Het belooft een bijzonder dag te worden waar prof. mr. Pieter van Vollenhoven en de president-directeur van Prorail, Pier Eringa keynotes geven. In de middag worden diverse symposia georganiseerd die een viertal verschillende thema’s rond ‘Slim omgaan met risico’s en veiligheid’ verder zullen uitdiepen.

Onzekerheid rond nieuwe technologie

Ontwikkelingen op het gebied van robotica, nanotechnologie en kunstmatige intelligentie roepen veel onzekerheid op. Maken ze hun beloftes waar, hoe disruptief zal de toepassing ervan zijn, is er al iets te zeggen over de maatschappelijke risico's die ze gaan voortbrengen, zowel op het gebied van veiligheid maar ook breder? Hoe kun je met deze onzekerheid omgaan, welke rol hebben de ontwikkelaars van de techniek - vaak ingenieurs - hierin, welk perspectief biedt de safety by design-benadering? Hoe gaan ingenieurs om met het toepassen van bestaande concepten in andere sectoren, zoals LNG gebruiken als brandstof voor schepen?

Risico en risicoperceptie in de maatschappij

Het vakgebied van risicoanalyse en risicomanagement heeft zijn vruchten afgeworpen, de veiligheid van het toepassen van techniek is duidelijk toegenomen. Tegelijkertijd stelt de samenleving steeds hogere eisen aan veiligheid. De uitkomst van een risicoanalyse blijkt niet altijd voldoende om het publiek te overtuigen. Wat is er nodig om vertrouwen te winnen, welke benadering kan onrust wegnemen, hoe om te gaan met onzekerheden, ook in de risicoanalyse zelf? Wat is daarin de rol van degenen die de risicoanalyse maken, van de veiligheidsregio, toezichthouders, de overheid?

Hoe vergroten we de veiligheid van industriële installaties?

De veiligheid van industriële installaties is zonder meer verbeterd, maar het gaat soms toch mis, met vaak aanzienlijke schade en grote maatschappelijke impact. Wat is er nodig om de veiligheid van industriële installaties op een hoger plan te brengen, welke rol hebben de toezichthouders daarin, hoe is veiligheidsgerichte innovatie te bevorderen?

Kennis over risico’s en veiligheid

Hoe staat het met de deskundigheid over risico’s en veiligheid? Hoe gaat de kennisoverdracht van degenen die het huidige veiligheidssysteem hebben opgebouwd en die nu met pensioen gaan? Is het opleidingsaanbod adequaat, is er voldoende ruimte voor onderzoek op het gebied van technische veiligheid? Hoe is de kwaliteit van de veiligheidsexpertise te waarborgen?