Een kwart van Nederland ligt onder de zeespiegel en de helft van Nederland kan te maken krijgen met overstromingen: in Nederland leven we met water. Dijken, keringen en kades zorgen voor onze veiligheid. Sluizen, stuwen en gemalen regelen de waterstanden onder normale en minder normale omstandigheden, zoals perioden van droogte of wateroverschot. Rioolwater wordt gezuiverd. Het water in beken, sloten en rivieren blijft van goede kwaliteit. Dát is het werk van het waterschap.

Het werkgebied van Waterschap Brabantse Delta kenmerkt zich als een gebied met vele overgangen: van bedijkte Maas naar de Zuidwestelijke Delta, hoge zandgronden en lage kleipolders, van peilbeheerst naar vrij-afwaterend regionaal watersysteem. Waterschap Brabantse Delta staat voor de opgave om veiligheid tegen overstromingen te borgen door ruim 130 kilometer primaire waterkering en 425 kilometer regionale en overige keringen te beheren.

Klantgerichtheid, duidelijkheid en samenwerking zijn speerpunten van waterschap Brabantse Delta.
 
Afdeling en functie
De afdeling beleid en planadvies staat voor het in opdracht van het bestuur vormgeven van de strategisch-inhoudelijke sturing van de organisatie en participatie in landelijke en regionale ontwikkelingen. Daarbij is relatiemanagement onderdeel van deze afdeling.

Voor de afdeling Beleid & Planadvies zoeken wij een:

Senior beleidsmedewerker waterveiligheid en wateroverlast
28,8-36 uur

De functie
Waterveiligheid is een belangrijke kerntaak van het waterschap. Er speelt veel. De beoordeling van primaire keringen en toetsing van regionale is een cyclisch proces. Dit is de basis voor het programmeren van de andere processen, zoals dijkversterking, beheer, onderhoud en crisisbeheersing. Dit is in volle gang. We zijn ambitieus en kijken verder. Binnen het waterschap geven we meerlaagse veiligheid vorm. Door na te gaan in hoeverre wij onze assets anders kunnen beheren op basis van risico’s, door bij te dragen aan de ontwikkeling van waterbewustzijn en ook door te adviseren over wat er allemaal mogelijk is in de tweede laag.

In jouw functie adviseer je bestuur en management vanuit overzicht en inzicht in wat er speelt op het gebied van waterveiligheid. Je neemt deel aan landelijke en regionale afstemmingsoverleggen. Je bent daarbij goed aangesloten op de laatste (landelijke) ontwikkelingen. Ontwikkelingen waar je, vanuit jouw expertise, ook aan bijdraagt. Je faciliteert de bestuurlijke besluitvorming over waterveiligheid en -overlast en weet dit te vertalen naar beleid. Als hoeder van het beleid ben je goed aangesloten op de implementatie ervan en agendeer je of grijp je in als dat nodig is. Naast waterveiligheid word je ingezet op het dossier wateroverlast.

Jouw rol is het vormgeven en implementeren van samenhangend beleid voor waterschap Brabantse Delta op het gebied van waterveiligheid en -overlast en je weet dit te vertalen naar een helder beleidsprogramma. Je maakt de vertaalslag wat in het ambtelijk en het bestuurlijk domein nodig is om hier als Brabantse Delta inhoud aan te geven. Je zorgt dat op de bestuurlijke agenda komt wat nodig is en ambtelijk hier voldoende ondersteuning aan wordt gegeven. Je stelt de beleidskaders op en adviseert intern over de grote waterveiligheidsprojecten op het gebied van normering, veiligheidsbeoordeling dijken en kunstwerken, programmering, dijkverbetering, Zorgplicht, actualisering keur en legger. Ook ondersteun je je collega’s van andere afdelingen bij de grote complexe dossiers.

Het bestuur is een belangrijke ‘interne’ klant. Bestuurlijke sensitiviteit en goede communicatie zijn dan ook van wezenlijk belang in deze functie. Je bent je bewust van wat de organisatie nodig heeft om met dit beleid ‘uit de voeten te kunnen’ en weet hier samen met anderen binnen en buiten de organisatie vorm aan te geven. Om deze rol te vervullen ben je in staat om inhoudelijk boven de materie uit te stijgen zodat je de inhoud als onderdeel van een (bestuurlijk) proces in haar juridische context kunt plaatsen.
 
Wij vragen
Je beweegt je gemakkelijk in verschillende groepen. Van lokaal tot landelijk, van beleidsmatig tot technisch. Je hebt een universitair werk- en denkniveau. Je hebt de technische basis die nodig is om leemtes of zwakheden in technische adviezen te doorgronden. Bijvoorbeeld als civiel technisch ingenieur of fysisch geograaf. Je hebt affiniteit met de beleidsmatige en juridische (on)mogelijkheden die van belang zijn voor jouw taakveld. Tegelijkertijd benader je de zaken pragmatisch om op een effectieve en efficiënte manier tot een oplossing te komen.

Je beschikt over de voor deze functie noodzakelijke kerncompetenties: creativiteit, netwerken, onderhandelen en visie. Je bent enthousiast, kritisch, energiek en leergierig. Je vindt het een uitdaging om samen met collega’s, die het beleid uitvoeren, dit beleid op te stellen en te implementeren. Je houdt ervan de dialoog aan te gaan om een bepaalde vraagstelling vanuit meerdere invalshoeken te beschouwen. Je hebt affiniteit met het werken in een bestuurlijke context.

Wij bieden
Het waterschap vormt een uitdagende werkkring in een open en collegiale omgeving met, binnen de bestuurlijke kaders, veel verantwoordelijkheid.

Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt bij een fulltime dienstverband minimaal € 3.232,- en maximaal € 4.552,- bruto per maand (functieschaal 11). Wij bieden jou een uitgebreid pakket arbeidsvoorwaarden dat je flexibiliteit biedt in ontwikkeling, geld en tijd.

Interesse?
Solliciteren kan tot en met 26 juni 2018 via het online sollicitatieformulier. De eerste ronde gesprekken vinden plaats op 9 juli 2018 in de ochtend.

Voor de veiligheid van waterschap Brabantse Delta, vragen wij alle nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te leveren. Tijdens de selectieprocedure zal dit verder besproken worden.

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Esther van Beurden, hoofd afdeling Beleid en Planadvies (076 564 15 27). Voor overige vragen kun je terecht bij Mijke Buit,
HR-adviseur (076-564 10 54). Kijk voor meer informatie over onze organisatie op www.brabantsedelta.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.