Afgelopen nacht ging de Koning Willem-Alexander-tunnel bij Maastricht open. De dubbeldekstunnel, die sinds 2011 in aanbouw was, moet Maastricht ontlasten van de grote hoeveelheden verkeer, en de stad weer tot een geheel  maken.

Automobilisten kiezen een van de twee tunnellagen, afhankelijk van hun bestemming. Lokaal verkeer gaat door de bovenbuis, doorgaand verkeer richting het Belgische Luik of richting Eindhoven gaat via de onderste. Zo scheidt het verkeer zich snel om de doorstroming optimaal te houden.

Het megaproject, een samenwerking tussen Ballast Nedam en Strukton, lost een groot probleem voor de stad Maastricht op. De A2, die in de stad overging in de N2, voert dagelijks vijftigduizend auto’s en vrachtwagens dwars door de stad. ‘De ondertunneling maakt de wijk Maastricht-Oost weer echt onderdeel van de stad’, vertelt ir. Bart Grote, omgevingsmanager bij het project. ‘We gaan op het vrijgekomen gebied wonin-gen bouwen en een park aanleggen om de stad weer één geheel te maken.’ Tunnelongelukken kunnen grote gevolgen hebben. Daarom beschikt deze tunnel over ruim vijftig veiligheids-systemen, waaronder ventilatoren aan het begin van elke tunnelbuis. Die blazen bij brand de rook de tunnel uit om mensen veilig te laten vluchten. ‘Bij een calamiteit, zoals een autobrand, gaan de tunnels dicht, worden de hulpdiensten meteen opgeroepen en gaan de ventilatoren aan’, beschrijft Grote. ‘Daarna worden mensen geïnstrueerd om rustig naar een veilige vluchttunnel te lopen.’

Scenario’s

Het is een beproefde methode, die ook werkt voor scenario’s waarbij er meerdere ongelukken tegelijk plaatsvinden. ‘Met dat soort scenario’s hebben we ook nog vlak voor de opening geoefend.’ Minder mobiele mensen, die wellicht niet zelf uit hun auto kunnen komen, zullen moeten wachten op de hulpdiensten. ‘Gelukkig liggen de tunnels midden in de stad. De brandweer is binnen vijf minuten hier om hulp aan hen te bieden.’ De kans op een ongeluk is sowieso klein: sinds de eerste autotunnel in Nederland in 1942 is aangelegd, hebben zich slechts twee grote calamiteiten in tunnels voorgedaan.

Vervuiling

De tunnel brengt wel een mogelijk probleem met zich mee. De luchtkwaliteit is slecht door alle passerende auto's die NOx en fijnstof uitstoten. Auto-uitstoot heeft een effect op de levenskwaliteit van omwonenden. Hoewel dit luchtprobleem er ook al was voor de tunnel wordt de concentratie van vervuilingen mogelijk groter. Bij de TU Eindhoven werkt men aan een mogelijke oplossing voor het luchtprobleem.

Vond je dit een interessant artikel, abonneer je dan gratis op onze wekelijkse nieuwsbrief.