De Omgevingsdienst Groningen verzorgt de uitvoering van vergunningverlening-, toezicht- en handhavingstaken op het gebied van milieu, bouwen en wonen in opdracht van de Groninger gemeenten en de provincie Groningen. Waar het gaat om de veiligheid rondom risicovolle bedrijven zoals de grote chemiebedrijven, is de Omgevingsdienst eindverantwoordelijk voor de vergunningverlening en toezicht en handhaving in Noord-Nederland (Drenthe, Friesland en Groningen).

Adviseur Luchtkwaliteit

(24-36 uur per week)

Wat ga je doen?

 • Bereidheid om je te scholen en/of ervaring op te doen als je nog niet aan alle eisen voldoet die hierna vermeld staan
 • Je bepaalt of er sprake is van onderzoek plicht of noodzaak (o.a. op basis van het Besluit luchtkwaliteit 2007), en zo ja bepaal je welk rekenmodel van toepassing is;
 • Je laat luchtonderzoeken uitvoeren met toepassing van SRM3 (en incidenteel SRM1 of SRM2), Aerius, OPS;
 • Je inventariseert en controleert de invoergegevens;
 • Je bewerkt de gegevens, databestanden en berekeningsresultaten;
 • Je voert luchtonderzoeken uit met behulp van complexe rekenmodellen;
 • Je beoordeelt en interpreteert de rapportages (van externe adviseurs) ten aanzien van luchtkwaliteit en geur en daarover adviseer je i.h.k.v. de vergunningverlening en handhaving (eventueel in het kader van MER-procedures);
 • Je adviseert over lucht en geur aan de teams Vergunningverlening en Toezicht en Handhaving;
 • Je beoordeelt en interpreteert de technische rapportages over emissiebeperkende technieken en adviseert hierover in het kader van Vergunningverlening en Toezicht & Handhaving;
 • Je begeleidt en controleert de emissiemetingen en geuronderzoeken;
 • Je beoordeelt Milieujaarverslagen (E-PRTR) ten aanzien de onderwerpen “Lucht” en “Energie”;
 • Je neemt deel aan opdrachten van opdrachtgevers (gemeenten en provincie) en ondersteunt de opdrachtgevers op het gebied van uitvoeringsbeleid voor wat betreft luchtemissies en geur.

Wat bieden wij jou?

We zijn een kennisorganisatie en bieden onze medewerkers volop mogelijkheden om hun kennis op peil te houden en door te ontwikkelen. Onze werksfeer is informeel; we helpen elkaar graag en de lijnen zijn kort. Voor een goede werk privé balans kennen wij flexibele werktijden en is het mogelijk om vanuit huis te werken (middels laptop en werktelefoon).

Het salaris is gebaseerd op schaal 11 van de Cao SGO met een bruto maandsalaris van maximaal €5.169,- (norm 1 oktober 2020). Daar bovenop ontvang je een Individueel Keuze Budget (IKB) van 17,45% van je bruto salaris. Het IKB kan (maandelijks) ingezet worden voor bijvoorbeeld het kopen van vakantiedagen, het aanschaffen van een fiets of het uitruilen van woon-werk kilometers.

Wat neem je mee?

 • Een natuurwetenschappelijke opleiding op ten minste Hbo-niveau;
 • Kennis van (proces)industrie, bestrijdingstechnieken, fysische en chemische processen in de atmosfeer
 • Bij voorkeur (eco)toxicologische kennis van chemische stoffen;
 • Bij voorkeur aanvullende opleiding(en):
  • VVM/PAO-cursus “Luchtverontreiniging, luchtkwaliteit en depositie”;
  • Meten van emissies naar lucht;
 • Kennis van relevante regelgeving (Wabo, Abm, Arm, Wro, Wm, Awb, Besluit luchtkwaliteit 2007, Bref's), rekenmodellen voor de verspreiding van luchtverontreiniging (zoals Nieuw National Model, V- stacks, ISL3a, Aerius, OPS), affiniteit met het werken met computers, kennis van automatisering, programmeren (VBA) en M.e.r;
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;
 • De wil om samen te werken, zowel in het eigen team als daarbuiten;
 • Kritische geest;
 • Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).


Wil je meer weten?

Wil je meer weten over de functie, dan kun je bellen met Marianne Busser, teamleider Advies. Zij is te bereiken op het nummer 0598 788024. Wil je meer weten over de sollicitatieprocedure, bel dan met P&O adviseur Arjan Bolt via het nummer 0598 788046.

Ben je enthousiast?

Solliciteer dan via onze sollicitatiepagina. Dat kan tot en met 9 mei aanstaande. We zien je sollicitatie graag tegemoet! De sollicitatiegesprekken staan gepland op maandagmiddag 17 mei 2021.

Mocht je geen adviseur Luchtkwaliteit zijn of niet aan de gestelde criteria voldoen en heb je toch interesse voor het vakgebied, dan is het altijd mogelijk om een open sollicitatie te sturen. Kijk hiervoor op www.od-groningen.nl/vacatures.

We hebben begrip voor acquisitie, maar zullen daar niet op ingaan.

Trefwoorden: Adviseur, Luchtkwaliteit, Omgevingsdienst, Overheid, Procesindustrie, Bestrijdingstechnieken, Fysische Processen, Chemische Processen, SRM3, Aerius, OPS, Natuurwetenschap, Vacature Groningen