De Zuidas gaat op de schop; vandaag werd bekend welke bedrijven het project Zuidasdok mogen uitvoeren. Het megaproject zorgt ervoor dat de snelweg bij de kantorenwijk ondergronds gaat en breder wordt. Daarnaast komt er een nieuw trein- en metrostation.

De opdracht gaat naar de combinatie van Fluor, Heijmans en Hochtief, zo maakte het projectbureau Zuidas vandaag bekend.

De Zuidas is met de ringweg A10, dubbele treinsporen, tram en metro (waaronder de nieuwe Noord-Zuidlijn) een van de drukst bezette stukken van Amsterdam. Ruimtegebrek zorgde er lang tijd voor dat een gekoesterde wens om de snelweg uit te breiden onmogelijk uit kon.


Onder de grond

Om ruimte te creëren ontstond het idee de infrastructuur onder de grond te brengen. Volgens de oorspronkelijke plannen zouden zowel snelweg als spoor ondergronds gaan, waarbij er een tussen de kantoorkolossen een groots stadsplein kon ontstaan met allerhande nieuwe functies.

De financiële crisis en flinke kostenoverschrijdingen bij de aanleg van de Noord-Zuidlijn gooiden roet in het eten, waardoor Amsterdam koos voor een meer bescheiden opzet.
 

Het complete Zuidas-project.


De sporen blijven bovengronds, maar krijgen wel een nieuw station. De snelweg wordt over een lengte van 6 km tussen de knooppunten Amstel en Nieuwe Meer verbreed tot twaalf rijstroken, waarvan 2 x 4 doorgaand en 2 x 2 voor afslaand verkeer. De verbrede snelweg verdwijnt bij het station onder de grond; er komt een tunnel van 1 km. De bestaande reiziegerstraverse onder het station wordt verbreed en er komt een tweede onderdoorgang voor passanten tussen de twee stadsdelen aan weerszijden van de A10-Zuid.


Minste overlast

De bouwopdracht ter waarde van bijna een miljard euro is gegaan naar de combinatie ZuidPLus van Fluor, een van oorsprong Amerikaans bouwmanagementbedrijf, het Nederlandse bouwbedrijf Heijmans en het Duitse bouwbedrijf Hochtief. Heijmans heeft in ZuidPlus een aandeel van 15 %, de beide andere partijen elk 42,5 %. De andere combinatie van BAM, TDI en VolkerWessels viste achter het net, maar kan nog wel bezwaar aantekenen.

Eindsituatie rond het nieuwe station Amsterdam-Zuid.


Volgens het projectbureau van de Zuidas gaf bij de gunning zowel de prijs als de gekozen bouwmethode de doorslag. ZuidPlus was 100 miljoen euro goedkoper en zijn bouwmethode zorgt voor de minste overlast.

Dat laatste is voor het Zuidasgebied een groot punt. De bouw duurt minstens tien jaar, en de prestigieuze kantoren willen niet dat hun omgeving in een langdurige bouwplaats verandert. Om de overlast zo veel mogelijk te beperken worden funderingspalen geschroefd en damwanden gedrukt. Voor de aanleg van de tunnels wordt de zogeheten wanden-dakmethode toegepast. In de bouwkuip worden eerst wanden aangebracht, daarop komt een dak zodat het maaiveld weer beschikbaar is voor andere functies en daarna volgt de ontgraving van de bouwput.


Alles rijdt door

Gedurende de werkzaamheden zijn tijdens de spits altijd rijbanen van 100 km/h beschikbaar, ook het trein- en tramverkeer rijdt gewoon door. Alleen tijdens verkeersluwe perioden en in weekenden volgen afsluitingen.

Komend jaar wordt het bouwontwerp verder uitgewerkt, volgens de planning start de bouw in 2019 en is die in 2028 afgerond.

 

Vond je dit een interessant artikel, abonneer je dan gratis op onze wekelijkse nieuwsbrief.