Senior inspecteur medische technologie

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Functieomschrijving

Het is belangrijk dat iedereen in ons land kan vertrouwen op betaalbare zorg met kwalitatief hoogwaardige en veilige producten. De medewerkers van de afdeling Medische Technologie dragen hier dagelijks zorg voor. Wij bewaken de veiligheid en toepassing van een breed scala aan medische hulpmiddelen die worden gebruikt bij de diagnose, behandeling en ondersteuning van ziekten en gebreken. Als senior inspecteur draag jij daaraan bij door meldingen op het gebied van medische technologie te onderzoeken.

De afdeling Medische Technologie houdt toezicht op het brede veld van de medische technologie, zoals in Nederland en buitenland gevestigde fabrikanten, Europees gemachtigden, notified bodies, leveranciers, zorginstellingen en laboratoria. Het team Meldingen houdt toezicht op basis van meldingen over medische hulpmiddelen, zoals incidenten waarbij de toepassing van de medische technologie en/of de productveiligheid een rol spelen. Wij doen dit door iedere melding bij binnenkomst te beoordelen. Het team ontwikkelt ook nieuwe werkwijzen om signalen, trends en patronen uit de meldingen zichtbaar te maken en in ons toezicht te gaan toepassen. Datagedreven toezicht is een belangrijke ontwikkeling, nu en in de komende jaren. Daarnaast is de nieuwe Europese wetgeving voor medische hulpmiddelen en in-vitro diagnostica de komende jaren een zeer belangrijk implementatiethema.

Als senior inspecteur onderzoek je de meldingen op het gebied van medische technologie. De meldingen die binnenkomen, beoordeel je en waar nodig treed je handhavend op. Bij de beoordeling van een melding maak je gebruik van diverse databronnen en van jouw kennis en ervaring op het gebied van medische technologie. Je beoordeelt de meldingen en signaleert de melding die gevolg kan hebben voor de patiëntveiligheid. Dit kan betrekking hebben op de veiligheid van het medisch hulpmiddel of de toepassing ervan. Je doet dit zowel op casusniveau als op geaggregeerd niveau. Je weet verbanden te leggen tussen diverse meldingen en behoudt het overzicht. Daarnaast heb je een coachende en aansturende rol. Je begeleidt de collega’s uit het team bij het behandelen van meldingen. Wanneer de melding erom vraagt, ga je mee op inspectiebezoek.

Samen met collega’s van andere afdelingen binnen de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) draag je bij aan de verdere ontwikkeling van het toezicht op basis van meldingen. Als senior inspecteur heb je een eigen visie en actieve inbreng op vraagstukken als: Wat gaan we ondernemen met onze collega lidstaten om overlap in werkzaamheden te voorkomen? En zijn we voldoende voorbereid als één van de grotere dossiers uit ons team in het brandpunt van de belangstelling komt te staan? Je weet de politieke gevoeligheid van je handelen goed in te schatten en je overziet de consequenties.

Binnen de afdeling draag je bij aan het onderhouden van contacten met fabrikanten, leveranciers, zorginstellingen, externe deskundigen, departementale beleidsdirecties en andere (buitenlandse) inspectiediensten. Je hebt contacten op Europees niveau waar je Nederland vertegenwoordigt en waar je meedenkt over Europese wetgeving en beleid met betrekking tot medische technologie.

Wij vinden het belangrijk dat binnen de IGJ jouw kennis en expertise breed gedeeld wordt. Je gaat als inspecteur weliswaar werken voor de afdeling Medische Technologie. Maar als het nodig is, kan er IGJ-breed een beroep worden gedaan op jouw kennis.

Functie-eisen

 • Je hebt een afgeronde universitaire opleiding met een medisch en/of technologisch zwaartepunt.
 • Je hebt ruime werkervaring met en gedegen en actuele medisch technologische kennis, en je hebt inzicht in de betekenis hiervan voor de gezondheidszorg.
 • Je bent omgevingsbewust en hebt een visie op het toezichtgebied.
 • Je hebt ervaring met de rol van fabrikanten en leveranciers op het gebied van medische technologie.
 • Je hebt affiniteit met de maatschappelijke betekenis op het terrein van de toepassing van medische technologie binnen de gezondheidszorg.
 • Je spreekt en schrijft uitstekend Nederlands en Engels.
 • Je kunt goed werken in team- en projectverband.
 • Je bent analytisch sterk, je kunt snel schakelen, een afgewogen oordeel vormen en met gezag overtuigen.
 • Je kunt collega’s meenemen in je overwegingen.
 • Je bent gericht op samenwerking en hebt sterke communicatieve vaardigheden.
 • Je hebt lef en bent in staat om met autoriteit handhavend op te treden.
 • Je kunt goed plannen en organiseren, en bent creatief en resultaatgericht.

Arbeidsvoorwaarden

 • Salarisniveau: schaal 12
 • Salarisomschrijving: schaal 12 van het BBRA (maximaal € 5.450,88 bruto per maand, bij een fulltime dienstverband). Een functiegericht assessment maakt deel uit van de selectieprocedure.
 • Maandsalaris: Min €3.667 – Max. €5.450 (bruto)
 • Dienstverband: Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Minimaal aantal uren per week: 32
 • Maximaal aantal uren per week: 36

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Bijzonderheden

 • Rijksambtenaren die al een vaste aanstelling hebben, behouden deze vaste aanstelling.
 • Voor andere kandidaten geldt bij deze functie een proeftijdaanstelling, waarbij je na een jaar bij goed functioneren een vaste aanstelling krijgt.
 • Omdat je in deze functie met vertrouwelijke informatie werkt, vragen we tijdens de sollicitatieprocedure om referenties en heb je om in dienst te treden een Verklaring Omtrent het Gedrag nodig.
 • Gedurende het eerste jaar volg je de generieke opleiding voor startende inspecteurs waarbij de werkpraktijk van het inspecteren centraal staat. Vervolgens ontvang je de specifieke en praktijkgerichte modules van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd voor beginnende inspecteurs. Via het eigen curriculum van de afdeling Medische Technologie krijg je kennis over de sector.
 • De eerste ronde selectiegesprekken vinden plaats op 25 juni in de ochtend. De vervolggesprekken vinden plaats op 3 juli in de middag. Het assessment vindt plaats op 23 juli.

Solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Een ieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.