In Zuid-Holland-Zuid zorgt waterschap Hollandse Delta voor veilige dijken en duinen, voor het zuiveren van afvalwater en voor schoon water in singels, sloten en plassen. In natte tijden gaat het waterschap overstromingen tegen. In droge perioden zorgt Hollandse Delta voor voldoende water in singels, sloten en plassen. Ook onderhoudt het waterschap vrijwel alle wegen en fietspaden buiten de bebouwde kom. Om uitgerust te zijn voor de toekomst ondergaat de organisatie een transformatie naar een regie-organisatie, waarbij Hollandse Delta minder zelf uitvoert en meer werkzaamheden uitbesteedt. Eén van de afdelingen is Zuiveren en Onderhoud.

Deze afdeling is verantwoordelijk voor het zuiveren van het afvalwater. In totaal hebben wij 20 zuiveringen in beheer en een slibverwerkingsinstallatie. Daarnaast voert de afdeling ook al het technisch onderhoud voor het waterschap uit. We onderhouden zuiveringsinstallaties, slibverwerkingsinstallaties, stuwen, sluizen, polder-, boezem- en rioolpersgemalen. De afdeling ontwikkelt zich van een traditionele onderhoudsorganisatie naar een professionele serviceprovider. Wij dragen zorg voor optimale prestaties van onze zuiveringen en doen ons onderhoud risico gestuurd. Wij kennen onze assets en weten wat nodig is om de beschikbaarheid en de betrouwbaarheid van onze assets te garanderen. Hiertoe hebben wij ook een eigen storingsdienst die 24-7 paraat staat. Het bedrijfsbureau van de afdeling is op zoek naar versterking in de vorm van Onderhoudsregisseur Zuiveren - Watersysteem (Projectmanager B, schaal 11), 2 fte.

Dit ga je doen

 • Je zorgt samen met collega’s voor een optimale staat van de technische installaties in de waterketen en het watersysteem, waarvoor het waterschap verantwoordelijk is;
 • Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van het onderhoudspakket binnen de door de assetmanagers gestelde kaders en in nauwe afstemming met de assetusers;
 • Je werkt nauw samen met de asset manager, maintenance engineer en de onder-houdsbeheerders van zuiveren en watersysteem
 • Je werkt in een team van regisseurs, waarin je op de hoogte bent van elkaars werkzaamheden en regiegebied en elkaar vervangen c.q. waarnemen bij afwezigheid.
 • Je organiseert de monitoring op de uitvoering (zelf, door collega’s of door externe partijen).
 • Je zorgt voor optimale kennis van de markt en bent verantwoordelijk voor goed opdrachtgeverschap.
 • Je zorgt voor een correcte afhandeling van klachten en meldingen.
 • Je rapporteert over het budget van jouw regiegebied aan de budgethouder.
 • Je adviseert bij of bent verantwoordelijk voor de voor jouw regiegebied relevante projecten binnen de organisatie.

Dit heb je in huis

 • Een afgeronde HBO opleiding, bij voorkeur op het gebied van electrotechniek of werktuigbouw
 • Je hebt kennis en ervaring met het organiseren van onderhoud binnen een assetmanagementstructuur.
 • Je bent in staat werk logisch en in samenhang te organiseren en overzicht te houden over voortgang.
 • Je hebt kennis met het gebruik van onderhoudsbeheerssystemen zoals Maximo
 • Je hebt kennis van en ervaring met het uitvoeren van contractbeheer voor diverse contractvormen, onder andere resultaat-/ prestatiecontracten.
 • Je bent in staat om te netwerken te verbinden.
 • Je bent op de hoogte van ontwikkelingen in de markt qua methoden en oplossingen/ innovaties.
 • Je kunt uitstekend jouw plan/ ideeën op papier (digitaal) uitwerken in beelden en tekst (beleidsplannen, organisatieplannen, aanbestedingen, contracten, etc.)
 • Je beschikt over organisatiesensitiviteit en je bent in staat om je op de juiste wijze op te stellen en te presenteren binnen de organisatie en richting samenwerkende organisaties en leveranciers.
 • Tenminste vier jaar relevante werkervaring.

Tijdens de sollicitatieprocedure wordt van bovenstaande aspecten gevraagd om deze aan te tonen, c.q. voorbeelden mee te nemen.

Dit is je profiel

 • Je hebt uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden.
 • Je hebt overtuigingskracht.
 • Je hebt organisatievermogen.
 • Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel.
 • Je bent stressbestendig.
 • De kernbegrippen die op jou van toepassing zijn: resultaatgerichtheid, creativiteit, bestuurlijke sensitiviteit en contactuele effectiviteit.

Hier mag je op rekenen

Een dynamische werkomgeving die volop in ontwikkeling is, denk aan het invoeren van de principes van assetmanagement. De werkwijze binnen het team wordt gekenmerkt door zelfstandigheid en verantwoordelijkheid bij professionals. Waterschap Hollandse Delta valt onder de Sectorale Arbeidsvoorwaarden Waterschappen. De SAW is de cao voor de waterschappen. Deze cao bevat een uitgebreid marktconform arbeidsvoorwaardenpakket met onder andere goede regelingen op het gebied van studie en een keuzesysteem voor arbeidsvoorwaarden, zijnde het IKB (individueel keuze budget) waarmee iedere medewerker naast zijn of haar basissalaris beschikt over een vrij besteedbaar budget: het IKB, Individueel Keuze Budget (opgenomen in het vermelde bruto jaarsalaris).

Inschaling is afhankelijk van opleiding en ervaring. Het bruto jaarsalaris is maximaal € 66.300,-- incl. IKB berekend bij een werkweek van 36 uur (schaal 11).

Heb je belangstelling?

Ben jij op zoek naar een dynamische baan met veel verantwoordelijkheid? Pas jij in een collegiale en professionele werkomgeving? Ben jij die enthousiaste medewerker op het gebied van het onderhoud van (complexe) technische installaties die met veel energie en kennis van zaken bijdraagt aan het professionaliseren van de organisatie?  Reageer dan vóór 13 mei 2018 via deze link onder vermelding van vacaturenummer HD1822. Voor vragen over de functie-inhoud kan je contact opnemen met Leen Oosterom, a.i. teamleider (telefoonnummer  06 - 12 19 47 19).

De gesprekken met kandidaten vinden plaats op 22 mei 2018.

Een assessment kan onderdeel zijn van de procedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Trefwoorden: Onderhoudsregisseur Zuiveren/Watersysteem Waterschap Hollandse Delta Vacature, Techniek, Procestechniek, Regisseur Watersystemen