'De scheepvaart is een van de meest vervuilende, ongereguleerde en gesloten bedrijfstakken ter wereld', stelt klimaatjournalist Bernice Notenboom in de documentaire SEA BLIND. The Price of Shipping Our Stuff. 'En dat terwijl de scheepvaart juist makkelijk duurzaam kan worden.'

 

Meer dan 90 % van de handel wereldwijd gaat over zee. ‘Tegelijkertijd is de scheepvaart een van de meest vervuilende, ongereguleerde en gesloten bedrijfstakken ter wereld’, stelt klimaatjournalist Bernice Notenboom. Ze maakte er een documentaire over: SEA BLIND. The Price of Shipping Our Stuff.

‘Ik wist niet dat bunkerolie zo verschrikkelijk is voor ons milieu en dat de scheepvaartindustrie niet uit eigen initiatief wil veranderen. Het is de meest conservatieve industrie ter wereld. Ik was benieuwd waarom dit zo is. Het blijkt dat de scheepvaartsector vooral uit kleine familiebedrijven bestaat, die geen aandeelhouders hebben en bijna in het geheim kunnen opereren.’

 

Noordpoolijs

Het idee voor het maken van de documentaire ontstond in het voorjaar van 2014, toen Notenboom samen met twee andere avonturiers de bevroren Noordelijke IJszee over probeerde te skiën van de  Noordpool naar Canada, een afstand van 800 km. Het team moest 100 km voor de Canadese kust zijn poging staken, omdat het Noordpoolijs niet meer betrouwbaar was.

Het smeltende ijs biedt wel mogelijkheden voor de scheepvaart: de nieuw ontstane route van Rotterdam naar Shanghai via Rusland is tien dagen korter.

Roetuitstoot is de twee na grootste veroorzaker van klimaatverandering

‘Schepen verbranden echter de meest smerige brandstof en stoten onder meer roet uit. Bij de scheepvaart is roet een groot probleem. De roetdeeltjes slaan neer op het ijs, dat daardoor sneller smelt.  Roetuitstoot is de twee na grootste veroorzaker van klimaatverandering en is voor 40 % verantwoordelijk voor het sneller smelten van het ijs in Groenland en het Arctische gebied. Dat maakt de urgentie om bunkerolie uit het gebied te bannen veel urgenter.’

SEA BLIND zoekt naar structureel haalbare oplossingen. ‘Juist scheepvaart kan makkelijk duurzaam worden. Met geen enkele vorm van transport is zo veel in een keer te vervoeren, wat het per definitie duurzaam maakt. Alleen het putje van de raffinaderij mogen ze niet voor scheepsmotoren gebruiken. Als de industrie overschakelt naar duurzame brandstof, kunnen ze in een keer veel winnen’, besluit Notenboom.