Alle discussie over de opwarming van de aarde draait om de vraag of we in onze energie kunnen voorzien zonder grootschalig fossiele brandstof te gebruiken.

► Zon en wind zijn bekende alternatieven, maar ze produceren niet altijd als er vraag is, en ze leggen beslag op schaarse ruimte.

► Kernenergie produceert zonder CO2, maar is maatschappelijk omstreden.

► De weg naar een duurzame energievoorzieningen ligt bezaaid met blokkades: fossiele brandstoffen zijn nu nog relatief overvloedig aanwezig en goedkoop.

► Burgerinitiatieven, gemeenten en bedrijven pakken de handschoen op met energiecollectieven, eigen energie-opwekking en CO2-vrije doelen.

► Er zijn duidelijke ideeën hoe onze energievoorziening in 2050 eruit kan zien.

Dit dossiers bundelt artikelen over ons toekomstige energiesysteem die eerder in De Ingenieur zijn verschenen.

 

Met wind en zon komen we ver

Grootschalige dagopslag, waterstof als energiebuffer en een flinke back-upinstallatie moeten het mogelijk maken om de energiehuishouding vrijwel volledig op zon en wind te laten draaien. Dat is de kern van het energieplan van het researchteam EnergyNL2050 van het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs. Een opmerkelijke schets van onze energietoekomst.

KIVI-plan energietoekomst

De komst van het klimaatakkoord

Er wordt druk onderhandeld over een nieuw klimaatakkoord dat moet zorgen dat in 2030 de CO2-uitstoot 40 % is verminderd. Hoe staat de vlag ervoor? Zijn maatregelen wel doortastend genoeg om echte verandering te bereiken? En wie gaat het betalen?

Analyse van de afspraken

Kernenergie, wat kunnen we daarmee?

Kunnen kerncentrales ons helpen bij de transitie naar een CO2-vrije energievoorziening? Een kamermeerderheid van VVD, CDA, PVV, SGP en FvD vindt van wel. Vanwaar deze ‘bekering’? Hoe zit het met de kosten, de risico's en de nucleaire erfenis? En wat kunnen we met een thoriumreactor?

EPR Flamanville
Meer over kernenergie