Projectleider Infrastructuur - voorbereidingsfase
36-40 uur

"Werken aan de infrastructuur van de provincie Utrecht: er spelen ingrijpende ontwikkelingen en het gaat om grote sommen geld! Ben je geïnteresseerd? Maak dan direct jouw interesse kenbaar en solliciteer!" – Idelette Schuurman

Wie zijn wij
Werken bij de Provincie Utrecht betekent een waardevolle bijdrage leveren aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Of het nu gaat om mobiliteit, natuur of cultuur, de provincie speelt slagvaardig in op ontwikkelingen in de samenleving. Dat vraagt om een organisatie waarin innovatie de continue factor is. Opgavegericht werken, focus op de omgeving, interne samenwerking, integraal denken en ruimte voor experimenteren zijn daarin onze speerpunten. Ruimte geven aan ontwikkeling van de medewerkers vormt de randvoorwaarde voor ons succes.

Domein Mobiliteit
Binnen Mobiliteit spelen interessante en urgente vraagstukken: (emissievrij) openbaar vervoer, snelfietsroutes, verlagen maximumsnelheden, bereikbaarheid, maar ook aanleg en onderhoud van wegen, bruggen en tunnels. Er spelen ingrijpende ontwikkelingen en het gaat om grote sommen geld.

Waar kom je te werken
In een team waarin professionals wegen, bruggen en tunnels (laten) aanleggen en onderhouden. Waar specialisten werken op het gebied van het ontwerpen, reconstrueren, realiseren en onderhouden van bestaande en nieuwe fysieke (water)wegen. Jaarlijks voert het team (ca 30 m/v) circa 50 (deel)projecten uit met een totale waarde van ongeveer € 30 miljoen.
Verder werken in dit team ook Projectleiders Verkenning / studiefase die voorlopige ontwerpen, ramingen en onderzoeken uitvoeren; Projectleiders Realisatie die inhoudelijke contractmanagers en directievoerders zijn; Verkeerstechnische ontwerpers die vanaf het begin van een probleemverkenning betrokken zijn en toezichthouders die de Provincie in het veld vertegenwoordigen tijdens de realisatie van provinciale projecten.

Bij een aantal complexe projecten werken wij volgens het IPM-model.

Wat ga je doen?
Je gaat je bezighouden met de voorbereiding van infrastructurele uitvoeringsprojecten. Je doet dit in nauwe samenwerking met de projectleider verkenning/studiefase en de projectleider realisatie. Je zorgt voor het tot stand komen van voorlopige en definitieve ontwerpen. Je bent verantwoordelijk voor de RO-procedures inclusief de vergunningen. Uiteindelijk draag je het project over aan de projectleider Realisatie die de verdere contractering, aanbesteding en realisatie verzorgt.

Je speelt de rol van opdrachtgever richting de ingenieursbureaus en bent het eerste aanspreekpunt voor de voorbereiding van projecten. In de rol van projectleider van infrastructuurprojecten stel je in een projectgroep een plan van aanpak en een inkoopplan op. Je bent projectresultaat verantwoordelijk.

Je zorgt voor de nodige rapportages richting de opdrachtgever, je beoordeelt en optimaliseert ontwerpen, je toetst ontwerpen op juistheid, volledigheid en uitvoerbaarheid, je adviseert over de haalbaarheid van uitvoering van projecten op het gebied van planning, ruimtelijke procedures, vergunningen, grondverwerving en samenstelling projectgroep. Ook adviseer je over het omgaan met en beheersen van mogelijke risico’s.

Wat verwachten wij

  • Een hbo- of wo-opleiding Civiele Techniek / Weg- en Waterbouw.
  • Minimaal 5 jaar ervaring als projectleider van grote (infrastructurele) projecten.
  • Kennis van en ervaring met RO- en milieuwetgeving, onderzoeken, vergunningen, kabels en leidingen, communicatie en draagvlak.
  • Ervaring met relevante wet- en regelgeving (geluid, luchtkwaliteit, flora en fauna, water, bodem, verhardingen en archeologie).
  • Ervaring met het werken in een politiek-bestuurlijke omgeving.
  • Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden (enthousiasmerend en samenbindend).
  • Ervaren in project- en procesmatig werken, uitstekende adviesvaardigheden.
  • Ervaring met het gelijktijdig behandelen van meerdere projecten en (interne) klanten, die elk een eigen dynamiek en techisch / civiele uitdaging bevatten.
  • Ervaring met het werken met het IPM-model.


Profiel
In deze functie is het belangrijk dat je zeer resultaatgericht bent, stevig kunt aansturen en doorzettingskracht bezit. Je bent in staat om belangen in te schatten en af te wegen, je bent gericht op samenwerken en bent stevig genoeg om waar nodig te overtuigen. Je bent creatief en innovatief waarmee je een waardevolle bijdrage levert aan het uiteindelijke resultaat.

Wat bieden wij
Belangrijk en duidelijk zichtbaar werk doen in de Provincie Utrecht!

Het salaris voor deze functie bedraagt maximaal € 4.862,16 bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband (schaalniveau 11). De provincie Utrecht beschikt over uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden zoals het Individuele Keuze Budget van 22,37%. Je beschikt als medewerk(st)er zelf over dit budget en je bepaalt zelf wanneer je welk deel ervan laat uitbetalen, bovenop je maandelijkse salaris. De provincie Utrecht hecht veel waarde aan een gezonde balans tussen werk en privé en kent een ruime ATV regeling. Daarnaast vinden we het belangrijk dat iedereen de kans krijgt om naar vermogen te werken. In het kader van de participatiewet nodigen we daarom juist ook kandidaten met een registratie in het doelgroepenregister van harte uit om op deze functie te solliciteren.

Vragen over de vacature?
Inhoudelijke informatie over deze functie:
Idette Schuurman -Teamleider Projectmanagement P3(PPM)
T: 06-53577863
E: Idelette.Schuurman@provincie-utrecht.nl

Vragen over de procedure?
Informatie over de sollicitatieprocedure:
Amina Lahrouchi – Adviseur werving & selectie
T: 06-25735980
M: matchpoint@provincie-utrecht.nl

Of kijk voor meer informatie op onze website werkenbij.provincie-utrecht.nl.

Geïnteresseerd in deze vacature? Solliciteer dan via het online sollicitatieformulier.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.