Windenenergie is een onderwerp waarover veel gaande is.

► Technisch staat de sector voor de uitdaging om offshore wind, waar voor Nederland de grootste opbrengst is te vewachten , veertig procent goedkoper te maken. Hoe moet dat gebeuren, hoe worden die windparken op het stroomnet aangesloten?

► Windenergie stelt ons huidige elektriciteitssysteem dat gebaseerd is op basislast op de proef: het aanbod wisselt, bij veel windaanbod daalt de elektriciteitsprijs waardoor conventionele fossiele centrales in de problemen komen. Wat zijn de mogelijkheden voor opslag bij 'te veel' geproduceerde windstroom?

► Er is een langdurige controverse tussen degenen die ervan overtuigd zijn dat windenergie een belangrijke bijdrage kan leveren aan een duurzame energievoorziening en degenen die kunnen aantonen dat windenergie en doodlopende weg is.

Dit dossier bundelt artikelen die eerder over windenergie in De Ingenieur verschenen, plus verslagen van bijeenkomsten.
 

De messen geslepen

In november organiseerde KIVI een debat over de vraag heeft windenergie op zee nog wel zin gezien de negatieve maatschappelijke kosten, die mede naar aanleiding van de ophef rond een uitzending van het NOS journaal, zie hieronder. Lees het uitgebreide verslag van het debat.

In oktober had het NOS/journaal een item over windenergie op zee, dat nogal wat reacties losmaakte. Hoofdredacteur Frank Biesboer schreef er een blog over. Lees hier de blog.

Medio september was er een debat in de Balie over windenergie, waar Kornelis Blok en Kees le Pair de degens kruisten. Lees hier een impressie van het debat.


Begin dit jaar poneerde hield Ton Sledsens namens de Nederlandse Wind Energie Associatie een vurig pleidooi voor het stimuleren van offshore windenergie, inclusief de 18 miljard subsidie die daarvoor is uitgetrokken. Lees hier het standpunt van Ton Sledsens.

Fred Udo, Kees de Groot en Kees Le Pair schreven een uitvoerige reactie op de woorden van Ton Sledsens, en bundelden hun kritiek in 19 punten. Lees hier het verweer tegen wind op zee.

 

Gezocht: prijsvechters

Windenergie offshore moet de komende tien jaar veertig procent goedkoper worden. Hoe denkt de sector dit te gaan realiseren.
De Ingenieur publiceerde hierover een uitgebreid verhaal.

Lees achtereenvolgens:

Gezocht prijsvechter: wat is de opgave, hoe denkt de sector dat te gaan realiseren, waar liggen de belemmeringen.

Bij alle verschillende onderdelen van een windpark op zee is er op kosten te besparen, zie de artikelen hieronder:

Turbines groter, met een lichtere constructie, andere aandrijving of met een vertikale rotoras

Parkmanagement, de onderlinge beïnvloeding van turbines

Andere fundering voor de turnbine

Voorkom onderwaterlawaai

speciale schepen voor plaatsing van turbines op zee

de aansluiting op het stroomnet, pleidooi voor stopcontacten op zee

de overheid kan zelf ook kosten besparen, los van subsidies

 

Vond je dit een interessant artikel, abonneer je dan gratis op onze wekelijkse nieuwsbrief.