Vitens heeft voor haar locatie in Zwolle een vacature voor een Hydroloog met aandachtsgebied grondwaterkwaliteit (40 uur).

De uitdaging

Dag en nacht veilig en lekker water uit de kraan is zo vanzelfsprekend, maar het is nog flink ingewikkeld om dat voor elkaar te krijgen. En al helemaal als je je bedenkt dat onze (klein)kinderen later ook zorgeloos willen genieten van kraanwater. Daarom denken we  bij de afdeling Asset Management vooruit en werken we hard aan het duurzaam veiligstellen van de drinkwatervoorziening op middellange en lange termijn. Hiervoor zijn we op zoek naar een Hydroloog, met aandachtsgebied grondwaterkwailiteit.

De hydroloog werkt binnen het team Technologiecentrum, een onderdeel van de afdeling Asset Management. De afdeling heeft als belangrijkste opgave het vertalen en implementeren van de visie van Vitens ten behoeve van een toekomstbestendige drinkwatervoorziening. Dit doen we door het proactief leveren van beleidsplannen & beleidskaders, strategisch en technologisch advies, strategisch omgevingsmanagement, het inrichten en regisseren van programma’s en van management informatie.

Het team Technologiecentrum (28 medewerkers) is het kenniscentrum dat door advisering en regie op innovatie bijdraagt aan een optimale en efficiënte bedrijfsvoering van het drinkwatervoorzieningsproces. Het technologiecentrum wordt als kennisautoriteit herkend en erkend, binnen en buiten Vitens.

In het technologiecentrum is specialistische kennis van de kernprocessen van Vitens verenigd, te weten: hydrologie, procestechnologie, distributietechnologie en drinkwaterkwaliteit. De vakgroep hydrologie bestaat momenteel uit 9 hydrologen.

Over de functie van Geochemisch Hydroloog

In het algemeen adviseren de hydrologen bij Vitens over allerlei zaken die bij de winning van (grond)water voor de drinkwatervoorziening aan de orde komen en waarin verschillende thema’s zijn te onderscheiden:

  • Vraagstukken die te maken hebben met ruimtelijke inpassing van grondwaterwinningen: hierbij werk je samen met en adviseer je aan omgevingsmanagers;
  • Ontwerp, inrichting en exploitatie van puttenvelden: hierbij werk je samen met en adviseer je aan medewerkers die betrokken zijn bij de winning en zuivering van grondwater;
  • Optimalisatie van winlocaties: hierbij werk je samen met collega’s binnen de afdeling Assetmanagement om locatie, middelen en proces van grondwaterwinning zo efficiënt mogelijk aan te wenden;
  • Inrichten en optimaliseren van grondwaterkwaliteitsmeetnetten (early warning systemen);
  • Initiëren en uitvoeren van innovatief onderzoek naar nieuwe technologieën voor het onttrekken van grondwater en managen van drinkwaterwinningen.

Het accent van de werkzaamheden kan per persoon verschillen. De hydroloog die we nu zoeken zal vooral ingezet worden bij het adviseren van het team omgevingsmanagement in verband met de ruimtelijke inpassing en de bedreigingen van de grondwaterkwaliteit. Denk hierbij aan pilotprojecten om de effecten in kaart te brengen van landbouwkundig bodemgebruik, met gepaard gaande bemesting en toepassing van gewasbeschermingsmiddelen. Een ander onderwerp betreft de inrichting, monitoring en advisering van early warning systemen rondom onze winningen. Ook zal deze hydroloog betrokken worden bij onderzoek en implementatie van initiatieven om de zuiverende werking van de bodem op de grondwaterkwaliteit te begrijpen en te stimuleren; de bodem als reactorvat of als filter 0.

Je werkt nauw samen met interne opdrachtgevers, collega-hydrologen en andere collega’s binnen en buiten het team. Als hydroloog leid je monodisciplinaire (onderzoeks)projecten en neem je deel aan interne en externe kennisgroepen.

Kennis en vaardigheden

  • Je hebt afgeronde WO opleiding in de richting geochemie en geohydrologie.
  • Je hebt kennis van en enige ervaring met data-analyse, grondwaterkwaliteitsmodellering en grondwatermonitoring.

Daarnaast ben je als persoon resultaatgericht, communiceer je zowel mondeling als schriftelijk goed en los je graag complexe problemen in collegiale samenwerking op.

Wat biedt Vitens jou?

De functie is ingedeeld in schaal 10 (max. € 4.176,- bruto per maand) van de WWB cao; Verder kent Vitens een Flexibel Arbeidsvoorwaarden Budget ter hoogte van circa 22%. Dit budget wordt maandelijks aan je uitgekeerd, tenzij je bijvoorbeeld extra vrije dagen koopt of spaart voor uitbetaling op een moment later in het jaar. Onderdeel van dit budget zijn je vakantiegeld en eindejaarsuitkering.

Diverse mogelijkheden om thuis of op onze verschillende kantoren flexibel te werken is onderdeel van het werken bij Vitens. De benodigde middelen zoals een smartphone en laptop worden beschikbaar gesteld.

Bijzonderheden

Je standplaats is Zwolle, maar je zal af en toe ook op andere locaties binnen Vitens werkzaam zijn. Er zijn ruime mogelijkheden om flexibel te werken, zowel in tijd als plaats.

Deze functie biedt de mogelijkheid om voor korte periodes uitgezonden te worden naar het buitenland ten behoeve van de kennisoverdracht naar drinkwaterbedrijven in ontwikkelingslanden.

Meer informatie

Voor informatie over de functie kun je terecht bij Ate Oosterhof, specialist hydrologie op 06-53334397 of Johan Driessen, teammanager Technologie Centrum 06-51032028.

Solliciteren op de functie van Geochemisch Hydroloog

Solliciteren kan je doen via deze sollicitatielink. Graag ontvangen wij je CV met motivatie uiterlijk 21 september 2018. 

Over Vitens

Vitens is met ruim 5,6 miljoen klanten het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland. Een derde van Nederland vertrouwt dus dag en nacht op ons. Omdat klanten niet voor ons kunnen kiezen, kiezen wij voor onze klanten en werken we hard aan een optimale dienstverlening. We zorgen voor 24/7 schoon en betrouwbaar drinkwater tegen de zo laagst mogelijke prijs. Maar daarnaast zoeken we nadrukkelijk de verbinding met de samenleving. We werken aan de bewustwording rondom kraanwater, zorgen dat het ook buitenshuis beter beschikbaar wordt en helpen in landen waar veilig en schoon drinkwater niet zo vanzelfsprekend is. Om dit te kunnen realiseren zetten wij in op diversiteit in onze teams. Omdat we geloven dat in het samenkomen van verschillende visies en inzichten veel creativiteit ontstaat. Denk jij dat jij hierin een goede bijdrage kunt leveren, dan nodigen we je van harte uit om te solliciteren.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Trefwoorden: Hydroloog, Geochemisch Hydroloog, GEO Hydroloog, Geochemie, Geohydrologie, vacature Zwolle, WO