Voor ons kantoor in Utrecht zijn wij op zoek naar een Programmamanager bij Urban Energy.

De energietransitie is in volle gang. In rap tempo volgen nieuwe ontwikkelingen en technologieën elkaar op om een duurzame energievoorziening te realiseren. Dat is ook nodig. De stappen die worden gezet naar meer duurzaamheid, moeten worden versneld en geïntensiveerd. Er zijn trendbreuken nodig. Overheid, burgers, bedrijven en kennisinstellingen zetten zich daar nú voor in: voor een toekomst waarin de doelstellingen uit het Klimaatakkoord zijn gerealiseerd.

Ook TKI Urban Energy, een Topconsortium voor Kennis en Innovatie binnen de Topsector Energie, zet zich hier dagelijks voor in. Ze vormt een netwerk van bedrijven, kennisinstellingen en (overheids)organisaties die ze stimuleert, verbindt en (financieel) ondersteunt bij ontwikkeling en toepassing van innovaties in woningen en gebouwen. Een significante versnelling van de energietransitie in de gebouwde omgeving is de huidige inzet.

We zoeken een nieuwe programmamanager die daaraan een bijdrage levert door het inpassen van sterk toenemende fluctuaties in de energievraag op het ene moment en het aanbod op het andere moment in de lokale energievoorziening, met behulp van ‘intelligente’ diensten en (buffer- en conversie)systemen.

Over de functie

Urban Energy zoekt een programmamanager die zich bezighoudt met elektrificatie en systeemintegratie. Het speelveld is breed maar in deze functie ligt de focus op integratie in het lokale energiesysteem van warmtepompen, duurzaam opgewekte elektriciteit, elektrisch vervoer en opslag van elektriciteit, en op versnelde toepassing en kansen voor het gebruik van energiegerelateerde data. Deze bouwstenen worden online en real time met elkaar verbonden. Optimale benutting van infrastructuur en duurzame opwekcapaciteit zonder storingen is het uiteindelijke doel.

Waarschijnlijk werk je nu bij een energie(handels)bedrijf, een netbeheerder, een toeleverancier, een (ICT)consultant of heb je een eigen onderneming op het gebied van energie. Je hebt misschien een achtergrond in (vermogens)elektronica, software engineering of econometrie en in ieder geval affiniteit met energie-technische onderwerpen, ondernemerschap en innovaties. Daarnaast ben je geboeid door wat mensen beweegt en volledig op de hoogte van actuele thema’s in energiebeleid en recente ontwikkelingen in de energietransitie.

Wat je bezighoudt

Je houdt je bezig met het bijeenbrengen van ambitieuze organisaties en mensen met de slimste ideeën die letterlijk willen investeren in het aandachtsgebied. Je deelt met hen de kennis, veelal via een relevant platform, die jou ter beschikking staat of je zorgt dat relevante kennis wordt ontsloten door deskresearch en gedegen onderzoek. Door je centrale rol ben je de eerste die belangrijke ontwikkelingen ziet of zelfs in gang zet. (Tech)bedrijven, kennisinstellingen, woningcorporaties, energiecoöperaties en gemeenten zijn je permanente gesprekspartners. Het voeren van ‘accountgesprekken’, het organiseren en bezoeken van bijeenkomsten, het voortdurend aanscherpen van het programmamanagement, het (doen) samenstellen van kennisdossiers en het beoordelen van ideeën behoort tot de concrete werkzaamheden.

Wie je bent

Woorden die je typeren zijn netwerker, flexibel, zelfstandig en resultaatgericht. Je voert gemakkelijk gesprekken, kan goed presenteren en hebt een goede pen.

Gevraagd en ongevraagd adviseer je zowel intern als in je netwerk over jouw aandachtsgebied. Je bent in staat ontwikkelingen in de energiesector te vertalen in heldere strategische keuzes. Je schrikt niet terug van een veelvoud aan taken, uiteenlopende inhoudelijke thema’s, het in de lucht houden van diverse ballen en het opereren in een complexe (bestuurlijke) omgeving met grote belangen.

Wat wij bieden

Wij bieden een inhoudelijk zeer uitdagende functie met een hoge mate van zelfstandigheid. Bij de functie hoort een uitstekend salaris, een 1e klas Business Card openbaar vervoer en een passende pensioenvoorziening.

Solliciteren

Als je geïnteresseerd bent in de functie kun je je sollicitatie uiterlijk 2 september sturen naar info@tki-urbanenergy.nl of indienen via deze sollicitatielink.

Hier kun je ook terecht voor algemene vragen over de procedure (gericht aan Marsha Roos) of over de functie (gericht aan Michiel Kirch, directeur TKI Urban Energy).

De eerste gesprekken vinden plaats in de tweede helft van september op ons kantoor in Utrecht. Na een eerste kennismaking word je gevraagd om in een tweede ronde een van je wapenfeiten te presenteren of een case te behandelen. We streven naar een korte doorlooptijd van de procedure.