TKI Urban Energy heeft voor haar locatie in Utrecht een vacature voor een

Programmamanager Duurzame warmte & koude

Fulltime

In de komende jaren moet de warmte- en koudevoorziening in de gebouwde omgeving ingrijpend getransformeerd worden. Woningen en gebouwen moeten geïsoleerd worden, goede ventilatie krijgt een steeds belangrijkere rol, woningen worden aardgasvrij gemaakt en duurzame bronnen moeten voortaan zorgen voor verwarming of juist verkoeling. Deze opgave is zo groot dat bestaande oplossingen ontoereikend zijn. Het aanbod van innovatieve en kosteneffectieve oplossingen moet daarom fors groeien. TKI Urban Energy zoekt een programmamanager die de ontwikkeling van deze energie-innovaties op de thema’s duurzame warmte & koude zal faciliteren en initiëren.

Innovatiethema: duurzame warmte & koude

De programmamanager brengt ambitieuze organisaties en mensen met de slimste ideeën bijeen die letterlijk willen investeren in innovatieve verduurzamingsoplossingen voor de gebouwde omgeving. In deze functie ligt de focus op:

 1. afzonderlijke innovaties en energie-oplossingen op het gebied van warmte- en koudeinstallaties, warmtepompen en -afgiftesystemen, zonnecollectoren, ventilatiesystemen, warmte- en koudeopslag, hernieuwbare productiebronnen zoals geothermie, aquathermie, thermische zonne-energie en lagetemperatuurwarmtebronnen;
 2. geïntegreerde innovaties en energieoplossingen die door integratie van componenten en bijbehorende regeltechniek leiden tot aardgasvrije warmtevoorziening op zowel collectief als individueel systeemniveau met aardgasvrije wijken, woningen en gebouwen tot gevolg.

De innovaties richten zich op verhoging van de energie- en kostenefficiency, comfort en gezondheid, installatiegemak en compactheid, geïntegreerde standaardoplossingen, totaalpakketten voor specifieke woningtypes en hulpmiddelen voor een sneller, eenvoudiger of goedkoper implementatieproces hiervan.

Wat ga je doen als Programmamanager?

Het takenpakket van de programmamanager Duurzame warmte & koude omvat:

 • Consortiumvorming en matchmaking
  Het verbinden van relevante bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en overheden, is één van de hoofdtaken van de programmamanager. De programmamanager faciliteert of initieert het aangaan van kansrijke samenwerkingen die nodig zijn om de innovatieprojecten een succes te maken. Dit doet hij bijvoorbeeld door het organiseren van eigen (netwerk)bijeenkomsten en door partijen uit zijn eigen netwerk te verbinden. Ook houdt de programmamanager zich bezig met het ondersteunen van consortia, bijvoorbeeld door hun projectideeën te beoordelen en door vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Ook het bewaken van het proces rond publiek-private samenwerkingen behoort tot de werkzaamheden.
 • Programmaontwikkeling
  Het meerjarige missiegedreven innovatieprogramma, gebaseerd op het Klimaatakkoord, dat beschrijft welke innovaties er nodig zijn op het gebied van duurzame warmte en koude in de gebouwde omgeving, staat in deze functie centraal. Dat de energietransitie voortdurend in beweging is, betekent dat dit innovatieprogramma ook voortdurend aangescherpt wordt. Door zijn centrale rol is de programmamanager de eerste die belangrijke ontwikkelingen ziet - of zelfs in gang zet. (Tech)bedrijven, kennisinstellingen, woningcorporaties, energiecoöperaties en gemeenten zijn permanente gesprekspartners. Door het bezoeken van deze partijen, het voeren van ‘accountgesprekken’, het beoordelen van projectideeën en dankzij een permanente analyse van het projectportfolio, is de programmamanager uitstekend op de hoogte van technologieontwikkeling, de kansen en de belemmeringen binnen zijn werkgebied. Met deze informatie zorgt de programmamanager dat we op schema blijven met het innovatieprogramma, en dat deze bijgeschaafd wordt waar nodig.
 • Kennisdisseminatie
  De programmamanager zorgt ook voor de uitwisseling van informatie, en adviseert gevraagd en ongevraagd zowel intern als in het netwerk over zijn aandachtsgebied. Zo zorgt de programmamanager, in nauwe samenwerking met de innovatieanalist en communicatieadviseur, dat relevante informatie over actuele ontwikkelingen terecht komt bij het netwerk. Hij signaleert ook informatiebehoeften uit het werkveld, en zorgt hij dat relevante kennis door TKI Urban Energy wordt ontsloten. Hij organiseert hiertoe (deel)onderzoeken, zorgt dat dit wordt verwerkt in kennisdossiers of presenteert de opgedane kennis tijdens relevante congressen en symposia.

Competenties

De programmamanager schrikt er niet voor terug om diverse ballen in de lucht te houden. Woorden die de hem of haar typeren zijn: netwerker, communicatief, flexibel, zelfstandig en resultaatgericht. De programmamanager kan goed overzicht behouden als het gaat om het complexe werkgebied en de uiteenlopende inhoudelijke thema’s die hierin een rol spelen, en is in staat te signaleren waar deze bij elkaar komen. Hij erkent het belang van goede afstemming met de diverse partijen in het werkveld, met de inhoudelijk deskundigen in het eigen team, en de andere collega’s. Daarbij weet hij een goede samenwerking te realiseren met de innovatieanalist, die hij tevens aanstuurt. Hij kan goed opereren in een complexe (bestuurlijke) omgeving met grote en veelzijdige belangen.

Solliciteren op de functie van Programmamanager Duurzame warmte & koude

Reactie met een duidelijke beschrijving van passende expertise, competenties en beschikbaarheid ontvangen we graag via onze sollicitatiepagina vóór 15 november.

 

Informatie is in te winnen via Michiel Kirch, directeur TKI Urban Energy, via info@tki-urbanenergy.nl.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.