Natuurwetgeving, rivierecologie, stadsecologie, bouwen datalogger, en nog veel meer! Pak jij deze kans?

Wat ga je doen?

De adviesgroep Natuur is binnen Arcadis Nederland B.V. verantwoordelijk voor het optimaal bedienen van onze klanten in zowel de publieke als private sector. We bieden Nederlandse klanten diensten aan op beleidsniveau, planvorming, ontwerp, proces- en projectmanagement. En wij zijn op zoek naar afstudeerders. Check de blog van Bas van den Dries of Iris Kampers ter inspiratie.

Wie bieden de keuze uit 4 onderwerpen, of doe zelf een voorstel! 

 1. Ontwikkelen methode geschiktheidsbepaling woningen gebouwbewonende soorten
  Arcadis ontwikkelt Soortmanagement Plannen (SMP’s) voor woningbouwcorporaties en gemeentes. Met een SMP kunnen op een efficiënte wijze werkzaamheden aan woningen worden uitgevoerd zonder dat gebouwbewonende soorten hun verblijfplaats verliezen. Hiermee kunnen populaties van huismus, gierzwaluw en vleermuizen in steden en dorpen worden behouden en uitgebreid binnen de kaders van Wet natuurbescherming. Je werkt mee aan de ontwikkeling van een methode om de geschiktheid van woningen en de omgeving, effecten van renovatiewerkzaamheden en (binnen)isolatie op aanwezige soorten te bepalen. Je werkzaamheden bestaan uit literatuuronderzoek, data-analyse en interviews met ervaringsdeskundigen en het schrijven van een rapportage;
 2. Schrijf mee aan maatregelenrapporten voor Waterschappen
  Waterschappen voeren diverse werkzaamheden uit in en langs watergangen. Bij maaien en baggeren kunnen daarbij beschermde dier- en plantensoorten worden aangetast. Onze maatregelenrapporten beschrijven de aanwezige beschermde soorten waarmee rekening moet worden gehouden en hoe deze kunnen worden ontzien. Hiermee kan een aannemer in één oogopslag zien waar hij waarmee op welke manier rekening moet houden. Je werkzaamheden bestaan uit het invoeren van veldgegevens uit diverse veldonderzoeken in de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF), het opstellen van een format voor de maatregelenrapporten en het daadwerkelijk schrijven van zo’n rapport voor enkele schouwvakken;
 3. Ontwikkelen datalogger monitoring vogel- en vleermuiskasten
  Arcadis adviseert woningcorporaties en gemeenten om tijdelijke en permanente verblijfplaatsen voor huismus, gierzwaluw en vleermuizen toe te passen. Hiermee kunnen woningen duurzaam worden onderhouden en gerenoveerd, de initiatiefnemer kan op basis van veldonderzoek en een dergelijk advies een ontheffing van de Wet natuurbescherming verkrijgen om de werkzaamheden uit te voeren. Het monitoren van deze kasten is zeer arbeidsintensief. Arcadis ontwikkelt daarom een datalogger die het gebruik van een kast monitort. Ben jij een bedreven elektronica-student met affiniteit voor dieren? Kan jij samen met onze ecologische expert een datalogger ontwikkelen of bouwen? Naast de ontwikkeling en bouw experimenteer je bij bestaande kasten met de toepasbaarheid van je product;
 4. Organiseren workshops “SMART Rivers”
  In opdracht van Staatsbosbeheer organiseert Arcadis trainingen om de beginselen en principes van ‘SMART Rivers’ te leren aan medewerkers van Staatsbosbeheer, andere terreinbeherende organisaties, overheden en bedrijven. SMART rivers is bedoeld om bij herinrichting van uiterwaarden de unieke kenmerken (of het DNA) van het betreffende riviertraject als vertrekpunt te nemen. Een gedegen systeemanalyse (bodem, grondwater en geomorfogenese) geeft inzicht in kansen en beperkingen. Je werkzaamheden bestaan uit het organiseren begeleiden van de trainingen (riviertakdagen en riviertrajectdagen) en het schrijven van een verslag per training.
  Looptijd: januari t/m juli 2019 (doorloop mogelijk tot eind 2019).
 5. Heb je een eigen onderzoeksvoorstel?
  Heb je een eigen onderzoeksvoorstel dat je bij de adviesgroep Natuur zou willen uitvoeren? Ook daar staan wij voor open!

Wat vragen wij?

Je volgt een opleiding WO/HBO biologie, ecologie, natuurbeheer (onderwerpen 1,2,4,5) of een opleiding WO/HBO elektrotechniek/werktuigbouwkunde (onderwerpen 3). Dit ben jij:

 • je hebt een goede basis ecologische kennis;
 • je bent een zelfstandige werker die graag iets opbouwt;
 • je bent communicatief sterk, zowel mondeling als tekstueel;
 • je bent goed in het analyseren van data;
 • affiniteit met veldonderzoek naar flora, fauna en natuur is een pré.

Wat bieden wij?

Arcadis is de leidende wereldwijd opererende ontwerp- en consultancy-organisatie op het gebied van de natuurlijke en gebouwde omgeving. Met de toepassing van onze marktsectorkennis gecombineerd met ontwerp, consultancy, engineering, project- en managementdiensten werken we samen met onze klanten aan uitzonderlijke resultaten. Onze missie daarin is: Improving quality of life. Daarbij staan duurzaamheid en inclusiviteit & diversiteit hoog in het vaandel.

Binnen de verschillende onderdelen van Arcadis bieden wij studenten een kans om praktijkervaring op te doen in vorm van een stage of afstudeeropdracht. Jaarlijks kiezen meer dan 150 studenten voor Arcadis. In de meeste gevallen bepalen onze projecten de globale inhoud van de stage dan wel de afstudeeropdracht. Echter de daadwerkelijke invulling van de stage c.q. het afstuderen komt in samenspraak met de student tot stand. Tijdens je stage heb je de mogelijkheid je werk flexibel in te delen, qua locaties en tijden. Daarnaast kun je collega’s leren kennen door bijvoorbeeld deel te nemen aan activiteiten van The Young Part. Goed om te weten dat Arcadis een stagevergoeding verstrekt en veel stagiairs/afstudeerders doorgroeien naar junior posities.

Heb je vragen?

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Kasper Doppen, campus recruiter, via telefoonnummer +31 6 11587504 of via kasper.doppen@arcadis.com. Solliciteren alleen via deze sollicitatielink, niet via de e-mail.

Om jouw sollicitatie goed te kunnen beoordelen ontvangen wij, in pdf, via de button “direct solliciteren” een recent CV en zien we graag de volgende aspecten terug in je motivatiebrief:

 • reden sollicitatie;
 • maximale reisbereidheid;
 • beschikbaarheid (aantal uren per week en gewenste startdatum);
 • taalbeheersing.

Uitzend- en W&S bureaus hoeven niet te reageren, acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.