Maintenance Engineer Reliability Buiten (Asset Continuity Buiten)

32-36 uur | Schiphol

De functie

Als Maintenance Engineer Reliability analyseer je de integrale betrouwbaarheid en TCO van infrastructuur o.b.v. technisch input van de MC en gebruiksprognoses. Je vertaalt de integrale betrouwbaarheid naar een strategisch vervangingsplan en onderhoudsbeleid.

De verantwoordelijkheden in deze functie zitten met name in

 • Het inzichtelijk maken van werkelijk en verwacht toekomstig gebruik van assets over de percelen heen
 • Vertalen van het (toekomstig) gebruik naar impact voor assets/systemen
 • Adviseren van service- en accountmanager over performance assets als gevolg van gebruik
 • Beheersen en optimaliseren van het assetrendement door minimale TCO over de totale life-cycle van de assets op het gebied van:​
  Kosten
  Bedrijfsrisico's
  Betrouwbaarheid
  Veiligheid
  Prestatie
  Adviseren van perceelmanagers over TCO en de totale life-cycle van assets
  Opstellen strategisch vervangingsbeleid en technisch vervangingsplan

Wat betekent dit nu concreet voor jou

 • Je ondersteunt de reliability engineer A middels het leveren van input of overnemen van naar jou gedelegeerde verantwoordelijkheden
 • Je bent verantwoordelijk voor de performance van (deel)systemen en assets in het gehele areaal binnen het Cluster
 • Je voert gebruiksanalyses uit of geeft opdracht aan de MC voor het maken van analyses (van werkelijk verbruik)​
 • Je signaleert afwijkend gebruik t.o.v. normkaarten bij Accountmanager
 • Je brengt gevolgen voor het onderhoudsregime in kaart​
 • Je bepaalt de maximale capaciteit van de bestaande infra​ en stelt een functionele end-of-life prognose op
 • Je levert input over uitkomsten van gap-analyses voor het CIC-proces voor mogelijk interventies richting MC en klant
 • Je levert input voor het opstellen van het integraal risicoprofiel voor bedrijfsprocessen vanuit de infrastructuur t.b.v. kaders aan MC​
 • Je zorgt voor een integrale afweging van bedrijfsrisico’s en beheerst rest risico's o.b.v. input van MC​
 • Je draagt zorg voor de challenge van producten van de MC (o.a. FMECA, OHC, MJOP)
 • Je voert probabilistische lange termijn analyses uit i.h.k.v. voorspellingen​
 • Je vult en gebruikt het TCO model voor bestaande assets
 • Je stelt economische end-of-life prognose op en kent de technische end-of-life prognose van de MC
 • Je voorspelt verstoringen en zet mitigerende acties​ uit
 • Je adviseert over scenario’s bij knelpunten (o.a. bij MJOP en (onderhouds)werkzaamheden)
 • Je levert input aan de reliability engineer A t.b.v. het opstellen van het strategisch vervangingsbeleid
 • Je levert input aan de reliability engineer A voor het opstellen van het technisch vervangingsplan en tactisch plan Cluster o.b.v. end-of-life prognoses en het strategisch vervangingsbeleid en je prioriteert (MJOP) projecten o.b.v. risico’s en data-analyses

De uitdaging van deze functie zit met name in

 • Advisering en sturing op basis van data-analyses en voorspellingen
 • De transitie naar sturing op (TCO) en risico’s
 • Clusteroverstijgend totaaloverzicht kunnen hebben van de performance en compliancy van onze diensten en assets
 • Samenspel met materiedeskundigen, accountmanager en servicemanager
 • Clusteroverstijgende samenwerking
 • Bijdrage leveren aan ontwikkeling team

Afdeling ASM

ASM is in beweging en gaat de volgende stap zetten naar een leading Assetmanagement organisatie. Samen met onze klanten, kijken wij naar de gebruiksbehoefte, de gewenste kwaliteit en de bijbehorende risico’s van onze assets en diensten. Wij zoeken passende, kosteneffectieve oplossingen en bespreken de mogelijkheden. Je kunt ons zien als een regisseur, waarbij de klant en het resultaat centraal staan. Dit doen wij voor alle proces gerelateerde assets en diensten, zoals start- en landingsbanen, platformen, terminalgebouwen, bagagesystemen en facilities, waarbij we ons bezighouden met planning, ontwikkeling, realisatie, beheer en onderhoud en het verbeteren van onze dienstverlening.

Afdeling Asset Continuity

Binnen ASM wordt de afdeling Asset Continuity (AC) als asset owner verantwoordelijk voor het voldoen aan de afspraken met asset users over de prestatienormen van de assets en diensten binnen de gestelde kaders. Dat doet zij door continu knelpunten en risico’s ten aanzien van de prestaties in kaart te brengen en te mitigeren waardoor de continuïteit van bedrijfsprocessen is geborgd.

Cluster Buiten

Het Cluster Buiten heeft de integrale verantwoordelijkheid voor de assets aan Airside, zoals de start- en landingsbanen, de rijbanen, de vliegtuigopstelplaatsen en de periferie rondom de luchthaven, maar ook verschillende besturings- en communicatiesystemen en het operationele wagenpark. Dit doet de afdeling door middel van:

 • Het bepalen van beleid en kaders m.b.t. onderhoud en dienstverlening
 • Het identificeren van klant- en gebruikersbehoeftes in het gebied o.b.v. prestatie-, asset- en dienstverleningskenmerken
 • Het kwantificeren van knelpunten in relatie tot de afgesproken dienstverlening en servicelevels en de vertaling hiervan
 • Het uitwerken van Normkaarten en/of Service Level Agreements (extern) en Service Level Documents (intern) samen met de ketenpartners en gebruikers o.b.v. kwaliteit, normen en kosten
 • Het waarborgen dat er geleverd is wat afgesproken is (intermediair tussen de ASM en gebruikers/klanten)
 • Risicomanagement en systeem gerichte contractbeheersing

De uitvoering van het beheer en onderhoud is volledig uitbesteed aan partners, verdeeld over 3 percelen in het kader van de aanbesteding MC2019 en lopende contracten voor de assets die niet aanbesteed zijn. Samen met onze partners zijn we continue op zoek naar mogelijkheden om de primaire processen nog beter te kunnen ondersteunen. Kwaliteit, kostenefficiency en klantbeleving staan hierbij centraal. Het Cluster Buiten levert met haar processen een wezenlijke bijdrage aan de operationele bedrijfsvoering van Schiphol.

Jij bent

De ideale kandidaat voor de rol van Maintenance Engineer Reliability binnen het Cluster Buiten voldoet aan de onderstaande ervaring en competenties:

 • HBO/WO werk- en denkniveau
 • Tenminste 5-7 jaar relevante werkervaring
 • Specialistische kennis van eigen vakgebied, generalistische kennis van organisatie(onderdeel)

Competenties:

 • Analytisch vermogen (Tactisch karakter) – je legt verbanden, kunt vooruitdenken en hierop anticiperen
 • Vindingrijkheid (Tactisch karakter) – Je kunt complexe vraagstukken in een nieuwe context plaatsen waarbij er geen beperking is van gangbare opvattingen en je bent in staat om nieuwe en innovatieve werkwijzen te bedenken
 • Sensitiviteit (Tactisch karakter) – Je kunt je in de belevingswereld van anderen verplaatsen, inleven. Je stemt je eigen gedrag af op de gevoelens van anderen (empathie)
 • Overtuigingskracht (Tactisch karakter) – Je oefent, op basis van je persoonlijke overwicht, invloed uit op collega’s, klanten en stakeholders. Je bent gericht op acceptatie en op het overwinnen van weerstanden, je creëert draagvlak. Je communiceert ideeën duidelijk en stellig en je je geeft richting)

We bieden

Schiphol Group is altijd in beweging en stimuleert dat ook bij haar medewerkers, letterlijk en figuurlijk. Je kan rekenen op een uitstekend salaris en we geven jou ruimte en mogelijkheden om jezelf vitaal te houden en om jezelf te ontwikkelen op professioneel en persoonlijk vlak. Je kunt rekenen op uitstekende secundaire voorwaarden, waaronder een persoonlijk Duurzaam inzetbaarheidsbudget in te zetten voor o.a. opleiding, coaching, sporten, verlof en een Bring Your Own Device budget. Met behulp van flexibele werktijden bepaal je zelf een optimale werk/ privé balans. Verder krijg je de kans om in een inspirerende werkomgeving samen te werken aan unieke projecten met collega’s die trots zijn op hun bijdrage aan Europe’s Preferred Airport.

Samengevat:

 • Functienaam: Maintenance Engineer Reliability (Asset Continuity Cluster Buiten)
 • Functieschaal: 12
 • Referentiefunctie: Adviseur B
 • Werk- en denkniveau: HBO/WO
 • Soort dienst: dagdienst

Contact informatie

Herken jij jezelf in het bovenstaande verhaal? Spreekt de vacature je aan? Dan zien wij je sollicitatie graag tegemoet. Stuur je motivatiebrief en CV online via deze link. Sollicitaties die niet via het online sollicitatieproces worden aangeboden, kunnen we helaas niet in behandeling nemen.

Voor meer informatie over deze vacature kan je contact opnemen met Jeroen Karsten, Manager Cluster Buiten via karsten_j@schiphol.nl

Heb je vragen over het recruitment proces? Neem dan contact op met onze Recruiter, Martijn Schmidt, via martijn.schmidt@schiphol.nl

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

 

Trefwoorden: Maintenance Engineer, Cluster Buiten, Vacature Schiphol, Engineering, Reliability, HBO, WO