Medewerker Geluid & Luchtkwaliteit

Jouw uitdaging

Een goede leefomgevingskwaliteit is momenteel een hot item in de samenleving. Wil jij voor de gemeente Zoetermeer hier een bijdrage aan leveren? Neem je kans waar en solliciteer naar deze uitdagende functie.

Zoetermeer wil ook in de toekomst een prettige en gezonde stad blijven. Een stad waar inwoners volop kunnen genieten van hun leefomgeving: CO2 neutrale Stad in 2040. In het coalitieakkoord 2018-2022 staat duurzaamheid, hoog op de agenda.

Als gevolg van haar ambities en een toename in (particuliere) initiatieven ziet de gemeente Zoetermeer haar projectenportefeuille groeien. Ook is er een toename van plannen van derden waarvoor de planbegeleiding en advisering moet worden gedaan. Bij al deze plannen is de wijze waarop een goede leefomgevingskwaliteit kan worden gerealiseerd een belangrijke opgave. Wij zijn op zoek naar een medewerker milieutechniek met de specialisatie geluid en luchtkwaliteit die samen met onze huidige medewerker de advisering op het terrein van geluid en luchtkwaliteit verzorgd voor deze opgaven en het beleidskader ontwikkeld via het Omgevingsbeleid (o.a. Omgevingsvisie).  

Belangrijke werkzaamheden:

 • Ontwikkelen beleid op het terrein van geluid en luchtkwaliteit in het kader van de implementatie Omgevingswet
 • Beoordeling bestemmingsplannen, bouwplannen, omgevingsvergunningen en verkeersplannen e.d. op het gebied van geluid en luchtkwaliteit
 • Beoordeling ruimtelijke onderbouwingen, akoestische onderzoeken (geluidbelasting op de gevel en gevelweringsonderzoeken) en luchtkwaliteitsonderzoeken
 • Bepalen van de noodzaak van nader onderzoek op het gebied van geluid en luchtkwaliteit
 • Zelf verrichten van (quickscan) onderzoeken met behulp van specifieke software (Geomilieu)
 • Het opstellen van hogere waarden besluiten geluid
 • Vervullen van de rol van opdrachtgever voor specialistische onderzoeken op het beleidsterrein voor externe adviseurs
 • Verstrekken van informatie op het vakgebied en het afhandelen van klachten
 • Vertaling van adviezen in leesbare voorstellen en notities
 • Adviseert het management en het bestuur
 • Zorg dragen voor de bestuurlijke besluitvorming

Over de afdeling

Zoetermeer is met 125.000 inwoners en 50.000 arbeidsplaatsen een grote dynamische stad in de Randstad. Een jonge stad ook waar het heel prettig wonen, werken en recreëren is. En een stad waarin volop wordt geïnvesteerd. In de komende jaren vindt een ingrijpende verbetering van het Stadshart plaats waarmee haar 10 mln. bezoekers per jaar nog prettiger kunnen winkelen en verblijven. Aan de oostkant van de Stad is een nieuw NS station met Randstadrail gerealiseerd. In samenwerking met de buurgemeente wordt gewerkt aan de verdere ontwikkeling van het gebied rondom dit station. Tevens wordt het naastgelegen Dutch Innovation Park verder ontwikkeld. En ook de zone rond de Mandelabrug zal komende jaren ingrijpend op de schop gaan. Naast deze grote gebiedsontwikkelingen lopen er meer dan 50 ruimtelijke projecten in de stad waaronder de herstructurering van de wijk Palenstein en de afronding van de wijk Oosterheem. De invoering van de Omgevingswet en de nog op te stellen Omgevingsvisie zorgen voor grote veranderingen in de taken en bevoegdheden van gemeenten binnen het ruimtelijk- fysieke domein.

Interesse?

Klik hier,