Alle discussie over de opwarming van de aarde draait om de vraag of we in onze energie kunnen voorzien zonder grootschalig fossiele brandstof te gebruiken.

► Zon en wind zijn bekende alternatieven, maar ze produceren niet altijd als er vraag is, en ze leggen beslag op schaarse ruimte.

► Kernenergie produceert zonder CO2, maar is maatschappelijk omstreden.

► De weg naar een duurzame energievoorzieningen ligt bezaaid met blokkades: fossiele brandstoffen zijn nu nog relatief overvloedig aanwezig en goedkoop.

► Burgerinitiatieven, gemeenten en bedrijven pakken de handschoen op met energiecollectieven, eigen energie-opwekking en CO2-vrije doelen.

► Er zijn duidelijke ideeën hoe onze energievoorziening in 2050 eruit kan zien.

Dit dossiers bundelt artikelen over ons toekomstige energiesysteem die eerder in De Ingenieur zijn verschenen.

 

Seizoensopslag is cruciaal

Bij een verregaand verduurzaamde energievoorziening ontkomen we er niet aan in de zomer een flinke voorraad te creëren voor in de winter, stelt prof.dr. Fokko Mulder van de TU Delft. Hij voorziet behoefte aan een opslagcapaciteit vergelijkbaar met driemaal onze strategische oliereserve. Ook zullen we in de winter gascentrales, die nu op stand-by staan, hard nodig hebben. Een opmerkelijke schets van onze energietoekomst.

Schets van onze energietoekomst

De nieuwe energie-agenda

De nieuwe Energieagenda van minister Kamp van Economische Zaken legt de nadruk op het bereiken van de langetermijndoelstelling voor een CO2-arme economie. Er wordt fors ingezet op wind op zee: jaarlijks moet er 1 GW aan vermogen bij, vanaf 2026 zonder subsidie.

Impressie van de energie-agenda

Prangende vragen voor onze energietoekomst

Om de Nederlandse energiehuishouding CO2-arm te maken is systeeminnovatie nodig. Dat geldt vooral voor de energie-intensieve industrie en de transportsector. Een deel van het antwoord moet komen van nieuwe technologie en innovatie. Maar verder ligt de daar naar toe nog open, het huidige Energieakkoord schiet daarvoor tekort.

Prangende vragen over schone energie