Een branddeken over een huis kan voorkomen dat het bij een bosbrand in de as wordt gelegd, zo blijkt uit Amerikaans onderzoek. Duurt de brand langer dan tien minuten, dan kunnen de huidige branddekens daar echter niet tegenop. 

Blusdekens zijn een bekend middel om beginnende brandjes te doven, maar niet eerder is academisch onderzoek verricht naar de mogelijkheid om een heel huis ermee te beschermen. Nu door de opwarming van de aarde het aantal bosbranden dreigt toe te nemen en er bovendien steeds meer wordt gebouwd in bosrijke omgeving, groeit echter de noodzaak om die woningen te beschermen. 

Hoogleraar Fumiaki Takahashi van de Case Western Reserve University in Cleveland (Verenigde Staten) onderwierp verschillende soorten branddekens aan een onderzoek. Hij werkte daarbij samen met onder meer de Amerikaanse boswachterij, de US Forest Service. Dinsdag publiceerde hij zijn bevindingen op de website van het wetenschappelijke tijdschrift Frontiers in Mechanical Engineering.

'Met de huidige technologie kunnen we een geïsoleerd gebouw bescherming bieden tegen een relatief kortdurende bosbrand', luidt de conclusie. 'Om ook zwaardere branden te kunnen doorstaan, zijn meer technologische ontwikkelingen nodig.'
 

Een test met verschillende soorten branddekens toonde aan dat die van koolstofvezels de meeste bescherming biedt.


Met en zonder aluminium

De branddekens helpen op drie niveaus. Ze voorkomen dat de brandhaard een huis binnendringt via een kwetsbare plek, zoals een gesprongen ruit of ontluchtingsroosters. Daarnaast voorkomt de deken dat het bouwwerk in direct contact komt met omliggende vegetatie die wel heeft vlamgevat. Bovendien reflecteert de deken de hitte die van een nabijgelegen brandend huis of bos afstraalt.

Takahashi testte dekens van vier verschillende materialen: koolstofvezels, amorf silica, aramide en actieve koolstof. Elk van de vier werd getest in twee varianten: met en zonder aluminium bekleding. 

Wat bleek? Een deken van koolstofvezels met aluminium biedt de meeste bescherming. Die bleek 92 procent van de convectiewarmte tegen te houden en zelfs 96 procent van de warmtestraling. Toch houdt ook deze deken het maar tien minuten vol: daarna bezwijkt het materiaal, vallen er gaten in en kan het huis alsnog vlam vatten. Takahashi kondigde daarom onderzoek aan dat erop gericht zal zijn de brandwerende eigenschappen van het materiaal verder te verbeteren.


Kans voor ondernemers

De onderzoeker wees erop dat het zal helpen wanneer alle huizen in een gemeenschap bij een dreigende brand onder zo'n deken worden gelegd. 'Branddekens zullen in de toekomst aanzienlijke bescherming bieden aan degenen die aan de rand van het bos wonen', stelt Takahashi in een persbericht. 'Daarnaast ligt hier een gouden kans voor ondernemers en investeerders.' 

 Afgelopen jaar richtten bosbranden alleen al in de Amerikaanse staat Californië voor twaalf miljard dollar materiële schade aan aan woningen. Mensen die wonen in het bos hadden daarop gevraagd om een onderzoek naar beschermingsmaatregelen. De tests vonden plaats in zowel een lab op de universiteit als in het bos.


Foto: Depositphotos

Vond je dit een interessant artikel, abonneer je dan gratis op onze wekelijkse nieuwsbrief.