China legt de laatste hand aan een gesmoltenzoutreactor. Een dergelijke kernreactor werkt niet met uranium, maar met thorium, wat veel veiliger zou zijn. Binnen twee maanden moet het proefdraaien beginnen. 

De experimentele kerncentrale verrijst in de woestijnstad Wuwei in het dunbevolkte westen van China. Het gaat om de eerste in een reeks prototypen, met een nog relatief klein vermogen van twee megawatt. De bedoeling is dat de gesmoltenzoutreactor in september gaat proefdraaien, meldt de krant South China Post.


Schaars en kostbaar

Kernreactoren produceren energie zonder schadelijke uitstoot. Maar de nadelen zijn groot: voor de benodigde kernsplitsing is in de regel uranium nodig en dat is niet alleen schaars en daarom kostbaar, maar ook gevaarlijk, vanwege de radioactieve straling en de mogelijkheid het als wapen te gebruiken.

Radioactief afval moet bovendien voor de eeuwigheid goed worden opgeslagen en als een kerncentrale wordt getroffen door een natuurramp of door ernstig technisch falen, zoals in Fukushima (2011) en in Tsjernobyl (1986), zijn de schadelijke gevolgen nauwelijks te overzien.
 

De thoriumreactor moet op termijn gaan functioneren in combinatie met andere duurzame energiebronnen, zoals wind en zon. Illustratie: Chinese Academie van Wetenschappen


Thorium als splijtstof

De gesmoltenzoutreactor heeft geen uranium nodig, maar gebruikt thorium als splijtstof. In tegenstelling tot uranium is dat wel alom voorradig. Het is ook een stuk veiliger, want als er iets mis gaat in de centrale, dan stolt het gesmolten zout direct en blijft de schade voor omgeving beperkt.

Een andere voordeel van de gesmoltenzoutreactor is dat er geen koelwater nodig is. Dat maakt het mogelijk zo'n reactor te bouwen op plekken waar weinig water voorhanden is, zoals in de woestijn.
 

Nieuwsbrief
Vind je dit een interessant artikel? Abonneer je dan gratis op onze wekelijkse nieuwsbrief!


Eeuwige belofte

Het principe van de thoriumreactor is al sinds de jaren veertig bekend, maar tot nu toe is het bij een eeuwige belofte gebleven. Corrosievorming als gevolg van het zout is steeds een belangrijke hinderpaal gebleken en het is nog onduidelijk welke oplossing de Chinese wetenschappers daarvoor hebben gevonden. 

Zeker is wel dat China vastbesloten is de thoriumreactor werkend te krijgen. Het land beschikt over tientallen kerncentrales, en daarnaast zijn er nog vele in aanbouw, waarvoor allemaal uranium nodig is. Die grondstof is in het land echter nauwelijks voorradig.

Tien jaar geleden gaf de regering daarom het instituut van de Chinese Academie van Wetenschappen de opdracht om in twintig tot dertig jaar een werkende thoriumreactor te bouwen.


Commerciële toepassing

De Chinezen verwachten in 2025 een experimentele reactor van tien megawatt draaiende te hebben. Commerciële toepassing zal nog veel langer op zich laten wachten, tot minstens 2040.

Behalve dat China zelf op termijn verschillende thoriumreactoren hoopt te bouwen, zou het land ook exportmogelijkheden zien. Anders dan bij uraniumcentrales is er bij thorium immers geen risico dat de centrales worden gebruikt voor het fabriceren van kernwapens.

China heeft de ambitie uitgesproken om in 2060 klimaatneutraal te zijn. Ook om dat doel te halen, zijn thoriumreactoren cruciaal.


Foto boven: Tianwen-kerncentrale in Lianyungang. Credit: Depositphotos

Vond je dit een interessant artikel, abonneer je dan gratis op onze wekelijkse nieuwsbrief.