Teamleiders Onderhouden
Breda, fulltime
Coaches met vakmanschap hoog in het vaandel


De organisatie
Waterschap Brabantse Delta zorgt voor veilige dijken en kades, zuivert rioolwater, verbetert en bewaakt de kwaliteit van het oppervlaktewater en regelt de hoogte van het water in Midden- en West-Brabant. Zo’n 500 enthousiaste medewerkers zetten zich daar dagelijks voor in met het oog op de toekomst. Dat doen ze niet alleen, maar samen met inwoners, agrariërs, overheden, bedrijven, onderwijsinstellingen, natuurterreineigenaren en andere organisaties. Samen zorgen we ervoor dat het in Midden- en West-Brabant goed en veilig wonen, werken en genieten is in de buurt van water.

Ons waterschap is continue in beweging. In de uitvoering van onze taken houden we rekening met de belangen van de samenleving en bereiden ons voor op toekomstige ontwikkelingen. Dit vraagt flexibiliteit en creativiteit van de collega’s en maakt werken bij ons waterschap uitdagend en afwisselend.

Bij waterschap Brabantse Delta sta je zelf aan het roer van jouw loopbaanontwikkeling. Persoonlijk leiderschap en groei is hier belangrijk. Net als een goede balans tussen werk en privé. Als je wilt werken aan je professionele en persoonlijke ambities zijn er verschillende mogelijkheden.

Het organisatieonderdeel Waterketen richt zich op het samen zuiveren van water tegen zo laag mogelijke kosten en het afvalwater optimaal benutten. Dit doen we door 24 uur per dag de proces- en bedrijfsvoering te monitoren van onze waterzuiveringsinstallaties, rioolgemalen en persleidingen. Hierbij zijn wij verantwoordelijk voor het goed functioneren van de installaties en het voldoen aan de zuiveringsprestatie.

Het organisatieonderdeel Watersystemen richt zich op de waterkwantiteit en regelt het gehele jaar door de hoogte van het water in sloten, rivieren en beken en daarmee ook de grondwaterstanden. Dat doen we onder andere met stuwen en gemalen.

Spreekt deze werkomgeving je aan en wil je hieraan meewerken, lees dan verder of deze vacature is wat je zoekt.

Afdelingsinformatie
De afdeling Onderhouden verzorgt het mechanisch, elektrisch en civiel onderhoud aan al onze objecten binnen Waterketen: zeventien waterzuiveringen, bijna 100 rioolgemalen en 100-en kilometers persleiding. Daarnaast verzorgen we het mechanisch en elektrisch onderhoud aan alle objecten binnen Watersystemen: ruim 200 poldergemalen, bijna 150 regelbare stuwen, zestien sluizen en een aantal bruggen.

Ons onderhoud voeren we uit met een team van bijna 40 medewerkers. Zo’n tien mensen in de staf, en twee onderhoudsteams op onze buitenlocaties van ieder circa vijftien man, geholpen door een scala aan aannemers. Ons werkgebied is opgedeeld in twee geografische regio’s, gescheiden door de A16, ieder met een teamleider, een werkvoorbereider en mechanische en elektrische vakmensen .

Waterschap Brabantse Delta is een doorontwikkeling aan het maken richting meer preventief onderhoud om storingen te reduceren en om op een meer gestructureerde manier de werken te plannen. Onze missie is het bewust managen van risico’s door voorspelbaar onderhoud én tegen acceptabele kosten.

Om dit alles in goede banen te helpen leiden zijn wij op zoek naar:
Twee Teamleiders – Onderhouden

De functie
Onze Teamleiders Onderhouden zijn beiden verantwoordelijk voor de uitvoering van het dagelijks mechanisch en elektrisch onderhoud binnen hun regio, zowel correctief als preventief. Ze sturen de vakmensen direct, of via onze senior technici aan in het dagelijkse werk en op het gebied van veilig werken, netheid, kwaliteit en kostenbeheersing. Binnen deze aandachtsgebieden ontwikkelen ze onze vakmensen, via waterschap brede opleidingen of specifieke trajecten op individueel niveau. Ze verzorgen en bewaken binnen hun regio een goede onderhoudsplanning en zijn budget verantwoordelijk. Dit gebeurt in goed overleg met de teamleiders van het proces bedienen (zuiveren) met betrekking tot scope, prioriteit en planning.

Daarnaast helpen onze teamleiders om onze manier van werken verder te structureren en onze hardware naar een hoger niveau van betrouwbaarheid te tillen. Hiertoe zijn ze ieder functioneel verantwoordelijk voor de hele regio op het vlak van ofwel gepland en gestructureerd werken ofwel technische diepgang die ons helpt beter voor onze hardware te zorgen.

Er zijn verschillende (mogelijke) standplaatsen in regio’s Oost en West. Onze twee teamleiders zijn het verbindende element tussen deze regio’s en zijn hoofdzakelijk aanwezig op onze bemande locaties in Rilland Bath en Heerle (regio West) of Breda en Oosterhout (regio Oost). Veldbezoeken aan onze grote variatie aan objecten zijn bovendien niet ongewoon.
In deze functie maak je onderdeel uit van onze wachtdienst organisatie.

Wij vragen
Onze nieuwe collega’s hebben een hbo-werk- en -denkniveau en zijn ervaren onderhoudsmensen, met gevoel en affiniteit voor de mens en de techniek. Ze worden blij van een soepel draaiende pomp én van een tevreden en gemotiveerde werknemer. Ze hebben vakmanschap hoog in het vaandel en stimuleren veilig werken, netheid, kwaliteit en kostenbeheersing.

Onze Teamleiders Onderhouden zijn allebei goede coaches die team spirit kunnen bouwen en behouden.
Ze weten vertrouwen te wekken, hebben respect als kernwaarde, weten wat ruggengraat is en leven met het motto voorkomen is beter dan genezen.
We zoeken dus twee teamleiders, elk met een ander specifiek aandachtsgebied:

Een van de teamleiders heeft ervaring met, en wil zich verder specialiseren in, de proceszijde van onderhoud, het aanbrengen van meer structuur; meer gepland werken en zorgen dat ons beheersysteem en documentatie netjes op orde blijven.

De andere teamleider is meer ons technisch geweten in het veld, hij of zij weet hoe hardware hoort te functioneren en kan eerstelijns rapportages verzorgen over wat er precies nodig is indien de hardware prestaties tegenvallen.

Voor de veiligheid van waterschap Brabantse Delta, vragen wij alle nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te leveren. Tijdens de selectieprocedure zal dit verder besproken worden.

Wij bieden
Wij zijn een moderne overheidsorganisatie met een plezierige werkcultuur en bieden een werkomgeving die informeel, resultaatgericht is en waar verantwoordelijkheden laag liggen. Meer info over het waterschap? Bekijk de film waterschap Brabantse Delta of kijk op www.brabantsedelta.nl/werken-bij-ons/werken-bij-ons.html.

Je maandsalaris bedraagt bij een fulltime dienstverband minimaal € 3.145,- en maximaal € 4.347,- (schaal 10). Deze bedragen zijn o.a. inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering uit het individueel keuzebudget (20%).
 

Interesse?
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Jannis van Kerkhoven, afdelingshoofd Onderhouden, 076 564 19 11. Voor overige vragen kun je terecht bij Angela Roos, HR-adviseur, 076 564 15 34.

Solliciteren kan tot en met 5 juni a.s. via het online sollicitatieformulier. De eerste ronde gesprekken vinden plaats op 18 juni, 25 juni vindt een tweede ronde gesprekken plaats.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.