Wie bepaalt het beleid voor de wegen, kunstwerken, kabels, leidingen en openbare verlichting op Schouwen-Duiveland?

Binnen de afdeling Openbare Werken draagt het Ingenieursbureau (IB) zorg voor de ontwikkeling, de inrichting, het beheer en onderhoud van onze openbare ruimte, inclusief gebouwen. Ter versterking van ons team zoeken wij een nieuwe collega voor de functie van:

Beleidsmedewerker civiele techniek voor 32-36 uur per week

aandachtsgebied wegen, kunstwerken, kabels en leidingen en openbare verlichting

Wat ga je doen?

 • Je ontwikkelt het gemeentelijk beleid op de gebieden van Wegen, Kunstwerken, Kabels en Leidingen en Openbare verlichting in relatie tot kwaliteit, veiligheid, klimaatbestendigheid, duurzaamheid en leefbaarheid. Je verricht onderzoek, volgt en evalueert ontwikkelingen en vertaalt deze in beleidsvoorstellen.
 • Je draagt zorg voor de uitwerking van het vastgesteld beleid en de implementatie hiervan binnen het cluster en de organisatie.
 • Je levert input voor de cyclus planning en control (P&C) en bent budgethouder voor de diverse budgetten.
 • Je bent initiator voor het laten opstellen of herijken van (meerjarige) beheer-, onderhouds- en uitvoeringsplannen en ziet toe op het up-to-date houden van de beheerdata.
 • Je beantwoordt vragen en wensen van inwoners, ondernemingen, stads- en dorpsraden over het gebruik van de openbare ruimte en zoekt naar oplossingen voor klachten en meldingen.
 • Je stelt de gemeentelijke plannen voor bovenstaande taakvelden op en houdt regie op de uitvoering daarvan.
 • Je bent gesprekspartner voor het bestuur, management en de gemeentelijke vertegenwoordiging in regionale overlegstructuren op deze taakvelden, zoals de Geodienst.
 • Je bent de vraagbaak voor op jouw vakgebied en werkt nauw samen met de andere beleidsmedewerkers binnen het cluster, de projectleiders en de beheerders en je geeft gevraagd en ongevraagd advies.
 • Je wordt als adviseur betrokken bij initiatieven in de openbare ruimte. Je adviseert bij ruimtelijke ontwikkelingen en bestemmingsplannen, neemt deel aan projectgroepen, beoordeelt ideeën en plannen van derden en je hebt zitting in aanbestedingsteams.

Wat levert het je op?

 • Een uitdagende functie in een enthousiast team waarbij we trots zijn op behaalde resultaten.
 • Je krijgt de kans jezelf verder te ontwikkelen; we hebben uitstekende studiefaciliteiten.
 • Je ontvangt, afhankelijk van ervaring, een bruto salaris van maximaal € 4.406,- bij een 36-urige werkweek (functie Beleidsmedewerker B, functieschaal 10, peildatum 1 januari 2020).
 • Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget van 17,05% (peildatum 1 juli 2018) dat je voor diverse doelen kunt inzetten (verlof, fitness, inkomen). Je kunt hiermee keuzes maken die passen bij jouw levensfase, persoonlijke wensen en doelen.
 • We hebben uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof, een woon-werkverkeervergoeding, dienstreizenvergoeding en flexibele werktijden.

Jouw profiel

 • Je hebt als nieuwe collega samenwerking en klantgerichtheid hoog in het vaandel staan.
 • Je bent een enthousiaste hbo-er in de civiele techniek of vergelijkbaar.
 • Je bent omgevingsbewust, hebt ervaring met bestuurlijke beleidsadvisering en beschikt over bestuurlijke sensitiviteit.
 • Je bent klantgericht en flexibel, maar ook sterk in het organiseren en plannen van je werkzaamheden.
 • Verder heb je goede mondelinge en schriftelijke communicatieve eigenschappen en heb je overtuigingskracht.
 • Je hebt een duidelijke visie en beschikt over een sterk analytisch vermogen

Waar kom je te werken?

De afdeling Openbare Werken (OW, 130 medewerkers) bestaat uit de clusters Integrale Veiligheid en Handhaving en het Ingenieursbureau. Daarnaast maakt het Uitvoeringsbedrijf Openbare Ruimte (afgekort UOR en bestaande uit Serviceteam, buitendienst Groen Grijs, Havens, Vaklieden en Reiniging) deel uit van de afdeling.

Binnen de afdeling draagt het Ingenieursbureau (IB) zorg voor de ontwikkeling, inrichting en het beheer en onderhoud van onze openbare ruimte en gebouwen. Naast deze taakvelden draagt de afdeling zorg voor het dagelijks onderhoud van de openbare ruimte, de inzameling en afzet van afvalstoffen en het toezicht en handhaving op wet- en regelgeving.

Met 20 collega’s verdeeld over twee clusters ontwikkelt het IB zich langs de lijn van onze strategische visie en organisatievisie. Het cluster CBG (Centraal Beheer Gebouwen) is verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer van gemeentelijke gebouwen.  Bij cluster Infra (civiel- en cultuurtechniek) draagt een team van beleidsmedewerkers en projectmedewerkers zorg voor het beheer van ons groen, onze wegen, havens, riolering en openbare verlichting. Daarnaast levert een team projectleiders en projectmedewerkers een bijdrage aan onze doelstellingen met de realisatie van civiele en cultuurtechnische projecten.

De afdeling is op tal van terreinen volop in ontwikkeling omdat we het belangrijk vinden dat de afdeling voorbereid is op de toekomst. We sturen dus op de gewenste en noodzakelijke flexibiliteit waarbij dienstverlening en klantgerichtheid centraal staan. We zijn er trots op dat we inzet, betrokkenheid en kwaliteit gepaard laten gaan met een goede sfeer. Van elkaar leren en samenwerken zijn daarbij voor ons erg belangrijk.

Meer informatie?

Marion Hommels, coördinator van het Ingenieursbureau, telefoonnummer (0111) 452 273, geeft je graag meer informatie over deze vacature. Meer informatie over de gemeente vind je op onze website www.schouwen-duiveland.nl.

Belangstelling?

Heb je belangstelling voor deze functie? Dan kun je die tot en met zondag 10 mei 2020 kenbaar maken door online te solliciteren via onze sollicitatiepagina.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.