Op 10, 11 en 12 april 2017 vindt de jaarlijks gehouden cursus Extrusie plaats: een intensieve driedaagse cursus bestemd voor ingenieurs in de kunststof verwerkende industrie en de rubberindustrie.

 

DE CURSUS IS BESTEMD VOOR:

• ieder die zich op ingenieursniveau bezighoudt met extrusie in de kunststofverwerkende industrie en de rubberindustrie.

• productontwikkelaars, process engineers, bedrijfsleiders, kwaliteitsbewakers en hoofden technische dienst.

 

WELKE PROBLEMEN WORDEN BEHANDELD?

In deze cursus gaat het om de vraag hoe extruders optimaal kunnen worden benut in productieprocessen. Daartoe wordt ingegaan op problemen als:

• Hoe beslist u of in een bepaalde situatie een extruder nodig is?

• Hoe kiest u het juiste type extruder?

• Levert uw machine de gewenste kwaliteit?

• Hoe schat u de capaciteit van een extruder?

• Hoe kunt u uw productieproblemen oplossen?

• Hoe houdt u de temperatuur in de hand?

• Bent u aan een nieuwe extruder toe of kan de bestaande machine verbeterd worden?

• Met welke toleranties zijn extrusieproducten te maken?


Ga voor meer informatie en het aanmeldingsformulier naar www.utwente.nl/ctw/shortcourses/ .