Disclaimer De Ingenieur

Deze website en de inhoud ervan zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. De redactie van De Ingenieur, noch de uitgever, noch het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) (hierna: ‘wij’) aanvaarden enige aansprakelijk voor eventuele schade (van welke aard dan ook) die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik, het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op de website.

Deze website kan links naar websites van derden bevatten. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud van die andere websites en zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van websites waarnaar met een link of anderszins wordt verwezen. Wij gebruiken deze links uitsluitend voor uw gemak en het plaatsen van een link op deze website impliceert op geen enkele wijze onze goedkeuring ten aanzien van de inhoud van de website waarnaar de link verwijst.

De inhoud van deze website en de daarop opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten en combinaties daarvan zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij De Ingenieur of bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld op de website. U mag de inhoud van de website slechts voor persoonlijk en niet voor commercieel gebruik aanwenden. Zonder schriftelijke toestemming van KIVI is het niet toegestaan deze website of enig onderdeel hiervan te verveelvoudigen of openbaar te maken, in welke vorm dan ook.

© De Ingenieur