Omgevingsmanager HWBP
Maatschappelijke toegevoegde waarde dankzij de omgevingsmanager!
Help jij de unit Projecten van Waterschap Rijn en IJsel de mooiste en belangrijkste opgaves te realiseren door omgevingsgericht werken te professionaliseren!?


Het waterschap heeft de zorg voor waterveiligheid, -kwaliteit en -kwantiteit. Als gevolg van klimaat en duurzaamheidsvraagstukken moeten we innoveren en nieuwe oplossingen vinden voor belangrijke maatschappelijke vraagstukken. Dat maakt ons en jouw werk dynamisch, uitdagend en maatschappelijk relevant. Iedere medewerker draagt daar aan bij vanuit zijn functie en specialisme. Dat doen zij vanuit een inspirerende werkomgeving en met een grote mate van vrijheid, zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid. Ga jij deze uitdaging aan?

De unit Projecten van Waterschap Rijn en IJssel zoekt een:
Omgevingsmanager HWBP met veel ervaring in grootschalige maatschappij relevante projecten.

Waarom een Omgevingsmanager

Voor het landelijk Hoogwaterbeschermingsprogramma gaat Waterschap Rijn en IJssel de komende decennia 10-tallen kilometers dijk versterken. In omvang majeure en inhoudelijk complexe opgaves die per stuk 8 tot 10 jaar doorlooptijd kennen. Projecten van dergelijk statuur zijn nieuw voor ons waterschap en verlangen naast doorontwikkeling van de bestaande organisatie ook andere denkkracht en ervaring, waaronder ervaring in omgevingsmanagement.

De missie van de unit Projecten
De unit Projecten is binnen WRIJ verantwoordelijk voor alle realisatieprojecten van de programma’s Waterveiligheid, Watersysteem en Afvalwaterketen. Zij levert daarvoor projectleiders, IMP-teams, adviseurs en ondersteuners. De werkzaamheden beslaan de werkvelden civiele techniek, sturing- en elektrotechniek, werktuigbouwkunde, cultuurtechniek, maar ook omgevingscondities als milieu, archeologie en ondergrondse infrastructuur spelen een belangrijke rol. Daarnaast werkt de unit omgevingsgericht samen, met en voor stakeholders en hanteert verschillende samenwerk- en contractvormen.

De unit is georganiseerd rondom haar werkprocessen en ontwikkelt zich continu volgens de meest actuele inzichten. Van de medewerkers wordt daarom een proactieve, zelfsturende houding verwacht, net als een hoge mate van betrokkenheid en flexibiliteit. Werken bij de unit projecten vereist een planmatige werkhouding, veel verantwoordelijkheid en is een prima speelveld om je persoonlijk te ontwikkelen.

Jouw project
Er zijn momenteel 5 kleine en middelgrote HWBP-projecten in voorbereiding. In het voorjaar van 2019 start de eerste grote trajectaanpak en voorverkenning van het dijkvak dat van de Duitse grens tot aan Zevenaar loopt. Een traject van ca. 25 kilometer met een totaal geraamde omzet van €150 miljoen.

Dit project ga je vanaf het allereerste moment samen met de projectmanager vormgeven en uitrollen, te beginnen met een trajectaanpak en voorverkenning van ongeveer 2 jaar. Vervolgens volgen (deel)projecten met een verkenning, planuitwerking en realisatiefase. Daarnaast lever je vanuit je ervaring een bijdrage in andere IPM -projectteams en maak je deel uit van het programmateam, dat de benodigde organisatorische ontwikkelingen rond het HWBP-programma regisseert.

De opgave

 • Je bent verantwoordelijk voor de maatschappelijke inbedding van projectdoelen, maar voor jou is een project pas echt succesvol, als de maximaal haalbare maatschappelijke waarde wordt toegevoegd en alle belanghebbenden tevreden zijn met resultaat en proces.
 • Je bent verantwoordelijk voor de interactie met de omgeving om de projectdoelen te realiseren binnen de publieksrechtelijke en privaatrechtelijke randvoorwaarden.
 • Je hebt een signaalfunctie in het projectteam door onderwerpen vanuit de omgeving te signaleren en te benomen die van invloed zijn op de kwaliteit van een project.
 • Je levert de eisen en afspraken met de stakeholders aan de technisch manager.


Samenwerking

 • Je begrijpt dat je als intermediair, zowel tussen de interne als de externe stakeholders een cruciale positie inneemt voor het draagvlak en een succesvol besluitvormingstraject.
 • Je bent je ervan bewust dat vertrouwen de basis is om in een omgeving te komen tot effectieve samenwerking tussen omgevingspartijen.
 • Als lid van het IMP-projectteam beseft dat je dat je een cruciale rol vervult als verbinder tussen partijen en dus een integraal onderdeel bent van het netwerk, waarin het project gerealiseerd wordt.
 • Bij het maken van afwegingen schakel je continue tussen de technisch manager, omdat jij je beseft dat het object uiteindelijk ook gerealiseerd en beheert moet kunnen worden.
 • Je kent het samenspel van IMP-werken.
 • Over je functioneren en persoonlijke ontwikkeling ben je in gesprek met de manager unit Projecten.


Jouw stijl

 • Denken en handelen vanuit de bedoeling zit in je aard. Je denkt dan ook van buiten naar binnen en bent een verbinder.
 • Je stijl van handelen wordt door anderen als betrokken en opbouwend ervaren.
 • Je bent van nature nieuwsgierig, gericht op ontwikkelen en ontdekken.
 • Je bent wendbaar, creatief en beschikt over een gezonde dosis zelfreflectie en adaptatievermogen.
 • Je vormt eerst een beeld door te luisteren en te vragen, alvorens je oordeelt en beslist.
 • Je bent transparant in wat je doet en weet je besluiten helder toe te lichten en te onderbouwen.
 • Je hebt een proactieve houding en beschikt over een dosis lef, waarbij jij je bewust bent van de grenzen van je invloed.


Wat verwachten wij?

 • Je hebt een wo-werk- en -denkniveau.
 • Je hebt ruime werkervaring met het werken in IPM-teams in de rol van omgevingsmanager.
 • Je hebt ervaring met HWBP-projecten of gelijksoortige grootschalige ruimtelijke opgaves.
 • Je hebt een eigen visie op omgevingsmanagement en samenwerking in teamverband en kan deze vertalen naar de praktijk.
 • Je bent sensitief en resultaatgericht en anticipeert op toekomstige ontwikkelingen.
 • Je signaleert en draagt bij aan procesverbeteringen op het gebied van omgevingsgericht werken.
 • Je bent een teamspeler en verbinder met uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je hebt gevoel voor maatschappelijke en bestuurlijke verhoudingen en bent in staat draagvlak te creëren en te overtuigen, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je signaleert en draagt bij aan procesverbeteringen op het gebied van de ontwikkeling van de projectorganisatie.


Wij bieden

 • Afhankelijk van de werkervaring wordt het salaris ingedeeld in schaal 12 (maximaal € 5.399,-) conform cao voor de waterschappen (36-urige werkweek).
 • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden in de vorm van een individueel keuze budget (IKB ongeveer 20% van het salaris).
 • Goede opleidingsmogelijkheden in de vorm van een eigen budget.

Informatie en sollicitatie
Voor meer informatie bel je met Taco Mulder, manager Projecten, via telefoonnummer 06 4608 1452.
Reacties kun je tot 25 maart 2019 versturen via het online sollicitatieformulier op onze website. Sollicitaties die op een andere wijze binnenkomen worden niet in behandeling genomen.
De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 4 april in de middag.

Waterschap Rijn en IJssel hecht grote waarde aan je privacy. Er wordt uiterst zorgvuldig met je gegevens omgegaan. Deze worden vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt voor werving- en selectiedoeleinden. Je gegevens worden opgenomen in onze werving en selectie-applicatie. De gegevens van kandidaten die niet geselecteerd zijn worden uiterlijk 4 weken na afwijzing vernietigd. Wanneer wij je gegevens langer willen bewaren, vragen wij hiervoor je expliciete toestemming. Onze uitgebreide privacy verklaring kun je vinden op onze website, www.wrij.nl.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.