Vandaag heeft Shell de CO2-opslag in het Canadese Alberta officieel in gebruik genomen. Hiermee wordt een derde van de CO2 weggenomen die vrijkomt in een van de installaties die de olie uit de teerzanden verwerkt.

De CO2-afvanginstallatie Quest is in staat om jaarlijks een miljoen ton CO2 af te vangen en op te slaan, equivalent aan de emissie van een kwart miljoen auto’s. De formatie waarin de CO2 wordt opgeslagen heeft een capaciteit van zo’n 30 miljoen ton CO2.

De CO2 is afkomstig van de Scotford Upgrader van Shell die het rond Alberta gewonnen oliehoudende zand omzet in een synthetische olie. De CO2 gaat vervolgens een 60 km lange pijpleiding in en wordt daarna 2 km diep in de poreuze rotsformatie Basal Cambrian Sands geïnjecteerd.  In eerste instantie vervangt de CO2 het in de poriën van het gesteente aanwezige zoute water, en zal daar in de loop van de tijd in oplossen. De injectielaag is afgeschermd met een niet doordringbare rotslaag, een zoutpakket en leisteen. Shell monitort de put permanent.

Bij de productie van olie uit teerzanden komt vier keer meer CO2 vrij dan bij het winnen van ‘gewone’ olie. Alberta is een de hot spots van CO2-uitstoot en is verantwoordelijk voor 7 % van de totale CO2-uitstoot van Canada.

De bijna anderhalf miljard dollar kostende installatie is een gemeenschappelijk project van Shell (60 procent), Chevron (20 procent) en Marathan Oil (20 procent). De Canadese overheid subsidieerde het project met 750 miljoen dollar en neemt gedurende tien jaar de exploitatiekosten voor zijn rekening.

In 2012 werd met de bouw van de installatie begonnen. De afgelopen maanden is de installatie getest, waarbij ruim 200.000 ton CO2 is opgeslagen.

Om de CO2 af te vangen gebruikt Shell een veelgebruikte techniek: een amine-oplossing absorbeert uit de processtroom de CO2, en die wordt vervolgens weer vrijgemaakt door de amine-oplossing te verhitten. Vervolgens wordt de CO2 gedroogd, onder druk vloeibaar gemaakt en geïnjecteerd.

Quest is het tweede commerciële project met CO2-opslag. Vorig jaar ging ook al in Canada de CO2-opslag van de Boundary Dam kolencentrale van start. Shell wil met het project laten zien dat het bedrijf serieus werk maakt van CO2-opslag en ook de techniek ervan beheerst.

Lead image: de injectieput wordt in gebruik genomen. Foto Shell

Vond je dit een interessant artikel, abonneer je dan gratis op onze wekelijkse nieuwsbrief.