recensie

Friesland bestaat bij de gratie van de dijken. Een nieuw boek gaat niet alleen in op hun waterkerende, maar ook op hun landschappelijke waarde. 
 

Goed beschouwd is het een wonder dat Friesland bestaat. Een groot deel van de provincie ligt immers onder zee­niveau. Niet alleen vanuit de zee dreigt voortdurend het gevaar van het water, maar ook de vele meren zouden zich maar al te graag uitbreiden, ten koste van kwetsbaar land.

De eerste mensen die zich er vestigden, gelokt door de vruchtbare kwelders, realiseerden zich direct dat ze er alleen konden overleven als ze de strijd zouden aanbinden met het water. Van die eeuwige strijd zijn overal in het landschap sporen te zien.


Friezen leggen al eeuwenlang dijken aan

In het boek Friese dijken ligt de nadruk op de talloze aarden wallen die de Friezen hebben aan­gelegd om het water te keren. Het eerste van de vier delen vertelt het verhaal van het prilste begin tot iets na de bouw van de Afsluitdijk: een tijd waarin dijkdoorbraken en rampen elkaar afwisselden, steeds weer gevolgd door nieuwe technieken om de dijken sterker te herbouwen.

Het tweede deel grijpt terug op het cartografische standaardwerk van twee Delftse ingenieurs uit 1954, Binnendiken en slieperdiken yn Fryslân. Hun schitterende handschetsen zijn verrijkt met nieuwe, actuele data.


Liefhebbers van cartografie

Liefhebbers van cartografie kunnen hun hart ophalen in dit deel, maar ook elders in deze mooie uitgave. In het derde deel is het juist de fotografie die de aandacht trekt. De auteurs van dat deel, twee landschapsarchitecten, onderscheiden acht verschillende dijktypen.

Het betoog wordt geïllustreerd door heldere fotografie, die de lezer helpt het Friese landschap beter te begrijpen.


Ingenieurs moeten aan de bak

Het laatste deel, geschreven door dijkgraaf Luzette Kroon van Wetterskip Fryslân, richt zich op de toekomst. De weersextremen worden heviger en nemen in aantal toe, schrijft ze, verwijzend naar de ernstige overstromingen in Duitsland en Limburg van vorig jaar zomer.

De opgave voor de komende jaren, schijft ze, is de provincie zodanig in te richten dat noch zware buien noch perioden van droogte en hitte de veiligheid, het welzijn en de welvaart in de weg staan.

De ingenieurs zullen aan de bak moeten.

Friese dijken
Els van der Laan-Meijer e.a. | 240 Blz. | € 34,90

Vond je dit een interessant artikel, abonneer je dan gratis op onze wekelijkse nieuwsbrief.