Wil jij werken in een sector die met haar producten en innovaties bijdraagt aan het geluk en de gezondheid van mensen overal ter wereld? Wil jij de samenleving duurzamer maken en invloed hebben op maatschappelijke uitdagingen? Heb jij kennis van het energie- en klimaatbeleid in Nederland? Raak jij geïnspireerd door onze visie en missie Verantwoorde Glastuinbouw? Heb je een sterk analytisch vermogen, stel je scherpe prioriteiten en weet je deze over te brengen aan anderen en kun je de invloed van beleid vertalen naar effecten op de korte en lange termijn? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Glastuinbouw Nederland is op zoek naar een

Senior beleidsspecialist Energie en Klimaat (0,8-1,0 fte)

In deze functie ben jij dé specialist met ervaring en kennis van de energiesector en het klimaatbeleid. Wij zoeken een gedreven belangenbehartiger voor onze leden, die als specialist in samenwerking met de overheid, energiesector, netbeheerders en andere partners werkt aan een verantwoorde energievoorziening en een succes maakt van de transitie naar een klimaatneutrale glastuinbouw.

Werkzaamheden

 Organiseren en tot resultaat brengen van collectieve energie- en klimaatuitdagingen voor de glastuinbouwsector.

 Samenwerking binnen het gehele nationale energienetwerk als vertegenwoordiger van de glastuinbouwsector.

 Monitoring en ontwikkeling van het beleid rondom energie en klimaat.

 Verbinding leggen tussen beleid-, klimaat- en energievoorziening en vertegenwoordigt hierin de sector.

 Contacten onderhouden en dialoog voeren over de energie- en klimaatuitdagingen met de leden van de ondernemersgroep Energie en via de regio- en netwerkcoördinatoren.

 Coördineren van de werkzaamheden binnen het team Energie en verbinding leggen met de andere teams binnen Glastuinbouw Nederland.

 

Wij vragen

 Minimaal HBO+ en of WO werk- en denkniveau.

 Ruime kennis en ervaring op het gebied van energie en klimaat.

 Beschikking over een netwerk binnen de energiesector en de Rijksoverheid.

 Sterke lobby- en communicatieve vaardigheden.

 Ervaring met de glastuinbouwsector is een pré.

 Analytisch denkvermogen, accurate en resultaatgerichte werkhouding.

Wat bieden wij jou?

Glastuinbouw Nederland biedt jou een zeer zelfstandige functie met volop ruimte voor eigen ontplooiing en initiatief. De organisatie kent een informele bedrijfscultuur en een hoge betrokkenheid van de medewerkers bij de organisatie en hun werk. De arbeidsvoorwaarden zijn marktconform.

Meer informatie

Heb je naar aanleiding van deze vacature inhoudelijke vragen, neem dan contact op met Piet Broekharst, e-mail pbroekharst@glastuinbouwnederland.nl, mobiel 06 109 500 41.

Je motivatie en cv kun je tot 28 maart 2020 sturen naar Simone van Dijk, e-mail svandijk@glastuinbouwnederland.nl.

Over Glastuinbouw Nederland

Glastuinbouw Nederland is dé ondernemersorganisatie van de glastuinbouw. Wij vertegenwoordigen ruim 70% van het totale glastuinbouwareaal in Nederland. De glastuinbouw is een innovatieve sector. Door dit sterke innovatieve vermogen is de Nederlandse glastuinbouw in staat de wereld te voeden met gezonde en smaakvolle groenten en te voorzien van kwalitatief hoogwaardige bloemen en planten, die bijdragen aan een gezonde levensstijl en geluk.

Kassen zijn op weg gesloten productie-ecosystemen te worden, circulaire kassen. De samenleving profiteert van deze innovaties. Zo werken ondernemers aan alternatieve energiebronnen, waarmee ook woonhuizen worden verwarmd. De sector zorgt voor droge voeten bij hevige regenval. Ook maken we planten weerbaar en sluiten we de waterkringloop om vervuiling richting sloten te voorkomen.

Daarnaast levert de glastuinbouw banen voor ruim 74.000 mensen, een productiewaarde van 6 miljard euro per jaar en een technologische impuls.

Ondernemers in de glastuinbouw willen een gezond, groen en toekomstgericht bedrijf. Glastuinbouw Nederland draagt hieraan bij met innovatie, kennis en het effectief beïnvloeden van beleidsmakers. Wij zorgen voor collectieve oplossingen voor een verantwoorde, financieel gezonde en toekomstbestendige sector. Dit doen we door te anticiperen op externe toekomstige ontwikkelingen en van ons te laten horen in het publieke en politieke debat. Hierin stellen wij de belangen van onze leden centraal.

Verantwoorde Glastuinbouw

De missie en visie van Glastuinbouw Nederland zijn verwoord in de toekomstrichting ‘Verantwoorde Glastuinbouw’ waar glastuinbouwondernemers - verenigd in Glastuinbouw Nederland - gezamenlijk met stakeholders werken aan een glastuinbouwsector die verantwoord, omgevingsbewust en toekomstbestendig is door te werken aan vergroening en verduurzaming met behoud van financieel rendement binnen de glastuinbouwsector.