De Kring van Zeewerende ingenieurs organiseert een challenge voor jonge professionals. Ben je jonger dan 35 dan ben je van harte welkom om mee te doen. De challenge draait om het geven van innovatieve, frisse oplossingen voor een aantal door ervaren mensen in het vak gedefinieerde cases rond water, waterveiligheid en duurzaamheid. In de maanden april en mei kan hier met ondersteuning van een aantal experts uit het veld worden gewerkt. Het doel is om jouw oplossing in een video-pitch te vatten en te uploaden naar de kring van zeewerende ingenieurs (https://webinar.engagetv.com/kring/challenge-2018/).

Op de website van de webinar zijn 3 callenges te vinden, te weten:

  1. Ontwerp een monitoringsysteem voor een dijk om real time het freatisch grondwaterniveau en het dijkproefiel te meten, inclusief sensoren, datatransport en analyse voor:
    • Normale condities
    • Storm/hoogwater condities
  2. Ontwerp een smartphone app om veranderingen in het strand en de duinen te kwantificeren met een nauwkeurigheid van centimeters.
  3. Ontwerp een plan om energy te winnen uit dijken en duinen

Onderdeel van de upload moet een haalbaarheidsstudie zijn en kostenraming voor realisatie. Het winnende team wordt geselecteerd op 11 juni tijdens een live webinar die start om 20:00 uur. De winnaars krijgen 2 toegangskaarten (zoals het er nu voor staat) voor de bijeenkomst van de kring in Ystad. Zweden van 23 tot 25 september 2018.

Wil je meedoen?

Stuur dan een mail aan kringwebinars@engagetv.com.

De webinar terugkijken en zo meer informatie verkrijgen kan via https://webinar.engagetv.com/kring/challenge-2018/watch-the-webinar/.

Programma