Ingenieurs- en adviesbureau Royal HaskoningDHV maakt software die kennis over zaken als water, infrastructuur en gebouwen handig benut. Daardoor ontstaat een nieuw type dienstverlening. ‘We maken een digitale switch met onze ingenieurskennis’, aldus CEO ir. Erik Oostwegel.

‘Wij zijn bezig om onze kennis van de fysieke omgeving, zoals gebouwen, industriële processen, waterzuivering, infrastructuur en verkeersmanagement, te combineren met software en data-analyse’, vertelt ir. Erik Oostwegel, CEO van ingenieursen adviesbureau Royal HaskoningDHV.
 

Prioriteiten

Als voorbeeld van de nieuwe digitale diensten die het bureau momenteel ontwikkelt, noemt Oostwegel het online platform FastLane. Daarmee kunnen vastgoedeigenaren als gemeentes en woningcorporaties nagaan hoe ze op de meest effectieve manier hun gebouwen kunnen verduurzamen. ‘De tool levert geen tekeningen of bouwinstructies, maar helpt om prioriteiten te stellen; om keuzes te maken wat het meeste oplevert voor het geïnvesteerde bedrag. Daarbij maken we ook nog eens de effecten op de operationele en onderhoudskosten inzichtelijk.’

Automate the boring, engineer the awesome

Oostwegel, opgeleid als werktuigbouwkundige, is sinds 2014 bestuursvoorzitter van Royal HaskoningDHV, dat met een kleine zesduizend medewerkers tot de grootste ingenieursbureaus van Nederland behoort en actief is in zo’n 35landen. ‘We doen dit niet alleen omdat de maatschappij om ons heen daar volop mee bezig is, maar vooral omdat we er ons werk beter mee kunnen doen en omdat de positieve impact voor klant en samenleving veel groter is.’ Zo zal de FastLane-tool voor verduurzaming van gebouwen ook gebruiksdata gaan verzamelen. ‘Die benutten we weer om het systeem te optimaliseren. Zo ontstaat een zelflerend mechanisme.’


Alter ego

Oostwegel ontkent niet dat de digitale switch deels is ingegeven door databedrijven. ‘Die komen vanuit een geheel andere achtergrond op ons domein, met slimme modellen om de logistiek of een waterleiding te verbeteren. Dat is prima, dat geeft ons een duw. Maar zij doen dat zonder kennis van het onderliggende vakgebied. Wij kunnen daarentegen datatechnologie combineren met onze ingenieurskennis, want wij weten alles van de betreffende infrastructuur, het gebruik ervan, de processen eromheen en wat er moet gebeuren om het werkend te krijgen of te houden. En dat blijft ook de kern van ons werk: oplossingen ontwerpen die op allerhande manieren het dagelijks leven beter maken en zorgen dat ze geïmplementeerd kunnen worden.’

Een ander voorbeeld van digitalisering is het werken met een digital twin. ‘Voor diverse klanten zetten we alle informatie over hun gebouwen, infrastructuur of bijvoorbeeld productiefaciliteit in een digitaal model – zeg maar een kopie in de computer. Dat digitale alter ego is te gebruiken om allerhande scenario’s op los te laten en zodoende te voorspellen wat de fysieke broer staat te wachten. En dus wat er moet gebeuren om bijvoorbeeld uitval te voorkomen.’
 

Virtual reality

Digitalisering omvat ook het gebruik van virtual reality. ‘Bij het ontwerp van bijvoorbeeld een ziekenhuis kunnen gebruikers er alvast letterlijk doorheen lopen, zonder dat er nog een spade in de grond is gestoken. Hoe cool is dat! En die gebruiker weet als geen ander wat er voor zijn proces zoal nodig is, en kan dus aangeven wat er anders moet. Het ontwerp wordt daar echt beter van.’

Ook bij het werk intern staat digitalisering hoog op de agenda. ‘We ontwerpen parametrisch: met variabelen en regels leg je een relatie vast tussen het ontwerp en wat je ermee wilt bereiken. Wil je dat doel aanpassen, dan kun je het ontwerp daarop direct wijzigen.’ Het ingenieursbureau kent wereldwijd verschillende zogeheten hackaton-teams. ‘Daarin zetten we slimme mensen bij elkaar die technische ontwerpkennis combineren met kennis van het parametrisch modelleren. Zo zijn we bezig databases te vullen met objecten. Die verzameling kunnen we weer benutten voor nieuwe projecten.’

Databedrijven beginnen zich op ons terrein te begeven

Gaat dat niet ten koste van bestaand ingenieurswerk? ‘Het routine-achtige werk, het eindeloos doorrekenen van allerlei alternatieven, doet de computer nu voor ons in een mum van tijd. We maken zo tijd vrij voor de creativiteit waar het echt om gaat. Automate the boring, engineer the awesome drukt het beste uit wat we voor ogen hebben.’

Het ingenieursbureau combineert de digitaliseringsslag met een concrete invulling van zijn slogan Enhancing Society Together. ‘Bij elk project stellen we onszelf een viertal vragen. Is dit product, of die oplossing, alleen voor de klant of voor alle belanghebbenden? Kunnen we additionele waarde creëren, bijvoorbeeld een brug combineren met het zelf opwekken van zijn energie? Is de oplossing toekomstbestendig, hebben onze kinderen er ook iets aan of kunnen we wat we maken uiteindelijk netjes vervangen of opruimen? Kan er worden gebouwd met minder nieuwe materialen en met minder energie bij de bouw en in het gebruik?’
 

Duinzeewering

Oostwegel voorziet in de toekomst dat het antwoord op die vragen bepalend is of zijn bedrijf een project gaat uitvoeren. ‘Zo ver zijn we nog niet, maar dat zal eens wel zo zijn, omdat we weten dat we met die vragen tot betere oplossingen komen.’ Oostwegel merkt dat die benadering bij het eigen personeel en op wervingsdagen veel enthousiasme ontmoet. ‘Mensen willen hun intellectuele capaciteit inzetten met maatschappelijke betrokkenheid.’

Als succesvol voorbeeld van die aanpak noemt hij de in 2015 opgeleverde ondergrondse parkeergarage in Katwijk aan Zee, die onderdeel is van de nieuwe duinzeewering. Royal HaskoningDHV maakte daarvoor het architectonische ontwerp en was ook bij de uitvoering betrokken. ‘Het is een prachtige synthese geworden van een veilige en mooie kust, met een goede bereikbaarheid en voldoende parkeergelegenheid in een natuurlijk strand- en duinlandschap.’

Vond je dit een interessant artikel, abonneer je dan gratis op onze wekelijkse nieuwsbrief.