Onderzoeken van de effecten als gevolg van klimaatverandering voor het stedelijk gebied.

Wat ga je doen?

Voorbereiding op klimaatverandering (klimaatadaptatie) begint een steeds prominentere plaats in de samenleving in te nemen. In Nederland wordt het natter, warmer, droger en de zeespiegel stijgt met als direct gevolg wateroverlast, droogte en hittestress. Deze vier genoemde klimaattrends kunnen afzonderlijk ook weer grote gevolgen hebben voor de omgeving.
 
Vanuit de adviesgroep Stedelijk Waterbeheer en Watertechnologie houden wij ons onder andere bezig met het uitvoeren klimaatstresstesten en het houden van risicodialogen met gemeenten. Klimaatstresstesten brengen de kwetsbare plekken als gevolg van klimaatverandering in beeld voor overstromingen, wateroverlast, droogte en hitte. Het voeren van de risicodialoog over de kwetsbare plekken is een volgende stap. De risicodialoog moet in beeld brengen hoe de gevolgen van klimaatverandering opgelost kunnen worden.
 
Er is echter weinig bekend over de omvang en complexiteit van deze gevolgen. Voor het voeren van een risicodialoog is daarom gedegen inzicht nodig omtrent de gevolgen van klimaatverandering binnen de gemeente. Welke klimaateffecten treden op binnen de gemeente? Treden deze effecten alleen in de bebouwde omgeving op of juist daarbuiten? En wat zijn de effecten voor specifieke sectoren, zoals infrastructuur, volksgezondheid, ICT, landbouw, natuur en recreatie? Vinden deze effecten al op korte termijn plaats of in de loop van de eeuw? Zijn deze effecten alleen maar negatief of zijn er juist ook kansen? Zomaar een aantal vragen waar wij, maar ook de overheden, tegen aan lopen.
 
Binnen deze afstudeer/stageopdracht doe je onderzoek naar de effecten van de vier eerder genoemde klimaattrends, als gevolg van klimaatverandering, op gemeenteniveau. Je gaat opzoek naar manieren om dit op een slimme manier inzichtelijk te maken, gebruikmakend van zowel Nederlandse als buitenlandse onderzoeken, rekensoftware en kennis binnen en buiten de adviesgroep.
 
Projecten waarbij deze kennis van waarde is:

Wat vragen wij?

Gewenste opleiding: WO richting Ruimtelijke ordening/Planologie, Stedenbouwkunde, (ruimtelijke) Economie, Aardwetenschappen, Watermanagement of aanverwant, Civiele Techniek,.

Verder ben je: analytisch, doorvragend, bekend met klimaatproblematiek en een functiedenker.

Wat bieden wij?

Arcadis is de leidende wereldwijd opererende ontwerp- en consultancy-organisatie op het gebied van de natuurlijke en gebouwde omgeving. Met de toepassing van onze marktsectorkennis gecombineerd met ontwerp, consultancy, engineering, project- en managementdiensten werken we samen met onze klanten aan uitzonderlijke resultaten. Onze missie daarin is: rp-Improving quality of life. Daarbij staan duurzaamheid en inclusiviteit & diversiteit hoog in het vaandel.

Binnen de verschillende onderdelen van Arcadis bieden wij studenten een kans om praktijkervaring op te doen in vorm van een stage of afstudeeropdracht. Jaarlijks bieden wij ruim 150 studenten een stageplek. In de meeste gevallen bepalen onze projecten de globale inhoud van de stage dan wel de afstudeeropdracht. Echter de daadwerkelijke invulling van de stage c.q. het afstuderen komt in samenspraak met de student tot stand. Tijdens je stage heb je de mogelijkheid je werk flexibel in te delen, qua locaties en tijden. Daarnaast kun je collega’s leren kennen door bijvoorbeeld deel te nemen aan activiteiten van The Young Part. Goed om te weten dat Arcadis een stagevergoeding verstrekt en veel stagiairs/afstudeerders doorgroeien naar junior posities.

Heb je vragen?

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Kasper Doppen, campus recruiter, via telefoonnummer +31 6 11587504  of via kasper.doppen@arcadis.com  Solliciteren kan alleen via deze sollicitatielink, niet via de e-mail.

Om jouw sollicitatie goed te kunnen beoordelen ontvangen wij, in pdf, via deze sollicitatielink een recent CV en zien we graag de volgende aspecten terug in je motivatiebrief:

  • reden sollicitatie
  • maximale reisbereidheid
  • beschikbaarheid (aantal uren per week en gewenste startdatum)
  • taalbeheersing

 Uitzend- en W&S bureaus hoeven niet te reageren, acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.