De Ingenieur is een uitgave van het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI).

REDACTIE

ir. Frank Biesboer (hoofdredacteur), ir. Jim Heirbaut, ir. Judith Robbe-Oomen, drs. Jean-Paul Keulen (eindredacteur), Marc Seijlhouwer MSc

REDACTIEADRES

Prinsessegracht 23
2514 AP Den Haag
Postbus 30424
2500 GK Den Haag

tel. 070 39 19 885
e-mail redactie@ingenieur.nl