Adviseur Water Programma Stedelijk Water
Standplaats: Apeldoorn, 32 uur per week
Maximaal €4711,- bruto per maand (schaal 11 op basis van 36 uur)
Vacaturenr: 2018-35


Programma Stedelijk Water
In het Programma Stedelijk Water werkt het waterschap aan toekomstbestendige dorpen en steden vanuit de kracht van water. Onderwerpen als: Gezonde leefomgeving, Duurzaamheid en Circulaire economie, Klimaatadaptatie en Sociale innovatie staan hierbij centraal. Daarbij geven we leiding aan projecten die we zelf uitvoeren in stedelijk gebied. Onze rol verschilt van samenwerkingspartner tot initiatiefnemer van projecten. Daarnaast hebben we ook een adviserende en toezichthoudende rol als overheid. Bij nieuwe stedelijke en infrastructurele ontwikkelingen zijn we vanaf de planvorming tot aan het beheer betrokken en werken we aan een duurzaam watersysteem.

Ter versterking van het team zoeken wij een ervaren waterprofessional en collega voor de functie van Adviseur Water Programma Stedelijk Water.

Bedrijfsinformatie
Dagelijks zorgen we ervoor dat 1,1 miljoen mensen veilig kunnen wonen en werken. Waterschap Vallei en Veluwe zorgt voor veilige dijken, optimale waterstanden, het zuiveren van afvalwater en schoon oppervlaktewater. Samenwerken en vernieuwen staan in onze dienstverlening centraal. Wij werken in de provincies Utrecht, Gelderland en Overijssel.

Functieomschrijving
Je werkt samen in projectteams, brengt adviezen uit en gaat in samenwerking met derden op zoek naar de gezamenlijke belangen namens het waterschap. Je adviseert bij eigen projecten/initiatieven en bij projecten/initiatieven van derden. Je zit aan tafel bij het ontwikkelen van plannen en zit in de bouwkeet bij de uitvoering van projecten. Je acteert in het samenspel tussen omgeving en techniek. Tevens ben je in staat om vanuit de technisch inhoudelijke kennis de verbinding te maken met de belangen van interne en externe partners. Je bent daarmee de verbindende schakel tussen plan, uitvoering, beleid, beheer, bouwen, vergunningverlening en handhaving. Bij stedelijke en infrastructurele ontwikkelingen ben je bij de uitvoering aanwezig en heb je direct contact met de uitvoerende organisatie.

Doel van alle werkzaamheden is een goed functionerende en beheerbare waterhuishoudkundige situatie die toekomstbestendig is.

Functie-eisen

  • Je hebt minimaal een afgeronde hbo-opleiding met 5 jaar ervaring met gebiedsgerichte en stedelijk ontwikkelingsvraagstukken.
  • Je hebt ervaring in en kennis van de bestaande waterhuishoudkundige techniek in het stedelijk gebied en bij stedelijke ontwikkeling als: stuwen, gemalen, bergbezink voorzieningen, stedelijk bagger, regenwater-, rioleringsvraagstukken, afkoppelen etc.
  • Je hebt kennis van projectmatig werken met bijbehorende organisatorische en coördinerende vaardigheden.
  • Je hebt ervaring met bestuurlijke omgevingen en de dynamiek van de stad.
  • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden (zowel mondeling als schriftelijk).
  • Je bent een verbinder, gericht op samenwerking, open, leergierig, ontwikkelingsgericht, toont lef, weet snel een netwerk op te bouwen en weet met enthousiasme mensen mee te krijgen.
  • Je overziet het maatschappelijke krachtenveld en weet dit te vertalen naar concrete acties en gedragen voorstellen.
  • Je kunt belangen vertalen naar technische uitgangspunten en de technische (on)mogelijkheden verbinden met aanwezige belangen.


Arbeidsvoorwaarden
Wij bieden een uitdagende en veelzijdige functie. Het salaris is afhankelijk van opleiding en werkervaring en zal liggen tussen € 3.345,- en € 4.711,- bruto per maand (schaal 11) op basis van een 36-urige werkweek).
Daarnaast hebben wij een interessant pakket secundaire arbeidsvoorwaarden zoals flexibele werktijden, een individueel keuzebudget en opleidingsmogelijkheden.

De aanstelling is voor een jaar met mogelijkheid tot verlenging.
 

Als je interesse hebt reageer dan vóór 22 oktober 2018 via het online sollicitatieformulier. De gesprekken vinden plaats op 31 oktober a.s. in de ochtend.

Wil je meer informatie over deze functie dan kun je contact opnemen met Hein Vinke, Teamleider bij de Afdeling Projectrealisatie, telefoonnummer 06 524 707 09. Voor meer informatie over onze organisatie kun je onze website bezoeken: www.vallei-veluwe.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.