advertorial

Wanneer mensen op volle zee aan of van boord van een groter schip willen, is daar heel wat kunst- en vliegwerk voor nodig.

In de meeste gevallen komt een kleine boot langszij varen die – na aanlijnen – met een dekkraan of davit omhoog wordt gehesen. Ook zijn er oplossingen voor schepen met een dok waarbij kleinere boten aan de achterzijde naar binnen kunnen varen.


Risicovol

Omdat het besturen van deze kleinere boot, het vastmaken van de lijnen en het hijsen mensenwerk is, en de omstandigheden ruw en onvoorspelbaar zijn, is dit een lastige maar bovenal risicovolle klus.

De startup Sealartec zag het probleem vooral in de ontbrekende schakel tussen de bestaande diverse autonome oplossingen voor maritieme toepassingen en de heavy duty hijsapplicaties aan dek in de vorm van kranen.

Beide systemen zijn op zichzelf uitstekend in staat hun werk te verrichten, maar de koppeling tussen beide is lastig en gevaarlijk tot stand te brengen.
 


Autonoom Launch & Recovery-system

Medeoprichter en –eigenaar van het bedrijf Amitai Peleg: ‘Om deze reden hebben wij de ALR ontwikkeld: een autonoom launch & recovery-systeem dat geschikt is voor ieder (autonoom) vaartuig dat in het ALR past en elke hijsinstallatie die het betreffende gewicht kan hijsen. Daarbij is het niet nodig wezenlijke aanpassingen te maken aan één van de twee onderdelen.

Het belangrijkste voordeel is dat we hiermee het menselijke element elimineren. Dat maakt het onafhankelijk van de competenties van de bediener en – tot op bepaalde hoogte – de omstandigheden op zee.’

 

Werking

Het huidige ALR-systeem betreft een U-vormige constructie waarvan de open achterzijde ruimte biedt voor boten met een lengte tot maximaal 15 meter en een gewicht tot 17 ton (zie bovenstaande afbeelding). Om de boot te kunnen opnemen, vaart deze tot achter de ALR waarna deze de boot detecteert en herkent. Vervolgens grijpt de ALR de boot vast door een innovatief systeem dat gebruikmaakt van een robotarm.

Om te bepalen wat het juiste moment is om dit systeem te activeren, maakt de ALR gebruik van machine vision (camerasystemen), driehoeksmetingen via radiofrequentie en een IMU. IMU staat voor Inertial Measurement Unit en betreft een opnemer die relevante parameters van de boot meet en doorgeeft aan de ALR.

Zo worden de bewegingen van de boot voortdurend gevolgd tot het algoritme het optimale moment heeft gevonden om de boot ‘te grijpen’. De hele operatie waarin de boot wordt opgenomen duurt minder dan 15 seconden.

De systeemarchitectuur is verder uitgewerkt in bovenstaande afbeelding. Hier is onder meer te zien dat de ALR zijn communicatie en voeding betrekt van het moederschip en de realtime data, die door het sensorpakket wordt gegenereerd, als input gebruikt voor speciale regel- en veiligheidsalgoritmen.

Hiermee is de ALR uiteindelijk in staat de boot te ‘grijpen’ en te zekeren voorafgaande aan de hijsbeweging. De binnen te halen boot zelf moet alleen nog worden voorzien van een klein sleeppunt aan de voorzijde.

 

Toepassingen

Het toepassingsgebied van de ALR is zeer breed. Zo is ALR is niet alleen geschikt voor marine toepassingen maar ook voor het overzetten van mensen op en van (olie)platforms en zelfs voor de civiele markt van luxe jachten. Amitai Peleg: ‘Inmiddels hebben we succesvol enkele praktijktesten doorlopen waarbij oprecht indrukwekkende prestaties zijn geleverd.

Zo is het systeem in te zetten bij boten met snelheden tot 10 knopen bij Sea State 6 (SS6; golfbewegingen tot 4 meter) en 18 knopen bij het rustigere SS1. Verder is het systeem ‘zelflerend’. Na iedere launch & recovery-actie zijn weer nieuwe data beschikbaar waarmee het systeem zich verder verbetert. We werken nu nog aan een systeem dat de bewegingen van de boot nog beter kan volgen waardoor het opnemen van de boot in de ALR nog sneller en accurater kan.’


Voor defensie

Het dual use-technologieproject bevindt zich inmiddels op technology readiness level (TRL) 7 en zal nu eerst in een commerciële toepassing worden ingezet. Daarna hoopt het bedrijf, onder andere via Elbit Systems, ook de defensiemarkt te betreden.

Klik op de links voor meer over Sealartec, Incubit en Elbit Systems:

Het internationaal opererende, hoogtechnologisch bedrijf Elbit Systems investeert in ALR om de concurrentie voor te blijven. Eén en ander geschiedt via het door Elbit Systems in het leven geroepen Incubit deep technology open innovatieprogramma. Elbit Systems houdt zich bezig met een breed scala aan defensie, veiligheids- en commerciële programma’s waaronder het Seagull unmanned surface vessel dat zich uitstekend leent voor de door Sealartec geboden ALR-technologie.


Beeld: Sealartec

Vond je dit een interessant artikel, abonneer je dan gratis op onze wekelijkse nieuwsbrief.