Twee Britse energiebedrijven hebben het initiatief genomen voor de bouw van een zonnepark van 350 MW zonder enige vorm van overheidssubsidie. Het park komt in Cleve Hill, in het graafschap Kent.

Het zonnepark Cleve Hill Solar Park zou jaarlijks ruim 500 GWh aan elektriciteit moeten gaan produceren, genoeg om 110.000 Britse huishoudens van stroom te voorzien. De energiebedrijven Hive Energy en Wirsol Energy gaan daarbij uit van een optimistische capaciteitsfactor (het deel van een jaar waarop de zonnecellen op vol vermogen produceren) van zo’n 16 %. Het park kan zonder subsidie gebouwd worden dankzij de lagere prijs van zonnepanelen.
 

De locatie van het zonnepark in het graafschap Kent, rood is het geplande gebied.


Het zonnepark komt te liggen op de Cleve Hill, in noorden van het graafschap Kent, vlakbij de kust. Het gaat om een stuk landbouwgrond van 360 ha. Daar vlakbij is ook een elektriciteitsstation waar stroom van windparken op zee aan land komt. Het zonnepark kan zo gemakkelijk aansluiten op het 400 kV elektriciteitsnet.
 

Het Cleve Hill elektriciteitsstation.


De beide energiebedrijven noemen een grootschalig batterijpakket voor de opslag van piekstroom bij zonnige dagen als optie.


Prijsdaling

Het zonnepark kost ruim 27 miljoen pond (30 miljoen euro), en de energiebedrijven verwachten een jaarlijkse winst van ruim 1 miljoen pond (1,13 miljoen euro). Ze vermelden uitdrukkelijk dat ze het zonnepark kunnen exploiteren zonder overheidssubsidie. Dat is vooral te danken aan de dalende kosten voor zonnepanelen en de relatief gemakkelijke aansluiting op het elektriciteitsnet op die locatie. Engeland had al een eerste subsidievrij zonnepark, maar dat ging om uitbreiding van een bestaand park met 10 MW.


Weidevogels

Voordat de bouw van start kan gaan volgt eerst een consultatieronde met de omgeving. Er is inmiddels al protest aangetekend door lokale milieugroepen. Ze vinden het zonnepark te groot en te zeer een aantasting van het landschap en het leefgebied van weidevogels. Volgens de energiebedrijven komt er een alternatieve locatie voor de vogels, waaronder de Kievit, Rotgans, Goudplevier en Bruine Kiekendief.


Goedkeuringsprocedure

De consultatieronde loopt tot komende zomer, in de tweede helft van 2018 wordt duidelijk of er toestemming komt voor de aanleg het park. Hive en Wirsol Energy willen in 2020 met de bouw van het zonnepark beginnen.

Het project past in het voornemen van de Britse overheid om in 2020 22 GW aan zonvermogen beschikbaar te hebben. Zie voor meer informatie de wikipedia over Solar power in the United Kingdom.

Het informatieblad over het Cleve Hill Solar Park-project te downloaden (pdf)

Openingsfoto: Foto Cleve Hill Solar Park
 

Vond je dit een interessant artikel, abonneer je dan gratis op onze wekelijkse nieuwsbrief.