De ministers van de ESA-landen hebben afgelopen week de begroting goedgekeurd die nodig is voor de ExoMars-missie. Dit ondanks het falen onlangs van de landing van Marssonde Schiaparelli.

Het is de bedoeling dat de ExoMars in 2020 wordt gelanceerd en dat er een jaar later een ESA-Marsrover op de rode planeet gaat rondrijden om bodemmonsters te nemen. Over de voortgang van het project waren twijfels gerezen nadat onlangs de poging om de sonde Schiaparelli op Mars te laten landen jammerlijk mislukte (‘Meetfout veroorzaakte neerstorten Marssonde Schiaparelli’). De ministers vonden dat echter geen reden om het project af te blazen, zo bleek na afloop van de ESA-ministersconferentie waarin de budgetten voor de Europese ruimtevaartorganisatie ESA zijn vastgesteld.

ExoMars is een gezamenlijke missie van zowel ESA als de Russische ruimtevaartorganisatie Roscomos. Samen financieren zij zo’n 340 miljoen euro voor het project. ESA legt daar uit eigen middelen nog een kleine 440 miljoen euro bij.

 

Asteroïdeklap

De ministers hebben wel iets gekort op het totale door de ESA-directie gevraagde budget voor de komende vier jaar (10,3 miljard euro in plaats van ruim 11 miljard). Een van de consequenties is dat de Asteroïde Impact Missie voorlopig is geschrapt. Het was de bedoeling een sonde naar een meteoriet te sturen en daarop te plettter laten slaan, om te zien wat er vervolgens zou gebeuren.

De ESA-ministers besloten verder geld beschikbaar te stellen voor het eerder genomen besluit om het internationale ruimtestation ISS vier jaar langer draaiende te houden, tot 2024. Daarvoor is in totaal 960 miljoen euro beschikbaar.

Ook gaat de ruimtevaartorganisatie door met de ontwikkeling van de Ariana 6-draagraket en aardobservatie vanuit de ruimte.


Nederland

De aan de ESA deelnemende landen financieren een deel van het totale budget naar rato van hun bruto nationaal product. Die bijdrage is gekoppeld aan het lidmaatschap van de organisatie. Het grootste deel, driekwart, gaat op basis van vrijwillige inschrijving op projecten.

Nederland draagt de komende jaren in totaal ruim 139 miljoen euro per jaar bij aan het ESA-budget. Ons land is gestopt met een bijdrage aan het ExoMars-project en geeft prioriteit aan het in stand houden van het ISS vanwege het belang van de internationale samenwerking rond het ruimtestation. Daarnaast ligt het accent van de door Nederland gefinancierde projecten op aardobservatie. Nieuw is deelname aan het programma dat de invloed nagaat van zonnestormen op de telecommunicatie en het functineren van de energienetwerken op aarde, zo blijkt uit Nota Ruimtevaart van 2016 die minister Kamo onlangs naar de Kamer heeft gestuurd.

 

Vond je dit een interessant artikel, abonneer je dan gratis op onze wekelijkse nieuwsbrief.