De Amsterdamsche Coöperatieve Woningvereeniging

“Samenwerking” BA is een coöperatie, opgericht op 16 oktober 1908. Samenwerking biedt huisvesting aan haar leden, die niet behoren tot de doelgroep van woningcorporaties. Op dit moment verhuurt Samenwerking circa 900 woningen, een appartementencomplex met bijna 200 wooneenheden en een aantal (semi-) commerciële ruimtes. Vanaf het begin heeft Samenwerking zich gericht op het realiseren van woonruimte in Amsterdam-Zuid. Het bezit van 21 complexen concentreert zich rondom de Harmoniehof, met enkele andere complexen op loopafstand. Het merendeel ervan is een Rijksmonument of heeft een bijzondere architectuur, ‘Amsterdamsche School’.

De rechtspersoon Amsterdamsche Coöperatieve Woningvereeniging Samenwerking B.A. is de eigenaar en is een particuliere verhuurder (geen toegelaten instelling). De leden zijn, als aandeelhouders in de coöperatieve vereniging, gezamenlijk de eigenaren en beheerders van het vastgoed. Het jaarverslag staat op de website .

Samenwerking heeft een sterk meelevende en betrokken achterban.

De coöperatieve vereniging heeft 10 personeelsleden waaronder een directeur en wordt bestuurd door een onbezoldigd bestuur van 5 personen (leden van de vereniging). Het toezicht op het bestuur wordt verzorgd door een onbezoldigde ledenraad van 20 personen (leden van de vereniging). De directeur heeft een adviserende stem in beide organen.

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de directeur liggen vast in een directiestatuut. Samenwerking bevindt zich in een proces van ontwikkeling van nieuw beleid, onder meer met betrekking tot het vernieuwen van de besturingsstructuur. Dat kan van invloed zijn op de toekomstige bevoegdheden van het bestuur en de ledenraad. Belangrijke opgaves voor de komende periode zijn verder besluitvorming omtrent de erfpacht en de energietransitie van het bezit.

Vacature

Als gevolg van het vertrek van de huidige directeur is het bestuur van Samenwerking - in overleg met de ledenraad - op zoek naar een directeur.

De werving start op 29 augustus 2020.

De functie

De directeur draagt zorg dat de primaire dagelijkse activiteiten van het bedrijf naar behoren blijven functioneren: huur- en verhuur van woningen en bedrijfsruimtes, dagelijks- en planmatig onderhoud, financiële verantwoording en opstellen begroting, personeelsbeleid.

Voorts draagt de directeur zorg voor beoordeling van de kwaliteit en kwantiteit van de bezetting en de organisatie: functioneren van het bedrijf en de vereniging, energietransitie/verduurzaming, erfpacht, risicobeheersing.

Daarnaast ondersteunt de directeur het functioneren van bestuur en ledenraad: het leveren van een positieve bijdrage aan de onderlinge communicatie, en het indien nodig (gevraagd en ongevraagd) geven van onafhankelijke feedback aan bestuur en ledenraad.

Persoonlijk profiel

• Is een verbindend persoon, kan goed luisteren en helder communiceren. Beschikt over tact, overtuigingskracht en inlevingsvermogen. Is een teamspeler, weet mensen te inspireren en in beweging te krijgen en is ook bereid voor de ander te lopen;

• Is samenwerkingsgericht en beschikt over een groot probleemoplossend vermogen. Is in staat om coalities te smeden om het beleid te realiseren en de samenwerkingsverbanden te onderhouden. Zorgt dat Samenwerking in positie blijft en de belangen van de organisatie en haar huurders en stakeholders kan behartigen.

• Hecht grote waarde aan het overleg met het bestuur, de ledenraad en andere stakeholders. Verdiept zich oprecht in hun vraagstukken, doet nieuwe inzichten op en zoekt samen met hen naar adequate oplossingen. Weet vertrouwen en waardering bij huurders en stakeholders te creëren door de manier van werken;

• Is besluitvaardig, resultaatgericht en doortastend, kan richting geven en medewerkers hierin meenemen. Ondersteunt het team bij hun rolinvulling;

• Heeft een enthousiasmerende en motiverende leiderschapsstijl, gericht op samenwerking en transparantie;

• Vindt de juiste balans tussen leden, bestuur, en organisatie;

• Is een ‘verenigingsmens’, is dienstbaar en klantgericht;

• Heeft aansluiting met en hart voor huurders en leden;

• Heeft relativeringsvermogen en ‘ruggengraat’, is geduldig en bewaart de rust.

Relevante ervaring en achtergrond

• Academisch werk- en denkniveau;

• Ervaring met de aspecten die samenhangen met de structuur van een vereniging en de bestuurlijke situatie;

• Kennis van de huisvestingswereld en de gemeentelijke organisatie in Amsterdam is een pré;

• Bedrijfskundige kennis voor financiële sturing, kostenbewustzijn en risicobeheersing;

• Affiniteit met verduurzamingsvraagstukken;

• Ervaring met coalitievorming en smeden van samenwerkingsverbanden. Een goed ontwikkeld gevoel voor bestuurlijke, ambtelijke en politiek-maatschappelijke verhoudingen;

• Ervaring met en ruime kennis van complexe dienstverlenings-, vastgoed-, woon-, samenlevings- en besturingsvraagstukken.

 

Aanbod

Samenwerking biedt een uitdagende en veelzijdige directiepositie in een bijzondere setting en dito ontwikkelingsfase.

Interesse ? Neem contact op met mw. Jojo Mulder, bestuurslid - 0653.212.670 - www.samenwerking.org of kijk op https://www.hcg.net/nieuws/acw-samenwerking-zoekt-een-directeur

Selectieprocedure

• Na de briefselectie vindt een (voorselectie)gesprek plaats met Holland Consulting Group.

• De schriftelijke (cv-)presentatie aan de benoemingscommissie vindt plaats op 7 oktober 2020.

• Een eerste gesprek met Samenwerking is op vrijdag 9 oktober 2020, bestaande uit een gesprek met de leden van de selectiecommissie, in aanwezigheid van HCG als begeleidend bureau.

• Een tweede gesprek met Samenwerking plaats op woensdag 21 oktober 2020, bestaande uit een gesprek met leden van het bestuur, in aanwezigheid van HCG als begeleidend bureau.

• Aansluitend vindt een gesprek plaats met leden uit de ledenraad en met medewerkers.