Voor het team Projecten Watersysteem (inclusief veiligheid) zijn wij voor een periode van maximaal 3 jaar op zoek naar een:

Projectleider, rol Technisch Manager
voor de gebiedsontwikkeling Grebbedijk
Wageningen, 32 uur per week


Werken bij Waterschap Vallei en Veluwe is werken aan een duurzame wereld van morgen. Met ruim 500 medewerkers werkt het waterschap iedere dag aan veilige dijken, gezuiverd afvalwater, schoon en voldoende water in sloten, beken en kanalen. Voor 1,1 miljoen inwoners verspreid over 37 gemeenten. Voor meer algemene informatie verwijzen wij je naar de waterschapskennisapps www.vallei-veluwe.nl/kennisapp.

Waterschap Vallei en Veluwe is een moderne organisatie die zich continu ontwikkelt. Veerkrachtig reageren op verandering is zowel op gebied van het water als de organisatie de uitdaging. Kernwaarden van het waterschap zijn: verbindend, duurzaam, digitaal, professioneel en wendbaar.
Zorgen voor schoon, voldoende en veilig water: dat blijft de kerntaak van het waterschap. Het is de ambitie van het waterschap om bij de uitvoering hiervan breder te kijken en een maximale maatschappelijke meerwaarde te leveren. Hoog in het vaandel staat het streven naar sociale en technische innovatie.

Afdeling en team
Binnen de afdeling Plannen en Projecten werken zo’n 150 vaste medewerkers en circa 30 inhuurkrachten, ingedeeld in vier teams: Advies en beleid, Leefomgeving, Projecten Watersysteem (inclusief veiligheid) en Projecten Waterketen, contracten en beheersing.
De collega’s in het team waar je komt te werken, Projecten Watersysteem (inclusief veiligheid), houden zich met name bezig met de initiatie, het programmeren en realiseren van de watersysteemprojecten en projecten uit het HoogWaterBeschermingsProgramma (HWBP).

Het project
De Grebbedijk, tussen Wageningen en Rhenen, beschermt de Gelderse Vallei tegen hoge waterstanden in de Nederrijn en loopt van de hoge gronden bij Wageningen (Veluwe, Wageningse berg) naar de hoge gronden bij Rhenen (Utrechtse Heuvelrug, Grebbeberg).
De gebiedsontwikkeling Grebbedijk gaat over de versterking van de Grebbedijk en maatregelen op gebied van o.a. natuurontwikkeling, recreatie, ruimtelijke kwaliteit, verkeersveiligheid en duurzaamheid. In 2014 en 2015 hebben Waterschap Vallei en Veluwe, de gemeente Wageningen en de provincies Utrecht en Gelderland onderzocht of de verbetering van de Grebbedijk, naast het waarborgen van de veiligheid van het achterland, kansen biedt voor andere ruimtelijke opgaven en ambities. In 2016 hebben Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer zich aangesloten bij deze aanpak en voor de planuitwerking sluiten ook de Gemeente Rhenen en Utrechts Landschap aan. Naast het realiseren van de waterveiligheidsopgave zijn de realisatie van natuuropgaven en gebiedsambities essentieel voor het welslagen van het project.

Functieomschrijving
De verkenningsfase van project de Grebbedijk is afgerond en dit heeft inmiddels geleid tot een vastgesteld voorkeursalternatief (VKA). Het VKA dient in de Planuitwerkingsfase verder uitgewerkt en gedetailleerd te worden. Hierbij is van belang dat er een integraal afgewogen ontwerp opgeleverd wordt dat vergunbaar, maakbaar en beheerbaar is, waarvoor draagvlak is en wat uitgevoerd kan worden in de Realisatiefase (vanaf 2024).
Je werkt binnen het team van de senior Technisch Manager en stemt met hem je werkzaamheden af. Jouw aandacht gaat vooral uit naar het ontwerpproces van de natuuropgaven en ambities in de uiterwaarden. Verder maak je vanuit het technisch team integraal onderdeel uit van het projectteam. In de planuitwerking zal nauw samengewerkt worden met de overige leden van het technische team en het team Omgevingsmanagement en afgestemd worden met de overige IPM-rolhouders. Het integrale ontwerp houdt rekening met alle regulier geldende aspecten (GOKIT en inhoudelijke, zoals o.a. natuur, verkeer, beheer- en uitvoerbaarheid) waarbij binnen Technisch management gefocust wordt op de Hoogwaterveiligheid, Ruimtelijke Kwaliteit en Circulariteit en gewerkt wordt middels de methodiek van Systems Engineering.

Als Technisch Manager speel je een belangrijke rol in het structureren, organiseren en onderbouwen van het ontwerp(proces). Je bent inhoudelijk betrokken bij de verschillende deelprojecten en zorgt, in overleg met de senior Technisch Manager, voor de integraliteitschecks om te komen tot een integraal ontwerp. Hiertoe stuur je op processen, breng je inhoudelijke kennis in en zorg je voor afstemming binnen het technische team en reviews door/draagvlak bij betrokken partijen. Je gaat hierbij risico-gestuurd te werk, signaleert risico’s en benoemt beheersmaatregelen om de doelstellingen te halen.

Arbeidsvoorwaarden
Wij bieden een uitdagende en zelfstandige baan in een open organisatie met korte communicatielijnen waarbij verantwoordelijkheden laag in de organisatie liggen. Het salaris is afhankelijk van meegebrachte ervaring en zal liggen tussen € 3.635, - en € 5.095, - per maand (schaal 11) op basis van een 36-urige werkweek. Daarnaast hebben wij een interessant pakket secundaire arbeidsvoorwaarden zoals flexibele werktijden en een Individueel Keuzebudget (20% van je salaris inclusief vakantiegeld). Verder krijg je de beschikking over een persoonlijk budget om opleidingen, cursussen en activiteiten te volgen (interessant voor je vakgebied, persoonlijke ontwikkeling en vitaliteit). Ook ontvang je een thuiswerkvergoeding van € 3, - netto per thuiswerkdag en een vergoeding van maximaal € 850, - om je thuiswerkplek in te richten.

Het hoofdkantoor van Waterschap Vallei en Veluwe is gevestigd in Apeldoorn. Het Projectkantoor (De Taats) staat langs het traject van de Grebbedijk te Wageningen. Deze locatie dient als basislocatie voor de uitvoering van de werkzaamheden.

De arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor een periode van maximaal 3 jaar.

Functie-eisen
 • Minimaal een afgeronde hbo-opleiding (civiele, natuur- of cultuurtechniek).
 • Minimaal 3-5 jaar werkervaring met ruimtelijke en/of infrastructurele projecten.
 • Werkervaring bij een multidisciplinair of met complex/integraal project is een pre.
 • Kennis van/ervaring met dijkversterkingen en/of natuuropgaven en/of dijkversterkingen is een pre.
 • Ervaring met werken binnen het HWBP-programma is een pre.
 • Ervaring met aanverwante tools (SharePoint-achtige en GIS-gerelateerde) is een pre.
 • Ervaring met het werken in Relatics is een pre.
 • Minimaal 3-5 jaar ervaring in het aansturen van activiteiten gericht op integraal ontwerpen in verkennings- of realisatiefase.

Onze nieuwe collega
 • Is proactief en adviseert/ondersteunt de senior Technisch Manager en vervangt deze bij afwezigheid.
 • Coördineert in overleg met de senior Technisch Manager (ontwerp)werkzaamheden van het technisch team en betrokken partijen.
 • Biedt ondersteuning aan èn verricht inhoudelijk werk in het eisen- en ontwerpproces.
 • Beschikt over goede organisatorische kwaliteiten, werkt planmatig en gestructureerd.
 • Heeft technisch inhoudelijke kennis van één of meerdere ontwerpaspecten en is in staat met specialisten te sparren en binnen het team zaken toe te lichten.
 • Richt zich met name op het ontwerpproces voor de natuuropgaven en gebiedsambities in de uiterwaarden.
 • Coördineert activiteiten t.b.v. verschillende onderdelen van het project, rekening houdende met de (ontwerp)aspecten en criteria en met oog voor de integraliteit van het gehele ontwerp;

Contactinfo
Als je interesse hebt, reageer dan vóór 18 maart 2021 via het sollicitatieformulier.

De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op 6 april 2021 ’s middags.

Wil je meer informatie over deze functie dan kun je contact opnemen met Jitske Tensen, teamleider, telefoon 06-13897754. Kijk ook op www.vallei-veluwe.nl/over-ons/werken-bij/ voor meer informatie.

Acquisitie stellen wij niet op prijs.