Teamleider Monteurs
32 - 40 uur | Goes/ Hybride

Wij maken water waardevol
De afdeling Operatie & Beheer (O&B) draagt zorg voor het beheer van onze drinkwaterleidingen en is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van onderhoudsklussen en kleine projecten. Vooralsnog voert O&B haar werkzaamheden alleen uit in het Rijnmondse verzorgingsgebied van Evides. Vanaf 2024/2025 gaat O&B ook de beheer- en onderhoudswerkzaamheden in regio Zeeland uitvoeren. Deze werkzaamheden worden nu nog door de afdeling Storingen & Onderhoud (S&O) van DNWG uitgevoerd.

Regio Zeeland is verdeeld in twee Gebiedsteams met allebei 14 monteurs, een gebiedsbeheerder en een gebiedsmedewerker. Als Teamleider ben jij verantwoordelijk voor de inhoudelijke en personele aansturing van een Gebiedsteam. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd worden conform de processen en met de ICT systemen zoals we die in Rijnmond gebruiken.

Voor jouw verantwoordelijkheden betekent dat

- je aan het stuur staat bij het opbouwen en inrichten van de O&B organisatie in Zeeland.
- je inhoudelijk je Gebiedsteam aanstuurt op basis van afdelings- en teamplannen en diverse jaaropdrachten van opdrachtgevers.
- je verantwoordelijk bent voor de personele aansturing van een Gebiedsteam.
- je veel samenwerkt met de andere teamleiders van de overige Gebiedsteams (in Rijnmond en de andere teamleider in Zeeland Noord) om te komen tot een positief gezamenlijk afdelingsresultaat.

  Je vindt het leuk om met veel verschillende werkzaamheden bezig te zijn. Je hebt een plan en neemt graag het initiatief. Je bent goed in het houden van overzicht maar je bent ook doortastend in de inhoud. Je maakt gemakkelijk contact en bent een prettige samenwerkings- en gesprekspartner waarbij je oog hebt voor wederzijdse belangen om tot het beste resultaat te komen. Je bent een echte teamspeler, weet anderen te motiveren en creëert ruimte voor de expertise van de verschillende collega’s.

  Dit is jouw team
  In Zeeland stellen we twee Operationele Gebiedsteams samen met elk hun eigen geografische gebied: Noord en Zuid. Een Gebiedsteam bestaat uit een Teamleider, Gebiedsbeheerder, Gebiedsmedewerker en circa 14 Monteurs. Zij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor al het beheer en onderhoud in hun gebied. Voorbeelden hiervan zijn het brandkraan- en afsluiteronderhoud, oplossen van storingen/lekkages, uitvoeren van netschakelingen en werkzaamheden achter de voordeur naar aanleiding van klantmeldingen.

  Heb jij ...

  - een afgeronde hbo-opleiding bij voorkeur in de richting van (technische) Bedrijfskunde, MER of Civiele Techniek?
  - minimaal twee jaar relevante werkervaring binnen een soortgelijke functie?
  - eerder (mee)gewerkt aan het opzetten van een project of afdeling?

  Ben jij ...

  - iemand die het leuk vind iets nieuws op te bouwen en goed kan omgaan met nog niet afgebakende werkzaamheden?
  - in staat het grote plaatje te zien en kan je hoofd-bijzaken goed onderscheiden?
  - initiatiefrijk en doortastend?
  - communicatief sterk en maak en onderhoud je gemakkelijk contact?
  - iemand die snel de inhoud kan doorgronden? en tot de kern kan komen?
  - een inspirator en weet je anderen te motiveren?

  Wat jij gaat doen
  Taken en verantwoordelijkheden tijdens de inrichtingsfase

  - Je bent een zichtbaar aanspreekpunt in Zeeland, zowel voor DNWG- als Evides medewerkers. Een groot deel van je tijd ben je fysiek aanwezig op DNWG- en Evides locaties in Zeeland (Goes).
  - Je leert de huidige DNWG- en Evides organisatie, werkpakketten en processen kennen, om zo te waarborgen dat de het werk op een juiste manier worden overgedragen en worden geïmplementeerd.
  -Je legt en onderhoudt goede contacten binnen DNWG en Evides ten einde een soepele overdracht naar de nieuwe O&B organisatie te bewerkstelligen. Je koppelt hierbij de juiste medewerkers van DNWG en Evides aan elkaar en onderneemt indien nodig actie om de samenwerking te bevorderen en/of processen en werkwijzen aan te passen.
  - Je helpt mee om nieuwe medewerkers in Zeeland te werven en de Gebiedsteams samen te stellen.
  - Je zorgt dat kennis van werkpakketten, gebiedskennis en assetkennis vanuit DNWG wordt overgedragen naar de nieuwe medewerkers in de Gebiedsteams.
  - Je bent op procesniveau verantwoordelijk voor training en opleiding van nieuwe medewerkers in de Gebiedsteams. Inhoudelijk wordt je daarbij ondersteund door kennisdragers vanuit Evides.
  - Je denkt en doet mee in de uitwerking van diverse organisatorische vraagstukken rondom huisvesting, logistiek, materieel en wagenpark.

  Taken en verantwoordelijkheden als Teamleider Operationeel Gebiedsbeheer

  - Je geeft hiërarchisch leiding aan de medewerkers in je Operationele gebiedsteam.
  - Je bent verantwoordelijk voor het Operationeel Gebiedsbeheer van een geografisch gebied in Zeeland en stuurt daarbij op de volgende aspecten: kwaliteit, planning (operationeel en tactisch), veiligheid, tijdigheid, assetdata & informatie, kosten, en klantgerichtheid.
  - Je draagt bij aan de formulering en uitvoering van het afdelingsbeleid en -plan, in overleg met de leidinggevende en signaleert interne en externe kansen en bedreigingen.
  - Je vertaalt het afdelingsbeleid in doelen, werkmethoden en activiteiten voor het team en stelt het teamplan op. Je draagt zorg voor het financieel beheer en de verantwoordingsrapportages over onderdelen van het teamplan en draagt na goedkeuring zorg voor de uitvoering en controle op deze activiteiten/projecten.
  - Je optimaliseert en auditeert alle werkprocessen waarin de monteurs deelnemen. Je stelt richtlijnen, methodes, werkinstructies en trainingen op en instrueert medewerkers bij de uitvoering van hun werkzaamheden.
  - Je bewaakt prestaties van medewerkers en systemen en stelt regelmatig voortgangsrapportages op voor de leidinggevende of (interne) klanten.
  - Je stuurt en ontwikkelt medewerkers en richt het team in, in lijn met het HR-beleid, zodanig dat een optimale kwantitatieve en kwalitatieve personele bezetting wordt gerealiseerd in een effectieve en efficiënte organisatie van het team.
  - Je adviseert vanuit het eigen expertisegebied en levert een bijdrage aan vakontwikkeling en professionalisering binnen het team. Je voert verbeterprojecten uit of levert bijdragen aan verbeterprojecten.
  - Je bouwt en onderhoudt contacten met (interne) klanten en experts binnen het werkveld, teneinde een basis te leggen voor optimale kennisdeling en samenwerking met externen.
  - Je neemt deel aan de consignatiedienst.

  Wat wij voor jou doen

  - Je wordt ingedeeld in schaal 10 van de cao Waterbedrijven. Het maximum bruto maandsalaris in deze schaal gebaseerd op een 40-urige werkweek is € 5.096,- bruto per maand.
  - Daarnaast ontvang je maandelijks circa 20% aan flexibel arbeidsvoorwaardenbudget. In deze schaal is dit maximaal € 1.019,-. Je kunt hier o.a. extra vakantiedagen mee kopen, het iedere maand laten uitkeren of sparen en het in één keer laten uitkeren; de keuze is aan jou!
  - We bieden uitgebreide ontwikkelmogelijkheden en regelmatige ontwikkelgesprekken om altijd het beste uit jezelf te halen.
  - We hanteren prima secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een fietsplan, bijdrage voor de fitness, flexibele werktijden en een goede pensioenregeling.
  - We bieden ruim 31 vakantiedagen. Heb je meer vakantiedagen nodig? Dan kan je daar bovengenoemd flexibel arbeidsbudget voor inzetten.
  - Je komt in een fijne werkomgeving waarbij de medewerker voorop staat en we veel waarde hechten aan een gezonde werk-/privébalans.
  - Wij geloven in een divers samengesteld team; waar verschillende visies, inzichten en achtergronden samenkomen en we zo het beste in elkaar naar boven halen. Je krijgt bij ons dan ook alle ruimte om te zijn wie je bent.

  Ben jij de nieuwe collega die wij zoeken?
  Solliciteer dan direct via de sollicitatiebutton!