Hoe kunnen we de regionale keringen het beste verbeteren? Als specialist waterkeringen doe jij gedegen onderzoek naar de beste oplossing.

Specialist waterkeringen
Locatie: Tiel, fulltime
Vacaturenummer: T-KEA 106390


Hoe houden we de waterstand in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden op peil? Het ophogen van kades is het meest voor de hand liggende antwoord. Maar kritisch en eigenwijs als we bij Waterschap Rivierenland zijn, staren we ons hier niet blind op. We kijken altijd verder dan onze neus lang is. Als specialist waterkeringen heb jij de kennis en kunde in huis om een gedegen onderzoek te doen naar wat voor de regionale keringen in dit gebied de beste oplossing is.

Dit ga je doen
Kennis halen en delen over de kwaliteit van waterkeringen. Dat maakt een belangrijk deel uit van je werkzaamheden. Het vakgebied is volop in ontwikkeling. Nieuwe rekenregels en ervaringen laten jou op een andere manier kijken naar de uitgangspunten van regionale keringen. Projecten op het gebied van kennisontwikkeling leid jij op deskundige wijze.

Maar je staat ook volop met je voeten in de spreekwoordelijke klei. Goede technische adviezen ontstaan in jouw ogen niet achter je bureau. Je doet grondonderzoek om te kijken of de vermoedens die je hebt over het type grond bij keringen kloppen, maakt berekeningen met geotechnische modellen, voert toetsopdrachten uit en begeleidt dit inhoudelijk. Samenwerking is belangrijk in je werk, niet alleen met je directe collega’s, andere afdelingen en waterschappen, maar ook met landelijke organisaties zoals Rijkwaterstaat, Deltares en STOWA.

Hier ga je werken
Waterschap Rivierenland zorgt voor droge voeten en voldoende schoon water tussen de grote rivieren vanaf de Duitse grens tot aan Dordrecht. Samen werken we aan goed waterbeheer, nu én in de toekomst. Binnen de beleidsafdeling Water en Dijken werken jij en je collega’s van het team Kennis en Advies aan de toetsing en beoordeling van waterkeringen. Externe planontwikkeling toetsen jullie aan het huidige beleid én jullie adviseren over het toekomstige beleid ten aanzien van dijken.

Het waterschap vindt het belangrijk dat medewerkers elke dag met plezier naar hun werk komen. Verantwoordelijkheid, betrokkenheid en openheid staan voorop. Daarnaast krijg je volop ruimte om je te ontwikkelen. Daarnaast krijg je jaarlijks een individueel keuzebudget (ongeveer twintig procent van je salaris) dat je kunt inzetten voor verschillende doelen. Je kunt dit ook laten uitbetalen of inwisselen voor extra vrije dagen.

Dit ben jij
Je vertaalt nieuwe ontwikkelingen moeiteloos naar uitgangspunten en beleid. Aan doorzettingsvermogen ontbreekt het je niet. En dat is maar goed ook, want het opstellen van nieuw beleid gaat meestal niet zonder slag of stoot. Jij weet echter precies hoe je met deze weerstand moet omgaan. Je bent daarnaast resultaatgericht en hebt een goed gevoel voor bestuurlijke context. Als echte teamplayer lever je een waardevolle bijdrage aan de ontwikkeling van Kennis en Advies, onder meer door actief je kennis te delen en actief mee te denken tijdens overleggen. Verder vragen we:

  • Een universitaire opleiding geotechniek, waterbouw, civiele techniek of aardwetenschappen.
  • Brede kennis van waterkeringen, risicobenadering en probabilistische rekentechnieken.
  • Basiskennis van GIS.
  • Ervaring met het zelfstandig leiden van projecten en het geven van waterbouwkundige en grondmechanische adviezen.
  • Ervaring met deelname aan in- en externe overleggen en het inbrengen van gebiedskennis.
  • Ervaring met het zelfstandig rekenen aan faalmechanismen en het analyseren en rapporteren van toetsresultaten.
  • Goede beheersing van de Nederlandse taal, zowel mondeling als schriftelijk.


Wij bieden
Het gaat om een functie van 36 uur en een salaris tussen € 2.890,- en € 4.552,-. Inschaling gebeurt op basis van opleiding en ervaring in schaal 10 of 11.

Solliciteren?
Stuur motivatie en cv voor 14 mei 2018 via het online sollicitatieformulier.

Contact
Als je meer informatie over de functie wilt, bel dan met Jan Spieksma, hoofd beleidsafdeling Water en Dijken, via 0344 - 64 92 06, of Govert-Jan Versluis, teamleider Kennis en Advies, via 0344 - 64 91 22. Kijk voor meer informatie over de organisatie op www.waterschaprivierenland.nl.

Waterschap Rivierenland stelt er geen prijs op dat bedrijven op basis van deze advertentie ongevraagd hun diensten aanbieden.

Contact
Als je meer informatie over de functie wilt, bel dan met Jan Spieksma, hoofd beleidsafdeling Water en Dijken, via 0344 - 64 92 06, of Govert-Jan Versluis, teamleider Kennis en Advies, via 0344 - 64 91 22. Kijk voor meer informatie over de organisatie op www.waterschaprivierenland.nl.

Waterschap Rivierenland stelt er geen prijs op dat bedrijven op basis van deze advertentie ongevraagd hun diensten aanbieden.