Alle discussie over de opwarming van de aarde draait om de vraag of we in onze energie kunnen voorzien zonder grootschalig fossiele brandstof te gebruiken.

► Zon en wind zijn bekende alternatieven, maar ze produceren niet altijd als er vraag is, en ze leggen beslag op schaarse ruimte.

► Kernenergie produceert zonder CO2, maar is maatschappelijk omstreden.

► De weg naar een duurzame energievoorzieningen ligt bezaaid met blokkades: fossiele brandstoffen zijn nu nog relatief overvloedig aanwezig en goedkoop.

► Burgerinitiatieven, gemeenten en bedrijven pakken de handschoen op met energiecollectieven, eigen energie-opwekking en CO2-vrije doelen.

► Er zijn duidelijke ideeën hoe onze energievoorziening in 2050 eruit kan zien.

Dit dossiers bundelt artikelen over ons toekomstige energiesysteem die eerder in De Ingenieur zijn verschenen.

 

Europese inspanning vereist op gebied van elektrolysers

Om voldoende groene waterstof te produceren, moet worden gewerkt aan elektrolyseapparaten. Tijd dat onderzoeksinstellingen in Europa de handen ineenslaan, zegt TNO in een rapport.

Lees meer over het rapport

Generator voor energietransitie

Max Aerts heeft zijn eigen bedrijf DENS en verkoopt zijn eerste machines. Zijn droom is dat grote bedrijven generatoren van DENS in hun graafmachines gaan gebruiken.

Lees meer over DENS

2050: voldoende energie zonder fossiele brandstofen

Een duurzame energievoorziening in 2050 die grotendeels is gebaseerd op zon en wind is mogelijk. Dat laten KIVI-leden van de afdeling Elektrotechniek zien met een gedetailleerd energieplan.

EPR Flamanville
Lees meer over het energieplan