Advertorial

ICT Group bouwt mee aan één van de grootste en modernste waterzuiveringen van ons land

Hoe bouw je betrouwbare software voor de aansturing van één van Nederlandse grootste rioolwaterzuiveringsinstallaties als de exacte specificaties daarvan nog niet bekend zijn? Dat is de uitdaging waar ICT Group’s Pasquale Rinaldi en zijn team voor staan bij de bouw van de nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Utrecht van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden.

De nieuwe installatie  wordt  hypermodern en is met een capaciteit van ruim 430.000 inwoners-equivalenten een van de grootste van Nederland. De bouw is verleend aan het consortium De Stichtse Kraan, een combinatie van Heijmans Infra en GMB Civiel. ICT Group werd door de bouwcombinatie geselecteerd voor de procesautomatisering.

 

SCADA-systeem

De bediening gebeurt met een  SCADA-sys- teem dat door ICT Group wordt ontworpen. ‘Het heeft drie functies’, vertelt senior projectmanager Pasquale van de business unit Water & Infra, en verantwoordelijk voor het opleveren binnen tijd en budget  en  conform de kwaliteitseisen. ‘Ten eerste maakt het systeem de processen voor operators zichtbaar en bedienbaar via een scherm. Daarnaast toont het meldingen en alarmen  en  geeft deze, indien gewenst, aan een doormeldsysteem. Ten slotte levert het systeem gegevens van het zuiveringsproces op basis waarvan analyses kunnen worden gemaakt van onder andere het energieverbruik en de waterkwaliteit.’

 

Flexibel  software bouwen

De grootste uitdaging voor Pasquale en zijn team is de hoge tijdsdruk. ‘Voor de software van de zogeheten waterlijn hebben we zes maanden. We gebruiken daarvoor wat we flexibele softwareontwikkeling noemen. Dat houdt in dat we eerst software bouwen waarvoor de specificaties al beschikbaar zijn en dat we software waarvoor dat niet geldt, later ontwikkelen.’

 

Stekker en stopcontact

Pasquale vergelijkt deze ontwikkelmethode met een stekker en een stopcontact. ‘Eigenlijk maken wij een stekker voor een nog onbekend stopcontact. Je wilt natuurlijk wel zekerheid dat de stekker ook past. Daarom beschrijven we eerst  wat  we  gaan  bouwen en gaan we pas echt bouwen na goedkeuring door het bouwconsortium De Stichtse Kraan. Ook stemmen we ons werk goed  af  met de andere partijen, terwijl leveranciers ons helpen met het inrichten en configureren van hun systemen, zodat de betrouwbaarheid en snelheid gegarandeerd kan worden.

 

Leeg grasveld

Dit jaar is begonnen met de sloop van de slibvergistingtanks en het oude kantoorge- bouw om ruimte te maken voor de nieuwe installatie. ‘We zien voor onze ogen hoe er op een leeg grasveld een moderne rioolwater- zuiveringsinstallatie verrijst. Dat wij daaraan bijdragen, geeft veel voldoening.’ Vanaf 11 april 2019 neemt het waterschap de installatie in gebruik, waarna de oude installatie buiten gebruik wordt gesteld. Zo is de bedrijfscontinuïteit verzekerd. Heijmans en GMB zijn nog tien jaar verantwoordelijk voor het onderhoud. ICT Group neemt naar alle waarschijnlijkheid het beheer en onderhoud van de software voor zijn rekening. Pasquale heeft de komende jaren één doel: ‘Zorgen dat mijn klant, mijn team en ikzelf trots zijn op het resultaat. Dat is elke dag  weer een uitdaging want hoe goed je zaken ook met elkaar afspreekt, dingen lopen nu eenmaal vaak anders. Die voortdurende veranderingen maken het werk voor mij juist leuk omdat ze een beroep doen op mijn creativiteit en flexibiliteit.’

Wil jij ook werken aan uitdagende IT-projecten binnen Water & Infra? Denk dan eens aan een carrière bij ICT Group! Kijk op www.werkenbijict.nl voor ons actuele vacatureaanbod.

 

Vond je dit een interessant artikel, abonneer je dan gratis op onze wekelijkse nieuwsbrief.