is bedoeld om jonge ingenieurs aanmoedigen zich in dat vak te bekwamen.

Van den Brink wees bij de uitreiking op de betekenis van de systeemarchitectuur voor zijn bedrijf. Hij benadrukte het belang van toeleveranciers voor het succes van ASML.

Bij het ontwerp van een lithografiemachine is het aan system engineers alle modules samen te bouwen. Zij hebben het totaaloverzicht en kunnen de afweging maken of iets in hard- of software moet worden uitgevoerd.


Gerelateerde artikelen


Reageren


Inloggen


Inloggen
Registreren
Wachtwoord vergeten
Wachwoord vergeten
Inloggen