De onderbouw voor het eerste transformatorplatform in het nieuw aan te leggen windpark Borssele is gereed. Komende zondag gaat het 50 m hoge gevaarte richting zee om te worden geplaatst.

Read this article in English

De onderbouw is de eerste van de twee die uiteindelijk moeten zorgen dat de stroom van de windparken Borssele naar de kust wordt getransporteerd (lees 'Vattenfall bouwt windpark zonder subsidie' en 'Shell bouwt windpark voor nieuw laagterecord'). De onderbouw is nodig voor het transformatorplatform dat erop komt te staan. Het gaat om een hal met een transformator en alle bijbehorende elektrische apparatuur en aansluitingen. De transformator krikt de stroom van de windparken op naar 220 kV. Hogere spanning betekent dat er minder verlies optreedt bij het overbruggen van de 22 km afstand tussen de windparken en het aanlandingspunt van de kabels bij het Zeeuwse Borssele.


Buizen voor de kabels van de windturbine

De onderbouw, ook wel jacket genoemd, is in elkaar gezet door het Schiedamse bedrijf HSM, dat tot nu toe vooral platforms voor de olie- en gasindustrie bouwde. Volgens woordvoerder Martin Kooijman heeft het 50 m hoge platform met een totaal gewicht van 2900 ton een paar bijzondere kenmerken. Zo heeft het platform 16 buizen aan boord om de kabels afkomstig van de windturbines in het park naar de transformatorhal te geleiden. ‘En vanwege de ligging, in nabijheid van de trechter van het Kanaal met sterkere stroming van de zee, hebben we het platform zwaarder uitgevoerd dan we bijvoorbeeld bij de Waddenkust zouden doen.’

De onderbouw wordt 45 m diep in zee verankerd met een zestal palen die in de bodem worden geheid, waar het platform vervolgens aan wordt vastgemaakt. Het transformatorplatform komt zo’n 20 m boven de zee te staan. Het platform wordt geplaatst door Seaway Heavy Lifting. Zodra het transformatorplatform gereed is wordt het erop neer gezet.


Nederlandse standaard

Het transformatorplatform zelf wordt nog eens 25 hoog en heeft een totaal gewicht van ruim 3000 ton. Nieuw is dat de stroom die de turbines aanleveren al een spanning heeft van 66 kV, normaliter is dat 33 kV. Het voordeel hiervan is vooral dat er van de windturbines naar het transformatorstation minder zware kabels nodig zijn. De turbines leveren die hogere spanning dankzij hun eigen transformator.

Netbeheerder Tennet is de instantie die alle aansluitpunten voor de windturbines op zee aanlegt en beheert. Het bedrijf heeft nu gekozen voor een zogeheten Nederlandse standaarduitvoering van de transformatorplatforms. ‘Voor alle windparken die niet te ver weg op zee liggen gebruiken we hetzelfde ontwerp’, aldus woordvoerder Jeffrey Leek van TenneT. ‘Zo bereiken we de grootst mogelijke kostenbesparing.’

Uiteindelijk komen er in het windpark Borssele, waarvan de aanleg is gesplitst in twee parken van elk 700 MW, twee transformatorstations, voor elk één. De twee kabels komen bij Borssele aan land, de stroom wordt daar geschikt gemaakt voor het 380 kV hoogspanningsnet.

Openingsfoto: de onderbouw staat klaar om te worden verscheept. Foto Robert Nagelkerke.
 

Vond je dit een interessant artikel, abonneer je dan gratis op onze wekelijkse nieuwsbrief.