Biologisch afbreekbaar plastic vergaat veel minder snel dan wel wordt aangenomen. Brits onderzoek wijst uit dat een tas van dergelijk plastic zelfs na drie jaar in de natuur te hebben gelegen nog prima bruikbaar is voor de dagelijkse boodschappen. 

Onderzoekers van de University of Plymouth lieten gewone plastic tassen, twee soorten biologisch afbreekbare plastic tassen en een composteerbare plastic tas opzettelijk achter op plekken waar vaak zwerfafval belandt: in de openlucht, onder de grond en in open water in de haven van Plymouth. Op gezette tijden keken ze hoe het met de tassen was gesteld. Ze letten daarbij zowel op de zichtbare afbraak als op de afbraak van de structuur van het materiaal. 


Intact

De tassen die in de openlucht waren achtergelaten, bleken negen maanden later allemaal volledig uiteengevallen, door toedoen van de lucht en de zon. Dat gold niet voor de zakken die in de grond waren begraven of in het water waren gelegd. Het biologisch afbreekbare plastic, het oxo-biologisch afbreekbare plastic (met chemische additieven zodat het sneller uiteenvalt) en de conventionele plastic tassen bleken zelfs na meer dan drie jaar onder de aarde of in het water te hebben gelegen nog nog goeddeels intact – goed genoeg om nog boodschappen in te kunnen sjouwen. 

De composteerbare tas deed het nauwelijks beter. Het exemplaar dat in het water was achtergelaten, was binnen drie maanden weliswaar volledig opgelost, maar eenzelfde zak die onder een hoop aarde had gelegen, lag er na 27 maanden nog. Wel was hij inmiddels zodanig aangetast dat hij niet meer sterk genoeg was om spullen in te vervoeren.


Geen voordelen

Van biologisch afbreekbare tassen wordt beweerd dat ze door levende organismen zoals schimmels en bacteriën snel worden afgebroken in natuurlijke materialen. 'Dat het na drie jaar nog mogelijk is om boodschappen te vervoeren in een afbreekbare tas, heeft me wel heel erg verbaasd', zegt Imogen Napper, een van de betrokken onderzoekers, in een persbericht. 'Als je een dergelijk label ziet, verwacht je onwillekeurig dat het snel zal vergaan, maar dat blijkt in ieder geval binnen drie jaar niet te gebeuren.' Composteerbare tassen, met name bedoeld voor voedselafval, zouden binnen twaalf weken compleet moeten vergaan, maar dat gebeurt dus allerminst.

De onderzoekers van de gerenommeerde International Marine Litter Research Unit van de University of Plymouth publiceerden hun bevindingen maandag in het wetenschappelijke blad Environmental Science and Technology


Honderd miljard

Ook hoogleraar Richard Thompson, het hoofd van de International Marine Litter Research Unit en medeauteur van de publicatie, was kritisch. 'We hebben laten zien dat de geteste materialen geen enkel betrouwbaar en relevant voordeel bieden wat afval betreft.' Labels als 'biologisch afbreekbaar' en 'composteerbaar' zouden in in hun huidige vorm neerkomen op misleiding van de consument.

Volgens de studie komen er jaarlijks ongeveer honderd miljard plastic tassen op de markt in de EU. Naar schatting de helft daarvan wordt na eenmalig gebruik afgedankt. Jaarlijks zouden zo'n 4,5 miljard plastic tassen op de vuilstort of in de natuur belanden.

 

Foto: Imogen Napper

Vond je dit een interessant artikel, abonneer je dan gratis op onze wekelijkse nieuwsbrief.