Cost engineer Assetmanagement | Liander | Amsterdam of Duiven

Het realiseren van vernieuwing en slim maken van onze netten tegen de laagst maatschappelijke kosten, daar ligt jouw passie!

Wat houdt de functie in?

Binnen de waardestroom AOR is de kennis en kunde ondergebracht voor het realiseren van complexe projecten en programma’s. Als Cost engineer heb je een belangrijke rol in het verbeteren van de prestaties van het net van Liander. Je bepaalt door middel van de juiste inzet van kennis  en met behulp van de  juiste tools (o.a. Cleopatra enterprise) de kostprijs van Liander projecten. Je hebt een functie met financiële, technische, administratieve en organisatorische kennisaspecten. Jouw takenpakket:

 • Het vervaardigen van diverse type begrotingen t.b.v. bijvoorbeeld studies en investeringsvoorstellen door toepassing van juiste begrotingsmodules, bouwstenen en kostenparagrafen;
 • Analyse en optimalisatie van kengetallen  door middel van benchmarking (intern/extern),  (VC/NC’s) en LCC/TCO-analyse;
 • Continue verbeteren van de calculatiemodellen en referentieplanningen in samenwerking met serviceproviders;
 • Toetsing van begrotingsmodellen en begrotingen vanuit service providers en de daarbij behorende kostenallocatie op de vereiste WBS/CBS structuren;
 • Concretiseren van investeringsvoorstellen  door toepassing van juiste modules, bouwstenen en kostenparagrafen.
 • Controle op kosten van kengetallen/juiste modules en bouwstenen bij variantenstudies
 • Analyses en prognoses om de vraagspecificatie te vertalen naar kengetallen.

Wat vragen we van je?

Belangrijk in de functie van Cost engineer is dat je beschikt over analytisch vermogen en cijfermatig inzicht. Hierbij is accuratesse  bij een groot deel van de werkzaamheden in hoge mate vereist, met name met betrekking tot de nauwkeurigheid bij  controle van door anderen gemaakte begrotingen. Je werkt regelmatig onder tijdsdwang en bent dus stressbestendig. Daarnaast neem je het volgende mee:

 • Je beschikt over een afgeronde opleiding op minimaal HBO niveau en over een gedegen vakkennis binnen de elektrotechnische branche;
 • Je hebt een ervaring in zowel ontwerp als engineering (2-5 jaar) als begroten (5 jaar);
 • Je bent in het bezit van een Cost engineering certificering volgens ICEC;
 • Je hebt ervaring in het gebruik van begrotingssoftware.

Wat bieden wij je?

Een uitdagende en zeer afwisselende baan in een organisatie die volop in ontwikkeling is. Uiteraard hoort hier een prima salaris bij in schaal 10 (max 5601 euro). Bij een modern bedrijf passen ook flexibele arbeidsvoorwaarden, je stelt zelf de voorwaarden samen die passen bij jouw wensen of levensfase. Je kunt met jouw Individueel Keuze Budget bijvoorbeeld extra verlofuren kopen of ze juist laten uitbetalen. Daar bovenop bieden we je trainingen en persoonlijke ontwikkelprogramma’s aan, verzorgd door gerenommeerde opleidingsinstituten of door het Alliander College. Meer over onze arbeidsvoorwaarden lees je hier.

Waar ga je werken?

Liander is een netbeheerder. We leggen kabels en leidingen aan en beheren het energienetwerk in uw regio. Jouw meterkast is erop aangesloten, net als de meterkast van 3 miljoen andere woningen en bedrijven. We zijn geen energieleverancier, maar maken het mogelijk dat anderen energie kunnen leveren. Meestal merk je dus helemaal niets van ons. Je drukt op het lichtknopje of zet de verwarming aan. Wij zorgen dat het werkt.

Alliander is een groot Nederlands netwerkbedrijf, dat ervoor zorgt dat miljoenen klanten dagelijks stroom en gas hebben. Voor wonen, werken, vervoer en recreatie. We staan voor een energievoorziening die iedereen onder gelijke condities toegang geeft tot betrouwbare, betaalbare en duurzame energie. Nu en in de toekomst. Dat is waar wij iedere dag samen aan werken. We bieden onze professionals ruimte voor vernieuwende en slimme ideeën. Ruimte voor jouw energie.

Lees hier meer over Alliander als werkgever en onze bedrijfscultuur

Je gaat werken bij Liander Assetmanagement in het team Toekomstvast Netontwerp. Assetmanagement is binnen Liander verantwoordelijk voor het instandhouden, uitbreiden en moderniseren van het net dat nodig is om energie te leveren. Assetmanagement analyseert de omgevingsontwikkelingen en storingen en bepaalt op basis hiervan welke investeringen worden gedaan. In totaal bestaat het net uit meer dan 125 duizend kilometer kabels en leidingen en bijna zeven miljoen 'assets': het fysieke energienetwerk van stations, kabels, leidingen, transformatoren en meters. Wij zorgen er samen met ketenpartners voor dat al deze middelen een bijdrage leveren aan de betrouwbaarheid en kwaliteit van het netwerk.
De komende jaren worden diverse grote complexe multiprojecten en programma’s gestart om onze netinfrastructuur te verbeteren. Binnen Asset Management doen we dit middels een agile werkmethodiek waarin de costengineer participeert in multidisciplinaire teams zoals de waardestroom AOR en teams die zich bezig houden met standaardisatie en inkoop.
De waardestroom Asset Operatie Reddyn (AOR)  is verantwoordelijk voor het tijdig realiseren van deze cruciale netstructuren, zowel voor elektriciteit als gas. Dit gaat gepaard met grote maatwerkinvesteringen waar specifieke sturing voor nodig is (o.a. hoogspanningstations, belangrijke transportroutes en het aansluiten van grote klanten zoals datacenters, windmolen- en zonneparken).
Ons team bestaat uit 9 medewerkers, waarvan 2 costengineers, die werken vanuit de Alliander locaties in Duiven en Amsterdam.

 

Contactinformatie

Standplaats: Amsterdam of Duiven
Uiterste reactiedatum: 27 maart 2019

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Manager Johan van der Plas via 06-21857957. Voor meer informatie over de selectieprocedure kun je contact opnemen met Esmee Rouwhof, Corporate Recruiter, via mailadres esmee.rouwhof@alliander.com

Wil je direct solliciteren, upload dan je curriculum vitae en een duidelijke motivatie via deze link.

Screeningbeleid

Alliander screent alle sollicitanten. Afhankelijk van de functie bestaat de screening uit de volgende stappen: het nagaan van referenties, het toetsen van de authenticiteit van identiteitspapieren en diploma's, een integriteitsonderzoek en het opvragen van een verklaring omtrent gedrag. Een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.