Niet alleen beginnende engineers, maar ook engineers met veel kennis en ervaring, worstelen met piping engineering. Op 22 november start daarom de training Piping Engineering. Ervaren experts leren u over de constructie, het onderhoud en de veiligheid van piping systemen. Na afloop kunt u zelf verantwoordelijk aan de slag binnen uw industrie.

Heeft u dagelijks te maken met piping systemen? Dan wilt u up-to date zijn van de uit te voeren werkzaamheden bij aanleg, onderhoud en veiligheid van piping systemen. De training Piping Engineering is bestemd voor (beginnende) piping engineers en diegenen die vanuit een andere rol nauw betrokken zijn bij de werkzaamheden rond piping engineering. De interne of externe piping engineer is tegenwoordig namelijk niet alleen betrokken bij constructie en het ontwerp van de leidingsystemen, maar ook verantwoordelijk voor het onderhouden en een veilige en efficiënte werking van de leidingsystemen en bijbehorende apparatuur of applicaties. Met deze training zorgt u dat u vakbekwaam bent en voortaan efficiënter, verantwoordelijk en veilig uw werkzaamheden verricht.