Begin deze week hield IBM het project Debater, waarbij een computer in debat ging met twee mensen en het publiek moest oordelen wie het beste argumenteerde. De computer verloor nipt.

Het project was vooral bedoeld om te demonstreren hoe ver kunstmatige intelligentie al is om een van de bijzondere kwaliteiten van de mens te evenaren, namelijk het kunnen voeren van een debat, argumenten leveren en ingaan op wat de ander zegt.

De computer was weliswaar getraind in het voeren van een debat, maar was niet speciaal op een bepaald onderwerp voorbereid voor het debat van afgelopen maandag. In plaats daarvan verzamelde hij zijn argumenten in real time aan de hand van 300 miljoen kranten- en tijdschriftartikelen die hij geïndexeerd in zijn database had opgeslagen.


Betoog opbouwen

De computer is in staat om daaruit te selecteren welke argumenten het standpunt het meest overtuigend onderbouwen, zoals het noemen van feiten of het citeren van vooraanstaande personen. Daarnaast is hem geleerd met nuances in de taal om te gaan en zinnen te begrijpen in de context van het verhaal. Hij heeft ook geleerd argumenten niet te herhalen, zo meldt IBM over het project Debater.

Bij de debattraining van de computer hoorde ook het hanteren van debattrucjes, zoals grapjes maken en de menselijke opponent beschuldigen van het verspreiden van leugens. Dat alles om te maskeren dat de computer op dat moment het goede argument niet zo gauw kon vinden, precies zoals ervaren menselijke debaters dat doen.


Twee debatsessies

De computer stond op het toneel als een mini-obelisk. Wanneer hij aan het ‘denken’ was, verschenen er drie cirkels op zijn display. Wanneer hij sprak, werd het een sinuslijn.

Er waren twee debatsessies: zowel de computer als de menselijke debater kregen vier minuten om hun standpunt toe te lichten, kregen vervolgens vier minuten om op elkaars standpunt te reageren en tot slot nog twee minuten voor het slotpleidooi.

In het eerste debat moest de computer het publiek ervan overtuigen dat de overheid door moest gaan met de financiering van ruimteonderzoek, in het tweede dat het gebruik van teledokteren moet worden gestimuleerd.

Het volgende fragment, opgetekend door de BBC, typeert de debatvaardigjeid van de IBM-computer: 'It is very easy to say that there are more important things to spend money on, and I do not dispute this," aldus Project Debater in antwoord op het argument dat er op aarde belangrijker zaken zijn om geld aan te spenderen. "No one is claiming that this is the only item on our expense list. But that is beside the point. As subsidising space exploration would clearly benefit society, I maintain that this is something the government should pursue.'


Bijzondere prestatie

Bij beide sessies vond het publiek de computer net wat minder overtuigend dan de menselijke debaters. Maar het verschil was niet groot, en de computer bleek in staat om een bepaald specifiek onderwerp in een bredere context te plaatsen.

De computer was ook consistent met zijn argumenten om zijn standpunt te verdedigen, de zinsbouw deed natuurlijk aan en er werden gepaste retorische technieken gebruikt, zo valt uit diverse verslagen van het debat op te maken.


Vervolg op Jeopardy

Het IBM Debater-project bouwt voort op het succes dat het bedrijf bereikte door met zijn computer Watson in 2011 het spel Jeopardy te winnen. Het werd uitgevoerd door IBM-onderzoekers in Tel Aviv.

Volgens IBM is het uiteindelijke doel mensen te ondersteunen met het maken van op feiten en consistente redeneringen gebaseerde beslissingen voor zaken die niet simpel zwart-wit zijn, zo schrijft directeur IBM-research Arvind Krishna op zijn blog over Project Debater.
 

 

Openinsfoto: de IBM-computer tijdens het debat met zijn menselijke opponent. Foto: IBM

Vond je dit een interessant artikel, abonneer je dan gratis op onze wekelijkse nieuwsbrief.