Extra bomen kunnen de luchtvervuiling rond fabrieken met een kwart terugdringen, zo blijkt uit nieuw Amerikaans onderzoek. Bovendien is meer groen planten vaak goedkoper dan technologische oplossingen.

Onderzoek van de Ohio State University laat zien dat technologische oplossingen voor problemen niet altijd de beste zijn. De luchtvervuiling rond vervuilende fabrieken, snelwegen en energiecentrales kan dankzij een fikse hoeveelheid extra groen fiks worden verminderd, tegen lagere kosten. Oplossingen zoals gaswassers zijn vaak veel duurder en hebben hetzelfde effect.

 

Huidmondjes halen stikstofoxiden uit de lucht

Nu is al langer bekend dat bomen goed zijn voor de lucht. Ze halen niet alleen CO2 uit de lucht (en zetten die om in zuurstof en suikers); ook vervuilende stoffen als NO2 worden door de bladeren opgenomen in de huidmondjes, waardoor de lucht schoner wordt.
 

De potentie om meer vervuiling tegen te gaan: overal waar een vakje blauw is, is de nabije omgeving vervuilings-neutraal.


De Amerikaanse onderzoekers hebben in kaart gebracht hoeveel bomen kunnen bijdragen. Voor 3100 counties (districten) van de Verenigde Staten rekenden ze uit hoeveel vervuiling fabrieken veroorzaakten, en hoeveel capaciteit het lokale groen had om het op te nemen. Een negatief saldo betekende te veel vervuiling, waarop de onderzoekers berekenden hoeveel extra bomen een county zou moeten planten om de vervuiling tegen te gaan. Ze berekenden ook hoeveel die bomen zouden kosten en vergeleken dit met de kosten van bekende technieken om uitstoot af te vangen.

 

Goedkoper dan techniek

Al dat gereken leverde interessante conclusies op. Voor het overgrote deel van de vervuilende installaties is extra bomen planten goedkoper dan een technologische oplossing. De extra natuur zou een kwart minder vervuiling opleveren dan nu het geval is in de counties. Daarnaast heeft extra natuur andere voordelen, zoals meer biodiversiteit, meer wilde dieren en meer recreatiemogelijkheden voor de bevolking.

Conclusie van het artikel: op bijne elke vervuiling zijn bomen en planten goedkoper dan technologie.

Nu is het natuurlijk niet altijd mogelijk om méér bomen te planten. Soms is een gebied te vol om ruimte te maken voor meer groen. Daar zijn technische oplossingen wel nodig, erkennen de onderzoekers. Wat verder niet genoemd wordt is de uitstoot van CO2-equivalenten door fabrieken. De onderzoekers keken alleen naar zwaveldioxide, stikstofoxiden en fijnstof. De bijdrage aan klimaatverandering van de fabrieken wordt mogelijk ook gecompenseerd door extra bomen, maar dat is niet onderzocht.

Daarnaast is dit een theoretisch onderzoek. De wetenschappers extrapoleren hoeveel vervuiling de nu bestaande bomen afvangen en trekken die lijn door naar gevallen waar er meer bomen staan. Of het echt zo werkt, kan alleen uit de praktijk blijken. Een gaswasser maakt de lucht direct bij de bron schoner; om bomen een optimaal effect te laten hebben, moet de lucht langs de bomen stromen. Dan zou je dus in alle windrichtingen rond een schoorsteen genoeg groen moeten planten om het op te lossen.

Beeld: Pixabay

Vond je dit een interessant artikel, abonneer je dan gratis op onze wekelijkse nieuwsbrief.