Adviseur Veiligheidsanalyses Waterveiligheid
Middelburg, 28-36 uur per week

Unieke functie bij waterschap Scheldestromen!
Woon jij onder of boven NAP? Veel mensen vinden het vanzelfsprekend dat we in Nederland voor een groot deel onder de zeespiegel leven. Gelukkig vinden wij dat niet. Dag en nacht werken onze medewerkers aan sterke dijken, veilige plattelandswegen en schoon en voldoende water. Jij binnenkort ook? Werken aan water is niet alleen nuttig maar ook leuk en nodig! En waar kun je dat beter doen dan in Zeeland? Welkom bij Scheldestromen!

De functieomschrijving
Je voert veiligheidsanalyses uit voor waterkeringsprojecten, met name voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Je sluit aan bij landelijke technische thema- en kennisgroepen en neemt deel aan reviews bij collega waterschappen.

Jouw werkzaamheden

 • Je stelt veiligheidsanalyses op voor waterkeringsprojecten (met name voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma), op basis van de toetsresultaten Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium (WBI).
 • Je levert input voor de planning/benodigde capaciteit voor het opstellen van veiligheidsanalyses. Je stemt af met het interne toetsteam WBI en de projectorganisatie waterveiligheid (POW).
 • Je adviseert over de verkenning, planuitwerking en realisatie van waterkeringsprojecten.
 • Je stelt het proces voor het opstellen van veiligheidsanalyses op en houdt het bij.
 • Je ontwikkelt en borgt kennis voor het opstellen van veiligheidsanalyses.
 • Je levert een bijdrage aan reviews van HWBP-projecten bij collega waterschappen.
 • Je neemt deel aan overleggroepen met overheden en bedrijfsleven.
 • Je stelt notities en rapportages op.


Wat breng je mee?

 • Je hebt hbo- of wo-werk- en -denkniveau. Je beschikt bij voorkeur over een diploma in de richting van civiele techniek, het liefst met ervaring in de vakgebieden geotechniek en waterveiligheid (o.a. kennis van het Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium en het Ontwerpinstrumentarium). Als je geen diploma kunt overleggen, dan maakt een assessment of een capaciteitentest onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.
 • Je kunt complexe materie voor verschillende doelgroepen inzichtelijk maken.
 • Je bent in staat om logische verbanden te leggen en gegevens om te zetten in bruikbare informatie.
 • Je staat stevig in je schoenen en beschikt over overtuigingskracht. Je bent daarentegen niet star en staat open voor ideeën en suggesties van anderen.
 • Je legt makkelijk contacten en kunt goed samenwerken met stakeholders.
 • Het schrijven van notities en rapportages gaat jou goed af en je maakt gebruik van denken in scenario’s.
 • Je hebt een goed analytisch vermogen.
 • Je beschikt over een proactieve werkhouding, bent doortastend en zelfstandig.
 • Je bent vaardig in het adviseren en presenteren en hebt oog voor de bestuurlijke verhoudingen.


Waar kun je op rekenen?

 • Een vaste aanstelling bij waterschap Scheldestromen.
 • Het waterschap is een flexibele werkgever: we kennen geen vaste werktijden. Je werkt tussen 7.00 en 19.00 uur waardoor je werk en privé makkelijker kunt combineren. Daarnaast kennen wij een informele werksfeer waarbij je veel verantwoordelijkheden krijgt bij het uitvoeren van je werk.


Wat bieden we nog meer?

 • Bovenop het salaris ontvang je een Individueel Keuze Budget (20% van je brutosalaris). Je bepaalt zelf hoe en wanneer je jouw budget besteedt.
 • Vergoeding woon-werk verkeer van € 0,19 per kilometer.
 • Een dienstauto voor overleggen buiten de deur.
 • Collectieve zorgverzekering bij diverse zorgverzekeraars.
 • We werken zoveel mogelijk digitaal. Je krijgt daarom een laptop, iPad en iPhone in gebruik.
 • Ruime scholingsmogelijkheden én een Persoonsgebonden Basis Budget van € 5.000,- per 5 jaar. Dit kun je inzetten voor vitaliteitsdoelen en voor loopbaanontwikkeling.
 • Een beoordelingssysteem waarbij je functioneren gekoppeld is aan salarisverhoging.
 • Modern kantoor naast het treinstation en op loopafstand van hartje Middelburg.


Het programma waterkeringen
De medewerkers geven invulling aan het ontwikkelen van beleid en het planmatig beheer en onderhoud voor de waterkeringen. Dat gebeurt met aandacht voor de omgeving waarbij ruimte wordt geboden voor (recreatief) medegebruik. We werken samen in regionaal en landelijk verband. Tot de werkzaamheden behoren onder andere:

 • Toetsen van de staat van de waterkeringen en kunstwerken aan de wettelijke normering.
 • Via een procesmatige aanpak invulling geven aan het planmatig en risico gestuurd beheer en onderhoud.
 • Voorbereiden van projecten voor versterking Hoogwater beschermingsprogramma (HWBP) en groot onderhoud.
 • Adviseren over en toetsen van (ruimtelijke) planontwikkeling van derden.
 • Opstellen van een vergunningenkader en het beoordelen van vergunningaanvragen.
 • Opstellen en actueel houden van calamiteitenplannen.

Nieuwsgierig?
Als je meer wilt weten over de functie, kun je contact opnemen met André Marinisse, teamleider Beleid en Beheer, zijn telefoonnummer is 06-53158893.

Voor vragen over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Elles Hartog of Ilja de Smit, personeelsadviseurs. Elles: 06-12513304, Ilja: 06-51126090.

Voor meer informatie over de organisatie kan je kijken op https://scheldestromen.nl/over-ons.

De procedure
Solliciteren kan tot en met zondag 10 november a.s. via het online sollicitatieformulier.

Een digitaal competentieonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure.

De gesprekken vinden plaats op 27 november a.s.

Acquisitie stellen wij niet op prijs.