Waterschap Brabantse Delta zorgt voor veilige dijken en kades, zuivert rioolwater, verbetert en bewaakt de kwaliteit van het oppervlaktewater en regelt de hoogte van het water in Midden- en West-Brabant. Zo’n 500 enthousiaste medewerkers zetten zich daar dagelijks voor in met het oog op de toekomst. Dat doen ze niet alleen, maar samen met inwoners, agrariërs, overheden, bedrijven, onderwijsinstellingen, natuurterreineigenaren en andere organisaties. Samen zorgen we ervoor dat het in Midden- en West-Brabant goed en veilig wonen, werken en genieten is in de buurt van water.
 
Ons waterschap is continu in beweging. In de uitvoering van onze taken houden we rekening met de belangen van de samenleving en bereiden ons voor op toekomstige ontwikkelingen. Dit vraagt flexibiliteit en creativiteit van de collega’s en maakt werken bij ons waterschap uitdagend en afwisselend.
 
Bij waterschap Brabantse Delta sta je zelf aan het roer van jouw loopbaanontwikkeling. Persoonlijk leiderschap en groei is hier belangrijk. Net als een goede balans tussen werk en privé. Als je wilt werken aan je professionele en persoonlijke ambities zijn er verschillende mogelijkheden.

Afdelingsinformatie
De afdeling Onderhouden verzorgt het mechanisch, elektrisch en civiel onderhoud aan al onze objecten binnen het cluster waterketen: 17 waterzuiveringen, bijna 100 rioolgemalen en 380 kilometer persleiding. Daarnaast verzorgen we het mechanisch en elektrisch onderhoud aan alle objecten binnen het cluster Watersystemen: ruim 200 poldergemalen, bijna 150 regelbare stuwen, 16 sluizen en een brug.

Het onderhoud voeren we uit met een team van bijna 40 medewerkers. Zo’n 10 mensen in de staf en twee onderhoudsteams op onze buitenlocaties van ieder circa 15 man, geholpen door een scala aan aannemers. Ons werkgebied is opgedeeld in twee geografische regio’s, gescheiden door de A16, ieder met een teamleider, een werkvoorbereider én mechanische en elektrische vakmensen .
 
Waterschap Brabantse Delta ontwikkelt zich continu op het gebied van preventief onderhoud met als doel storingen te reduceren. Onze missie is het managen van risico’s door  voorspelbaar onderhoud tegen acceptabele kosten.

Om onze onderhoudswerkzaamheden in goede banen te leiden zijn wij op zoek naar een:
 
Maintenance Engineer  
Van onderhoudsstrategieën en asset prestatie monitoring gaat jouw hart sneller kloppen!
36 uur, Breda

De functie
Als Maintenance Engineer ben je een belangrijke spil in ons werkproces. Je werkt nauw samen met onze configuratie manager, die je voorziet van de nodige informatie omtrent wat voor assets waar staan, wat ze moeten doen en hoe belangrijk ze zijn. Deze informatie ga je vervolgens vertalen naar onderhoudsstrategieën om de optimale balans te zoeken tussen asset prestatie en onderhoudskosten. Onze medewerkers in de buitendienst voeren deze strategieën uit onder begeleiding van de teamleiders Onderhouden. Je zorgt ervoor dat je gedegen terugkoppeling krijgt over de efficiëntie van de uitvoering en de verbeterpunten. Dit constante spel speelt zich af binnen de elektrische, mechanische, instrumentele en civiele disciplines. Uiteraard zijn er vakinhoudelijke specialisten in de buurt die kunnen helpen bij de exacte werking en samenstelling van onze assets.

Om mede te bepalen waar je begint en waar je als eerste bij gaat sturen, dient onze asset prestatie monitoring verder te worden uitgebouwd. We willen graag onze resources inzetten daar waar het het hardst nodig is. Jij bent degene die ons dat kan vertellen op basis van gedegen data analyse. Je kunt ook een vertaalslag maken naar een actieplan; is er een andere onderhoudsstrategie nodig? Is de asset nog wel geschikt voor zijn taak? Moeten we iets vervangen of wijzigen? Jij bent onze vraagbaak als het gaat om storingen en hoe we deze kunnen reduceren. Daarnaast ben je instrumenteel in het zorgen dat we binnen nieuwbouw- en renovatieprojecten goed van start gaan als het gaat om onderhoud; we weten precies wat we krijgen en hoe we ervoor moeten zorgen.
Je bent kartrekker van onze deelprocessen 'onderhoudsstrategieën' en 'asset prestatie monitoring', rapporteert je resultaten en stuurt bij waar nodig. Samen gaan we de reis maken naar minimale proces risico’s door verstoringen tegen acceptabele kosten.

Wij vragen
Jij houdt van een tevreden spinnende motor. Hoor jij een kleine rammel in je auto, dan wil je meteen weten wat het is. Je bent daarnaast onderlegd op minimaal hbo-niveau en spreekt de taal van zowel de monteur als de manager. Je hebt aantoonbare ervaring met het vormgeven van onderhoudsstrategieën en met het opzetten van asset prestatie monitoring.

Om resultaten te behalen kun je je collega’s enthousiasmeren en meenemen en je kunt complexe problemen uiteenrafelen tot behapbare oplossingen. Je weet wat het vergt om een klus voor te bereiden en uit te voeren. Jouw strategieën zijn pragmatisch, uitvoerbaar en kostenefficiënt. Je kunt een grote hoeveelheid informatie samenvatten tot een beknopt overzicht dat een juiste weerslag geeft van de werkelijkheid buiten. Je bent verantwoordelijk, analytisch en creatief in je oplossingen.

Voor de veiligheid van waterschap Brabantse Delta, vragen wij alle nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te leveren. Tijdens de selectieprocedure zal dit verder besproken worden.

Wij bieden
Wij zijn een moderne overheidsorganisatie met een plezierige werkcultuur en bieden een werkomgeving die informeel, resultaatgericht is én waar verantwoordelijkheden laag liggen. Je wordt onderdeel van een leuk team dat volop in beweging is. Onze organisatie maakt momenteel een mooie ontwikkeling door en er is ruimte om zaken goed neer te zetten. Hier zijn ook middelen voor beschikbaar en er is steun vanuit het management. Meer info over het waterschap? Bekijk de film waterschap Brabantse Delta.

Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt bij een fulltime dienstverband minimaal € 3.511,- en maximaal € 4.922,- bruto per maand (schaal 11). Daarnaast beschikt iedere medewerker over een individueel keuze budget van 20%, waarin onder meer vakantiegeld, eindejaarsuitkering en bovenwettelijk verlof is opgenomen. Dit budget kun je aanwenden voor  bijvoorbeeld het kopen van extra verlof of het genereren van extra inkomen.

Interesse? 
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Jannis van Kerkhoven, afdelingshoofd Onderhouden (076-564 19 11). Voor overige vragen kun je t/m 16 augustus terecht bij Mijke Buit, HR-adviseur (076-564 1054). Vanaf 19 augustus kun je terecht bij Angela Roos, HR-adviseur (076-564 1534). Meer informatie over werken bij Waterschap Brabantse Delta, vind je op onze website: www.brabantsedelta.nl/werken-bij-ons.
 
Solliciteren kan tot en met 25 augustus a.s. via het online sollicitatieformulier. De eerste ronde gesprekken vinden plaats op 9 september. De tweede ronde gesprekken vinden plaats op 16 september. 

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.