Onderwijs en onderzoek vormen de primaire taken van de hogeschool. Haar praktijkgerichte onderzoek is gericht op kennisontwikkeling en -circulatie, onderwijsinnovatie en het versterken van het profiel als regionaal opererende en internationaal georiënteerde netwerkhogeschool die studenten opleidt tot wereldburgers. De Haagse Hogeschool heeft een zeer diverse en internationaal georiënteerde studentenpopulatie.
Binnen De Haagse Hogeschool wordt de verbinding tussen onderzoek, onderwijs en praktijk langs vier strategische thema’s vormgegeven die aansluiten bij de profilering van De Haagse Hogeschool: Good Governance for a Safe World, Quality of life: People and Technology, The Next Economy en Connected Learning.

Het lectoraat heeft onlangs het predicaat KIVI Chair ontvangen. Op dit moment zijn we vanuit het onderzoeksplatform The Next Economy op zoek naar een lector Energy in Transition (0,6 - 0,8 fte), voor de periode van 4 jaar. 

Context en focus

De gebouwde omgeving is in Europa goed voor meer dan 40% van het totale energiegebruik en draagt daarmee voor een groot deel bij aan diverse milieuproblemen zoals CO2-emissies en de er aan gerelateerde klimaatverandering. Om deze ontwikkeling te keren is een omvangrijke transitie van conventionele (fossiele) naar hernieuwbare energie noodzakelijk. De lector Energy in Transition en de daaraan gekoppelde kenniskring zal kennis ontwikkelen om deze transitie te versnellen en antwoorden te vinden voor de volgende onderzoeksvraag:

Hoe kan de kennis van energiesystemen, duurzaamheid, milieueffecten, economie en autonomie efficiënt gekoppeld worden zodat een, door alle stakeholders geaccepteerde, transitie naar hernieuwbare systemen mogelijk is.

Zo zal er praktijkgericht onderzoek gedaan moeten worden naar methoden en technieken om installaties (in gebouwen) in de toekomst te ontwerpen, monitoren, regelen en te optimaliseren. Data maar ook economische en maatschappelijke acceptatie spelen hierbij een grote rol. Het onderzoek zal dan ook in alle gevallen uitgevoerd moeten worden met een brede groep van bedrijven, overheden en kennisinstellingen.

KIVI Chair

Het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) ondersteunt het lectoraat Energy in Transition met het predicaat KIVI Chair, en onderstreept daarmee het belang van onderzoek, wetenschappelijke ontwikkeling en toepassing in werk en onderwijs op het gebied van energie transitie. 

Organisatorische context

Het lectoraat Energy in Transition valt organisatorisch onder de faculteit Technologie, Innovatie en Samenleving en is verbonden aan het onderzoeksplatform The Next Economy. Er is ook een duidelijke koppeling met het platform Good Governance for a Safe World. Centrale vraag is hoe de kennis van energiesystemen, duurzaamheid, milieueffecten, economie en autonomie efficiënt gekoppeld worden zodat de transitie naar hernieuwde systemen mogelijk wordt. Het resultaat van het door het lectoraat uitgevoerde onderzoek zal veel effect hebben op de onderwijsprogramma’s van opleidingen bij verschillende faculteiten. De lector zal naast techniek ook een goede binding hebben met de andere domeinen voor bestuurlijke, economische en sociale aspecten van de transitie.

Functie

Als lector Energy in Transition doe je praktijkgericht onderzoek op het gebied van energietransitie zoals het optimaliseren van energie- en klimaatsystemen. Je geeft op inspirerende wijze leiding aan de leden van de multidisciplinaire kenniskring en je onderhoudt een relevant (inter)nationaal netwerk.
 
Je bent toonaangevend wanneer het gaat om de herziening van de energievoorzieningsvraagstukken en het voorbereiden op de transitie naar duurzame energiebronnen. Je verbindt de verschillende partijen binnen De Haagse Hogeschool en daarbuiten, waaronder de gemeenten Den Haag en Delft en samenwerkende kennispartners in de sector,  installatie- en energiebedrijven en bestuurlijke en economische vraagstukken aan onderzoeksprogramma’s binnen de genoemde thema’s. 
Je kunt een goede koppeling leggen tussen de dagelijkse praktijk van onze kennispartners en de vernieuwing en ontwikkeling van onderwijs om onze toekomstige professionals op te leiden voor het uitvoeren van deze transities en je vervult met verve een rol in het publieke debat. 
 
Een aantal verantwoordelijkheden als lector Energy in Transition:

 • Initiëren van praktijkgericht onderzoek op het gebied van energietransitie, waarbij wordt aangesloten bij regionale, nationale en internationale netwerken en vraagstukken
 • Presenteren en publiceren van uitkomsten van onderzoeksresultaten en dit vertalen naar onderwijsprogramma’s
 • Vormgeving van de (verdere) integratie van onderzoek en onderwijs binnen de faculteit en hogeschool
 • Studenten betrekken bij het onderzoek van het lectoraat, bijvoorbeeld via afstudeeronderzoeken
 • Begeleiden van docent-onderzoekers en promovendi in het uitvoeren van onderzoeksprojecten.
 • Actieve deelname aan het onderzoeksplatform The Next Economy
 • Nauw samenwerken met de beroepspraktijk in het formuleren van onderzoeksvragen, het uitvoeren van het onderzoek en het inzetten van de onderzoeksresultaten
 • Aanvragen van subsidies en andere financiële middelen om het lectoraat verder uit te bouwen en nieuw onderzoek te financieren
 • Dagelijkse leiding van het lectoraat Energy in Transition
 • Adviseren van bestuur, management en docenten over economische en bestuurlijke vraagstukken en duurzame energie en innovatieve oplossingen
 • Begeleiden van docenten en andere medewerkers in hun professionele ontwikkeling  
 • Een actieve rol spelen in het publieke debat over vraagstukken rond duurzame energievoorzieningen

Profiel

Wij zijn op zoek naar een ervaren en ondernemende onderzoeker met contactueel sterke eigenschappen. Iemand met een publieke performance die mensen meeneemt en inspireert. Daarnaast ben je een netwerker en weet je verbindingen te leggen en te onderhouden in een zeer diverse nationale en internationale omgeving van professionals.
 
Voldoe je daarnaast aan onderstaande functie-eisen? Dan ontvangen we graag jouw sollicitatie voor deze vacature.

 • Gepromoveerd in de energietechniek of een gerelateerd veld
 • Ruime ervaring in het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek op het gebied van energietransitie en duurzame energiebronnen, hetgeen blijkt uit recente deelname aan onderzoeksprojecten, (wetenschappelijke) nationale en internationale publicaties en presentaties
 • Duidelijke visie op innovatieve ontwikkelingen in relevante onderzoeks- en beroepspraktijken en de vertaling daarvan naar het (hoger beroeps)onderwijs
 • Ervaring met het leiding geven aan een multidisciplinair (onderzoeks)team
 • Beschikking over een relevant netwerk dat aansluit op dit domein en dat jij ondernemend en actief kunt inzetten t.b.v. de hogeschool
 • Aantoonbare ervaring met het schrijven van onderzoeksvoorstellen en het verwerven van subsidies (nationaal en internationaal) en andere geldstromen
 • Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift
 • Je beschikt over goede interculturele communicatieve vaardigheden, je kunt makkelijk schakelen met een diversiteit aan mensen en rollen

Wat bieden wij

De Haagse Hogeschool wil haar studenten optimaal voorbereiden op de kennissamenleving van de 21e eeuw. 
We bieden een inspirerende onderzoeksomgeving met vier onderzoeksplatforms, ruim 20 lectoraten en meer dan 50 bachelor- en masteropleidingen die praktijkgericht onderzoek hoog in het vaandel hebben staan. Het lectoraat Energy in Transition is gekoppeld aan de Faculteit voor Technologie, Innovatie & Samenleving (TIS) en verzorgt het onderwijs aan studenten van 13  bacheloropleidingen op locaties in Delft en Den Haag.
 
Daarnaast bieden wij:

 • Een salaris van maximaal Euro 6.940,60 bruto per maand (schaal 15) bij een volledige werkweek, exclusief 8% vakantietoeslag (onze arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao-hbo)
 • Een uitbetaling van een eindejaarsuitkering
 • De benoeming geschiedt voor een periode van 4 jaar met een formeel evaluatiemoment na 2 jaar
 • De omvang van de functie is max. 0,8 fte
 • Een ruime verlofregeling van ongeveer 53 dagen bij een fulltime aanstelling, inclusief de verplichte vrije dagen en nationale feestdagen
 • Een goed te bereiken werkplek (standplaats Delft), via zowel de auto (ruime parkeergelegenheid), als met de trein (nabij station Delft-Zuid)
 • Een groot netwerk en dynamische omgeving, te midden van jonge, gedreven en internationale studenten. 

Ben jij onze nieuwe lector?

Je kunt solliciteren met CV en motivatiebrief via deze sollicitatielink. Je kunt reageren tot en maandag 21 mei 2018. Het selectietraject bestaat uit een presentatie a.d.h.v. een opdracht met aanvullend een gesprek met een selectie- en eenadviescommissie en een gesprek met de portefeuillehouder onderzoek van het College van Bestuur. Het selectietraject voor interne kandidaten loopt parallel aan dit selectietraject. 

Wil je meer informatie?

Voor inhoudelijke informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Nellie van de Griend directeur van de faculteit Technologie, Innovatie & Samenleving via Diana Verspaandonk op tel: 015-260 6209 of d.verspaandonk@hhs.nl.

Wil je meer informatie over de sollicitatieprocedure? Neem dan contact op met Marianne Hollestein, adviseur Resourcing, 070-305 2340 of via email: vacatures@hhs.nl.

Je kunt solliciteren via deze sollicitatielink.

Op bovengenoemde emailadressen worden geen sollicitaties in behandeling genomen. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.